Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży (778107205)

Rozpoczęcie: 12 marca 2021 o 17:45.

Dla pełnoletnich Dla młodzieży Dla kobiet Dla mężczyzn


Opis wydarzenia


Któryś za nas Cierpiał Rany,

Jezus Chryste Zmiłuj się nad nami,

i Ty Któraś Współcierpiała

Matko Bolesna Przyczyń się za nami.

Droga Krzyżowa bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej.

Konkatedra Świętego Jana Chrzciciela – Kościół Parafialny Pod Wezwaniem Świętego OttonaZlokalizowana jest w północnej części Kamienia Pomorskiego, przy placu Katedralnym.
Budowę rozpoczęto w II poł. XII w. i kontynuowano do wieku XV. Kościół powstał z cegły i kostki granitowej. Posiada cechy romanizmu i gotyku. Wieża zabudowana w II poł. XIX w., przebudowana w 1934 r.

Parafia w Kamieniu Pomorskim istnieje od XII w. Jest owocem Misji Chrystianizacyjnej z inicjatywy Bolesława Krzywoustego, a przeprowadzona przez Świętego Biskupa Ottona z Bambergu w Księstwie Pomorskim Księcia Warcisława. Pierwsze Biskupstwo powstało w Wolinie, gdzie została zbudowana Katedra. Jednak w 1176 r. rozpoczęto budowę Katedry w Kamieniu Pomorskim i wkrótce przeniesiono do niego Siedzibę Biskupią. Parafia Katolicka istniała do 1534 r., a Katedra była Katolicką do 1544 r. Po śmierci ostatniego Biskupa Katolickiego w Kamieniu Pomorskim w 1544 r. Katedra stała się Kościołem luterańskim. Taka sytuacja trwała do 1945 r. Po zakończeniu II Wojny Światowej powrócił na te ziemie Kościół Katolicki. Nadmienić jednak trzeba , że przed Wojną i w jej trakcie istniała tutaj mała Wspólnota Katolicka Pod Wezwaniem Świętego Ottona Biskupa z Bambergu dla ludności niemieckiej i Polaków przyjeżdżających na te tereny do pracy. Powojenna Parafia przyjęła takie Wezwanie dla wiernych przybywających z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej i innych części Polski. Mieszkańcy Brzozdowiec spod Lwowa przywieźli słynący Łaskami Obraz Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej. Ze względu na otrzymywane w Kaplicy Brzozdowieckiej Łaski i Cuda Katedra została podniesiona w 2010 r do godności Sanktuarium Słynącego Łaskami Obrazu Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej z Brzozdowiec.

W latach 1972-1992 Świątynia pełniła funkcję Konkatedry Diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Obecnie jest Konkatedrą Archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

1 września 2005 roku Konkatedra oraz sąsiadujący z nią zespół budynków rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały uznane za Pomnik historii. 

Konkatedry: jest to druga Siedziba Biskupa Diecezjalnego/Arcybiskupa.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Kamień Pomorski, ul. Plac Katedralny 8, 72-400, woj. zachodniopomorskie
  • Telefon: +48 91 38 2 05 54
  • E-mail: zarkowskidar@wp.pl
  • WWW: https://katedra-kamienpomorski.pl/

Mapa

Konkatedra Świętego Jana Chrzciciela (Parafia Świętego Ottona) ( 777876007 )


Konkatedra Najświętszej Marii Panny, Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Faustyna biskupa w Kamieniu Pomorskim – kościół parafii rzymskokatolickiej Świętego Ottona w Kamieniu Pomorskim. Historyczna katedra diecezji pomorskiej.

W latach 1972-1992 świątynia pełniła funkcję konkatedry diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Obecnie jest konkatedrą archidiecezji szczecińsko -kamieńskiej. 

1 września 2005 roku konkatedra oraz sąsiadujący z nią zespół budynków rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały uznane za Pomnik historii. 

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: +48 91 38 2 05 54
  • E-mail: zarkowskidar@wp.pl

Wyświetleń: 3