Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się stanie! [Łk 22,42]