Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Biblia Aramejska a Nowy Testament (777936408)

Brak obrazka
Rozpoczęcie: 16 maja 2020 o 10:00.
Zakończenie: 17 maja 2020 o 15:00.

Dla pełnoletnich


Opis wydarzenia


Spotkania Biblijne – krótkie rekolekcje proponowane 2-3 razy do roku w Ognisku Miłości, których celem jest zgłębienie znajomości Słowa Bożego i spotkanie z Bogiem na modlitwie.
Rekolekcje w ciszy
Prowadzi: Ks. Mirosław Stanisław Wróbel
 ur. w 1966 r., dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doktor nauk biblijnych Ecole Biblique w Jerozolimie, profesor zwyczajny nauk teologicznych KUL. Dyrektor i redaktor naukowy polskiego przekładu „Biblii Aramejskiej” oraz autor licznych publikacji o tematyce biblijnej.
W Ognisku Miłości prowadzi Spotkania Biblijne i przewodzi pielgrzymkom do Ziemi Świętej.

Warto zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, długopis.  
Zapewniamy zakwaterowanie i pełne wyżywienie.
W rekolekcjach mogą brać udział wszyscy dorośli bez względu na wykształcenie i stan.

Trudności finansowe nie stanowią przeszkody w uczestniczeniu w rekolekcjach, prosimy tylko o informację przy zgłaszaniu się na rekolekcje.
 Każdy dodatkowy dar pozwala nam przyjąć tych, którzy nie mogą opłacić swojego pobytu na rekolekcjach. Ognisko utrzymuje się dzięki ofiarom uczestników rekolekcji i dobroczyńców.

Ognisko Miłości, Kaliszany-ŁopocznoWybudowany w latach sześćdziesiątych minionego stulecia,
w miejscowości Stare Kaliszany, na wysokim brzegu Małopolskiego Przełomu Wisły, służył aż do 1996 r.  jako Gminna Szkoła Podstawowa.                                                                      Jako dom Ogniska Miłości istnieje od 1997 r.  Aktualnie mieszka w nim siedem osób wchodzących w skład Wspólnoty.                                                                                                        Został wyremontowany i przystosowany do zamieszkania oraz przyjmowania  uczestników rekolekcji,    aby stali mieszkańcy oraz goście mogli poczuć się w nim ukryci bezpiecznie w Sercu Jezusa.                                                                                                                        Jezus do  Marty Robin:                                                                                                                                                         

„Chcę, żeby było to Ognisko jaśniejące Światłem, Miłosierdziem i Miłością,                                                                                                                         …Dom Mojego Serca otwartego dla wszystkich.”

Dysponuje niewielką ilością pokoi (jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowych),  ale zachwyca gości prostotą i atmosferą domowego ogniska.                                                                                              Może pomieścić ok. 30 osób.
Jego centrum stanowi maleńka kaplica pw  Miłosierdzia Bożego.
Dostępna jest ponadto jadalnia, sala konferencyjna i taras widokowy.
Obok domu znajduje się plac zabaw dla dzieci,  miejsce na ognisko,  altanka oraz boiska do siatkówki i piłki nożnej.

Dom Rekolekcyjny Ogniska  Miłości chętnie przyjmuje w swoich progach wszystkie grupy zorganizowane                                                      przez duszpasterzy  czy innych odpowiedzialnych za formację.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Stare Kaliszany 1, 24-340, woj. lubelskie
  • Telefon: +48 609 598 587, 81 828 50 08
  • E-mail: ognisko.kaliszany@gmail.com
  • WWW: http://www.ognisko-milosci.pl

Mapa

Ognisko Miłości – Foyer de Charité


Les Foyers de Charité – Ogniska Miłości – są Dziełem katolickim o charakterze międzynarodowym (zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 1986 roku).
Powstały w 1936 roku we Francji, po spotkaniu Marty Robin i księdza Jerzego Fineta.
Są to wspólnoty mężczyzn i kobiet, mieszkających razem z księdzem, nazywanym ojcem Ogniska.
Członkowie wspólnot, idąc za przykładem pierwszych chrześcijan, dzielą się swoimi dobrami materialnymi, intelektualnymi i duchowymi.                                                                                                                                                          Żyją, modlą się i pracują razem, aby pokazać piękno Ewangelii. To świadectwo przekazują wszystkim przybywającym na rekolekcje.
Obecnie, na czterech kontynentach, istnieje 80 wspólnot Ognisk Miłości – w 42 krajach.
Przyjmują, w ciągu roku, na różnego rodzaju rekolekcjach, ponad 50 000 osób, które pragną pogłębienia swojej wiary i spotkania z Bogiem.                                                                                                                               Uprzywilejowaną formą rekolekcji w Ogniskach są pięciodniowe rekolekcje w milczeniu.
Marta Robin: „Niektórzy uważają, że nie mają już wiary, jednak ona w nich istnieje, pod warstwą popiołów.                                                                                                                                                                                                                                                    Wystarczy podmuchać, by znów rozniecić płomień”.
W Polsce istnieją dwie wspólnoty: w Starych Kaliszanach, woj. lubelskie,
oraz w Olszy, woj. łódzkie

 Marta Robin (1902 – 1981)
Przez 79 lat życia naznaczonego chorobą i postępującym paraliżem całego ciała, świadczyła, że miłość jest silniejsza od cierpienia.
Zjednoczona z Męką Pana Jezusa zgodziła się być uczestniczką Jego dzieła zbawienia człowieka. W swoim pokoju przyjęła ponad 100.000 osób.                                                                                                                                           Były one poruszone jej prostotą wiary i całkowitym zdaniem się na Boga.
Przesłanie Marty
Jezus: „Wybrałem cię dla ożywienia w świecie miłości, która gaśnie.”
Marta wypełniła swoją misję poprzez ukazywanie wszystkim, którzy do niej przychodzili łagodnego i czułego oblicza Boga – Ojca  kochającego, bliskiego każdemu człowiekowi.
Była inspiratorką dla założycieli różnych wspólnot i ruchów w Kościele.
Jednak jedynym Dziełem, którego Marta jest fundatorką są Ogniska Miłości.
Jej proces beatyfikacyjny jest w toku.
7 listopada 2014 roku Ojciec Święty Franciszek podpisał Dekret o heroiczności cnót Marty Robin.

Informacje szczegółowe

  • Imię i nazwisko: Anna Kropornicka
  • Telefon: +48 609 598 587, 81 828 50 08
  • E-mail: ognisko.kaliszany@gmail.com
  • WWW: http://www.ognisko-milosci.pl

Wyświetleń: 6