Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!

Bóg po stronie przegranych (777813715)

Rozpoczęcie: 14 lutego 2019 o 16:30.
Zakończenie: 17 lutego 2019 o 13:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Bóg po stronie przegranych,

czyli rekolekcje dla bezsilnych

Ojcowie Paulini zapraszają na Jasnogórskie Dni Skupienia z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie pod hasłem: “Bóg po stronie przegranych – czyli rekolekcje dla bezsilnych”. Spotkania prowadzi o. Marcin Ciechanowski, paulin, egzorcysta archidiecezji częstochowskiej.

Więcej informa

Plan wydarzenia


Rekolekcje trwają od czwartku od 16.30 do niedzieli do godz. 13.00. Można dojechać w piątek czy sobotę.

“Zapraszamy na Jasnogórskie Dni Skupienia, by odkryć w modlitwie przyjemność obcowania z Bogiem” – czytamy w serwisie internetowym Biura Prasowego Jasnej Góry. 


Plan ogólny: 

– Msza św. w Kaplicy Matki Bożej 

– konferencje biblijne pełne radości i nadziei

– modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie

– Droga Krzyżowa

– adoracja Najświętszego Sakramentu

– dobry film.

Będzie też możliwość spowiedzi w Kaplicy Sakramentu Pokuty i indywidualnej modlitwy w Kaplicy Matki Bożej.

Jeżeli nie wymieniono inaczej, to wszystkie punkty spotkań odbywają się w Kaplicy Domu Pielgrzyma (parter). 

Plan jednak może ulec zmianie. Aktualny plan Jasnogórskich Dni Skupienia można otrzymać w recepcji Domu Pielgrzyma w dniu rozpoczęcia rekolekcji.

Dom Pielgrzyma im. Św. Jana Pawła II


Dom Pielgrzyma imienia Świętego Jana Pawła II na Jasnej Górze

Informacje szczegółowe

Mapa

Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górzej


W zachodniej części miasta zwanej w XIV w. Starą Częstochową, wznosi się na wysokość 293 m n.p.m. wzgórze, na którym znajduje się kompleks zabudowań sakralnych i mieszkalnych, otoczonych wałami obronnymi i parkiem, zwany Jasną Górą. Po raz pierwszy określenie „Jasna Góra” – Clarus Mons – pojawia się w dokumencie z 1388 roku, wystawionym przez starostę olsztyńskiego. Nazwę „Jasna Góra” nadali wzgórzu Paulini, zakonnicy z Węgier, zapożyczając ten termin od macierzystego klasztoru św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie /in Claro Monte Budensi/. Wywodzący się z ruchu eremickiego Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika /Paulini/ powstał w XIII w. na Węgrzech. Założyciel Zakonu – bł. Euzebiusz, kanonik ostrzyhomski – zebrał w jedną wspólnotę pustelników żyjących na terenach dzisiejszych Węgier i Jugosławii.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 21