Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Kongres 60mln Nowy Jork (777814161)

Rozpoczęcie: 3 października 2019 o 18:00.
Zakończenie: 6 października 2019 o 18:00.
Lokalizacja: Nowy Jork.

Dla przedsiębiorców Dla Polonii


Opis wydarzenia


Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 milionów – Globalnego Zjazdu Polonii jest integracja polskich środowisk przedsiębiorców zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków. Obchody przypadającej na 2018 rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości stanowią doskonałą okazję do spotkania w gronie polonijnym i podjęcia dyskusji na temat aktualnego miejsca Polski na mapie świata i naszej pozycji w relacjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich gospodarczego wymiaru.

Intencją przyświecającą organizatorom Kongresu jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami. Podstawowym celem debaty podczas spotkania jest zidentyfikowanie tych płaszczyzn kooperacji, na których warto rozwijać i umacniać dotychczasowe relacje, a także poszukiwanie nowych, istotnych z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia obszarów wspólnego działania.
W roku 2018 odbyło się trzy edycje Kongresu. Pierwsza z nich odbyła się w dniach 9-10 lutego w Eden Roc Hotel w Miami Beach, druga 21 lipca w Buffalo zaś, trzecia 30-31 sierpnia, w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce. Program wydarzeń realizowany był w ramach paneli dyskusyjnych, z których każdy poprzedzony został prezentacją wprowadzającą.
Rok 2019 to sześć kolejnych spotkań “Kongresu 60 Milionów” w sześciu różnych miastach w czterech państwach i na dwóch kontynentach, dzięki którym idea biznesowej Polonii dotrze do jeszcze szerszego grona odbiorców.

Wierzymy, że Kongres 60 milionów stanie się płaszczyzną międzynarodowej i międzypokoleniowej komunikacji w nowoczesnym wymiarze, przyczyniając się tym samym do integracji rozproszonej po świecie polskiej społeczności i zacieśnienia więzów, nie tylko o charakterze biznesowym.

Plan wydarzenia


Program już wkrótce!

Nowy Jork


Miasto Nowy Jork

Informacje szczegółowe

  • Adres: Nowy Jork

Mapa

Komitet Organizacyjny Kongresu 60mln


ORGANIZATOR

60mln.pl

PARTNERZY:

Gram-X Promotions

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 115