Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Godzina Miłosierdzia Bożego (778104251)

Rozpoczęcie: 9 maja 2021 o 15:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


,,O trzeciej godzinie – Powiedział Pan Jezus do Świętej Siostry Faustyny w październiku 1937 roku w Krakowie – Błagaj Mojego Miłosierdzia szczególnie dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim Opuszczeniu w chwili Konania. Jest to Godzina Wielkiego Miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320). Taka jest historia powstania tej formy kultu Miłosierdzia Bożego. Kilka miesięcy później Pan Jezus Powtórzył to żądanie Określając cel jej ustanowienia, obietnice związane z praktykowaniem Modlitwy w tej Godzinie oraz sposoby Jej obchodzenia.”

(Tą Mszę Świętą można również zobaczyć w transmisji TV i transmisji radiowej na Stronie Sanktuarium).

Sanktuarium Bożego MiłosierdziaŚwiatowe Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium mieści się najpierw w obiekcie Klasztornym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, który powstał w 1891 roku jako Fundacja księcia A. Lubomirskiego dla dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej.

W okresie międzywojennym w tym Klasztorze Żyła i Zmarła Siostra M. Faustyna Kowalska (1905-1938), przez Którą Chrystus Pan Przekazał Kościołowi i światu Orędzie o Bożym Miłosierdziu. Przybliża Ono Tajemnicę Miłosierdzia Bożego, Wzywa do Zaufania Panu Bogu i postawy Miłosierdzia wobec bliźnich, a także do Głoszenia i Wypraszania Miłosierdzia Bożego dla świata m.in. przez praktykę nowych form Kultu (Obraz Jezusa Miłosiernego, Święto Miłosierdzia, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Godzina Miłosierdzia).

W 1943 roku krakowski Spowiednik Siostry Faustyny Ojciec J. Andrasz SI Poświęcił pierwszy Obraz Jezusa Miłosiernego pędzla A. Hyły, ofiarowany jako Wotum za ocalenie rodziny z wypadków wojennych, i zainicjował Uroczyste Nabożeństwa ku Czci Miłosierdzia Bożego. Obraz szybko zasłynął Łaskami, dlatego z roku na rok zwiększała się liczba Pielgrzymów, którzy nawiedzali także Grób Zmarłej w opinii Świętości Siostry Faustyny.

Bardzo dynamiczny rozwój Kultu Miłosierdzia Bożego nastąpił po Beatyfikacji Siostry Faustyny (18 kwietnia 1993) i Jej Kanonizacji (30 kwietnia 2000), a także dzięki Pielgrzymkom Ojca Świętego Jana Pawła II do Łagiewnik (1997 i 2002). Spowodował on rozbudowę Sanktuarium, m.in. wzniesienie nowego Kościoła – Bazyliki, którą 17 sierpnia 2002 roku Konsekrował Piotr naszych czasów. W tym też miejscu Papież Zawierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu.

Sanktuarium w Łagiewnikach jest światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego dla Pielgrzymów z Polski i innych krajów świata. Do głównych zadań tego miejsca – w myśl Statutu – należy Duszpasterstwo Pielgrzymkowe, wyrażające się Głoszeniem Słowa Bożego, Sprawowaniem Sakramentów Świętych, w szczególności Eucharystii i Pokuty, a także umożliwianie Zyskiwania Odpustów i pielęgnowanie różnych form Pobożności ludowej. Od wielu lat Misję głoszenia Orędzia Bożego Miłosierdzia wypełniają Siostry Matki Bożej Miłosierdzia przez Nieustanną Modlitwę; przez Słowo w formie prelekcji, wydawanie kwartalnika Orędzie Miłosierdzia, wydawnictwo Misericordia, prowadzenie korespondencji z Czcicielami z różnych krajów świata, Formację Apostołów Bożego Miłosierdzia w Stowarzyszeniu Faustinum, oraz czyn – Pomoc Potrzebującym i prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Łagiewniki, ul. Siostry Faustyny 3, 30-420, woj. małopolskie
  • Telefon: 12 252 33 11, 12 252 33 33
  • E-mail: pielgrzymki@milosierdzie.pl
  • WWW: http://www.milosierdzie.pl

Mapa

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków – Łagiewniki ( 777821267 )


Łagiewnickie Sanktuarium tętni życiem duchowym i apostolskim. Jest nie tylko miejscem wielu objawień (ponad 280), jakie tutaj miała św. Siostra Faustyna, ale i cudów, o czym świadczą choćby wota w kaplicy czy tysiące listów złożonych w klasztornym archiwum. Przed łaskami słynącym obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny modlą się pielgrzymi ze wszystkich kontynentów, a ci, którzy fizycznie nie mogą przybyć do tego świętego miejsca, korzystają z transmisji radiowych, telewizyjnych i on-line na stronie: faustyna.pl. Do tego miejsca można odnieść słowa, które Bóg powiedział do Mojżesza: Zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz – święta jest.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 12 351 88 00
  • E-mail: klasztor@faustyna.pl

Wyświetleń: 2