Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!

Dzień skupienia dla kandydatów do bierzmowania (777809490)

Wolnych miejsc: 318/350.
Koszt uczestnictwa: 0 zł.
Rozpoczęcie: 12 stycznia 2019 o 9:00.
Lokalizacja: Dom Diecezjalny TABOR.

Dla młodzieży


Opis wydarzenia


Zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania na organizowany w Domu Diecezjalnym TABOR w Rzeszowie Dzień Skupienia!

Z DUCHA DLA DUCHA!

Dzień skupienia dla kandydatów do bierzmowania

Termin: 12 stycznia 2018 r.
Czas trwania: 09.00-17.00
Miejsce: Dom Diecezjalny TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25
Głosi: Witek Wilk
Koszt: bezpłatnie!

Jest możliwość zapisania na Dzień Skupienia grupy lub indywidualnie.

Od uczestników zapisujących się indywidualnie wymagamy oświadczenia rodzica o następującej treści:
„Ja, niżej podpisana/y, udzielam zgody na udział mojego dziecka /imię i nazwisko dziecka/ w Dniu Skupienia dla kandydatów do bierzmowania „Z Ducha dla ducha!” organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie TABOR w Rzeszowie. Wiem, że spotkanie odbędzie się 12 stycznia 2019r. w godzinach 09.00-17.00 w Domu Diecezjalnym TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25. Wiem, że spotkanie ma charakter religijny i zgadzam się na uczestnictwo w praktykach religijnych mojego dziecka. Przeczytałam/em i akceptuję regulamin spotkania (dostępny w formularzu zapisów). Zgadzam się na podanie organizatorowi mojego numeru telefonu w celach kontaktowych.”

Regulamin Spotkania

 1. Regulamin określa zasady obowiązujące uczestników spotkania dla kandydatów do bierzmowania „Z Ducha dla ducha!” (zwane dalej spotkaniem), które odbędzie się w Domu Diecezjalnym TABOR w Rzeszowie, ul. Połonińska 25 w dniu 12 stycznia 2019 r., w godz. 9.00-17.00. Organizatorem spotkania jest Katolickie Stowarzyszenie TABOR w Rzeszowie.
 2. Spotkanie ma charakter religijny i jest prowadzone w Tradycji Kościoła Katolickiego i zgodne z jego Magisterium.
 3. W spotkaniu mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przygotowujący się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zarejestrowani indywidualnie lub grupowo przez formularz zgłoszeniowy na portalu www.deomeo.pl.
 4. Warunkiem wstępu na spotkanie jest dostarczenie organizatorowi przed rozpoczęciem spotkania odpowiedniego oświadczenia opiekuna prawnego uczestnika wraz z jego numerem kontaktowym. Wzór oświadczenia jest dostępny w formularzu zgłoszeniowym.
 5. Poprzez wstęp na spotkanie uczestnik zgadza się na wzięcie udziału we wszystkich zaplanowanych przez organizatora punktach programu w godzinach do 9.00 do 17.00.
 6. Podczas spotkania obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, nikotyny lub używania środków odurzających i substancji psychoaktywnych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub osób prowadzących, przeniesienia terminu i odwołania spotkania z przyczyn nie zawinionych przez organizatora. W przypadku odwołania spotkania z przyczyn niezależnych od organizatora, a zależnych od rekolekcjonisty, zastrzega się przeznaczenie wpłaconych pieniędzy na cele ewangelizacyjne. Zwrot pieniędzy jest gwarantowany w przypadku ich odwołania z przyczyn zależnych od organizatora.
 8. W przypadku niestosowania się uczestnika do postanowień tego regulaminu organizator ma prawo wezwać opiekuna prawnego uczestnika, a w razie konieczności odpowiednie służby porządku publicznego. Opiekun prawny uczestnika spotkania zgadza się również na wezwanie przez organizatora, w razie uzasadnionej potrzeby, służb medycznych.
 9. Uczestnik spotkania zobowiązuje się także do:
  – przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR (dostępny tutaj: https://bit.ly/2RVI7Sg),
  – stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych.
 10. Organizator zapewnia możliwość kontaktu telefonicznego w sprawie organizacji i przebiegu całego spotkania pod numerem 533 833 399.

Plan Spotkania:

09.00 Zawiązanie wspólnoty (przywitanie, modlitwa, sprawy organizacyjne)
09.30 Katecheza I (Witek Wilk)
10.30 Przerwa na herbatę i ciastko
11.00 Katecheza II (Witek Wilk)
12.30 Obiad
13.30 Praca w grupach
15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (modlitwa uwielbienia: Witek Wilk)
16.00 Eucharystia
17.00 Zakończenie Dnia Skupienia

Plan wydarzenia


Plan Spotkania:

09.00 Zawiązanie wspólnoty (przywitanie, modlitwa, sprawy organizacyjne)
09.30 Katecheza I (Witek Wilk)
10.30 Przerwa na herbatę i ciastko
11.00 Katecheza II (Witek Wilk)
12.30 Obiad
13.30 Praca w grupach
15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu (modlitwa uwielbienia: Witek Wilk)
16.00 Eucharystia
17.00 Zakończenie Dnia Skupienia

Dom Diecezjalny TABORDom jest miejscem troski o człowieka jako osoby, odpowiadając na jego potrzeby doczesne jak i duchowe.
Zapraszamy do przeżywania w naszym Domu rekolekcji zorganizowanych i indywidualnych, różnego rodzaju szkoleń, warsztatów i seminariów.

TABOR jest dobrym miejscem na rekolekcje i spotkania wspólnot. Dysponuje dużym zapleczem pomieszczeń, sal konferencyjnych, auli i urokliwym ogrodem. Do tej pory przez rekolekcje, dni skupienia oraz różne wydarzenia odwiedziło nas wiele grup liczących od ok. 20 do nawet 400 osób.
Na rekolekcjach i spotkaniach byli u nas m.in. o. Henrique Porcu i o. Antonello Cadeddu, ks. Piotr Pawlukiewicz, Mary Wagner, Witek Wilk, Marcin Zieliński,  ks. Rafał Jarosiewicz, Marcin Jakimowicz, Leszek Dokowicz, o. Józef Witko OFM, ks. Marian Rajchel, Joanna Bątkiewicz-Brożek.

Zapraszamy do naszego Domu:

 • Każdego, na wszystkie wydarzenia organizowane przez Dom i Wspólnoty TABORu: rekolekcje, warsztaty, seminaria, konferencje;
 • Kandydatów do bierzmowania na weekendowe rekolekcje i dni skupienia;
 • Maturzystów na rekolekcje przedmaturalne;
 • Księży na rekolekcje kapłańskie, dni skupienia, kongregacje oraz spotkania okolicznościowe (zjazdy rocznikowe);
 • Młodzież z różnych Ruchów i Stowarzyszeń na szkolenia, kursy, rekolekcje formacyjne;
 • Wszystkich, którzy chcieliby w wybrany przez siebie sposób, wykorzystać to miejsce dla swojej formacji, w uzgodnieniu z Kierownikami Domu.

Informacje szczegółowe

 • Adres: Rzeszów, ul. Połonińska 25, 35-082, woj. podkarpackie
 • Telefon: 533 833 399, 570 345 210
 • E-mail: recepcja@tabor.rzeszow.pl
 • WWW: http://tabor.rzeszow.pl

Mapa

Dom Diecezjalny TABOR


Dom Diecezjalny TABOR  to dom rekolekcyjny mieszczący się w Rzeszowie przy ul. Połonińskiej 25.
Jest dawną siedziba Wyższego Seminarium Duchownego.
Nazwa TABOR nawiązuje do biblijnej góry, na której doszło do Przemienienia Jezusa.

Dom Diecezjalny Tabor w Rzeszowie zaprasza:

Gimnazjalistów – kandydatów do bierzmowania na dni skupienia,

Maturzystów na rekolekcje przedmaturalne,

Księży na spotkania okolicznościowe (zjazdy rocznikowe),

Młodzież z różnych Ruchów i Stowarzyszeń na szkolenia, kursy, rekolekcje formacyjne,

Wszystkich, którzy przez siebie samych wybrany sposób, chcieliby wykorzystać to miejsce dla swojej formacji,

Wszystkich, na wszystkie wydarzenia organizowane przez Wspólnoty TABOR.

Informacje szczegółowe

Dane do przelewu za zgłoszenie

 • Nazwa banku: Alior Bank
 • Nazwa odbiorcy: Katolickie Stowarzyszenie TABOR
 • Numer konta: 46 2490 0005 0000 4500 5762 6183
 • Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe - DEOmeo-[Twój numer zgłoszenia]

Dostępne metody płatności za zgłoszenie


Przelew on-line

Najszybsza, najwygodniejsza i najbezpieczniejsza forma płatności. Organizator od razu zaksięguje Twoją płatność i Twoje zgłoszenie zostanie automatycznie zaakceptowane.

Przelew bankowy

Tradycyjny przelew gotówki na konto organizatora. Księgowanie płatności może potrwać nawet kilka dni. Dane do przelewu otrzymasz po zapisaniu się na Twój adres email.

Dane do przelewu za zgłoszenie

Te dane potrzebne są tylko jeśli jako formę płatności wybierzesz przelew bankowy.

 • Nazwa banku: Alior Bank
 • Nazwa odbiorcy: Katolickie Stowarzyszenie TABOR
 • Numer konta: 46 2490 0005 0000 4500 5762 6183
 • Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe - DEOmeo-[Twój numer zgłoszenia]

Płatność na miejscu

Płatności dokonasz w recepcji na miejscu wydarzenia.

Te reklamy ułatwiają udział w wydarzeniach religijnych. Dlaczego?

Wyświetleń: 523