Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Koronka do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny (778144593)

Rozpoczęcie: 19 lutego 2022 o 15:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Znak Krzyża Świętego

P: Matko Boska, Porusz serce moje.
W: Abym w Boleści umiał wniknąć Twoje.
BOLEŚĆ PIERWSZA: PROROCTWO SYMEONA
Starzec Symeon przepowiada Maryi, że Duszę Jej Przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi, będą się niektórzy sprzeciwiać.
Owocem Tajemnicy jest Poddanie się Woli Bożej, Jak Maryja.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

BOLEŚĆ DRUGA: UCIECZKA DO EGIPTU
Na Polecenie Anioła Józef Wziął Dziecię i Matkę Jego i Uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki Przeżyła Wiele Zmartwień.
Owocem Tajemnicy jest Słuchanie Głosu Bożego, Jak Maryja.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
BOLEŚĆ TRZECIA: SZUKANIE PANA JEZUSA, KTÓRY POZOSTAŁ W ŚWIĄTYNI
Jezus Zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem Bolejąc Szukali Jezusa. Czy może być większa Boleść dla Matki?
Owocem Tajemnicy jest Tęsknota za Jezusem.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
BOLEŚĆ CZWARTA: SPOTKANIE PANA JEZUSA DŹWIGAJĄCEGO KRZYŻ
Skazany na Śmierć Jezus Dźwiga Krzyż na Golgotę. A oto w Drodze Spotyka się z Matką Swoją. Rzewne musiało być to Spotkanie.
Owocem Tajemnicy jest Cierpliwe znoszenie Krzyżów.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
BOLEŚĆ PIĄTA: ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU
Obok Krzyża Jezusowego Stała Matka Jego. Mężnie Współcierpiała z Synem dla Zbawienia świata.
Owocem Tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
BOLEŚĆ SZÓSTA: ZŁOŻENIE MARTWEGO CIAŁA SYNA NA KOLANA MATKI.
Zdjęte z Krzyża: Ciało Jezusowe Złożono w Ramiona Maryi. Jezus Przestał już Cierpieć, a Ona jakby Uzupełnia to, czego Nie Dostaje Cierpieniom Jezusowym. Z największą Czcią i Wdzięcznością Całuje Jego Święte Rany i Obmywa Je Swymi Łzami.
Owocem Tajemnicy jest Szczery Żal za grzechy.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
BOLEŚĆ SIÓDMA: ZŁOŻENIE PANA JEZUSA DO GROBU.
Umęczone Ciało Jezusowe Złożono do Grobu w Obecności Matki Najświętszej. Żegnała Je Maryja z Bólem i z Wielką Wiarą, że Syn Zmartwychwstanie.
Owocem Tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.
Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
Dla Uczczenia Łez Wylanych Przez Matkę Boża Bolesna:
3 x Zdrowaś Maryjo

Koronka do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny odmawiany jest po Mszy Świętej o 15:00 (około 15:30).

Parafia Pod Wezwaniem Matki Bożej Bolesnej (Święta Woda)Po Odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, Katolicy przystąpili do rewindykacji swoich Świątyń, Plebanii i Klasztorów. Oficjalny zwrot Kaplicy Świętowodzkiej nastąpił w dniu 30.11.1921 roku, a Poświęcenie i przywrócenie pierwotnego Tytułu Sanktuarium „Matki Bożej Bolesnej” dnia 26.12.1921 roku. Nie wprowadzono jednak żadnych zmian w wyglądzie zewnętrznym. „Inwentarz” z roku 1936 podpisany przez ówczesnego Proboszcza Antoniego Gajlewicza podaje losy Kultowego Obrazu Matki Bożej: „Kaplica posiada Kopię Cudownego Obrazu Matki Bożej Bolesnej”. Oryginał tego Cudownego i historycznego Obrazu został wywieziony do Rosji przez Duchownego prawosławnego, Proboszcza Cerkwi wasilkowskiej Siergieja Leiniewicza, przed Okupacją Niemiecką w roku 1915”. Święta Woda, straciła Rzecz najcenniejszą – Cudowny Obraz Matki Bożej Bolesnej. W odzyskanej Świątyni miejsce historycznego wizerunku zajęła Jej wierna Kopia – Czczona w Świętej Wodzie w okresie międzywojennym, a także tuż po II Wojnie Światowej. Obecne wizerunki Matki Bożej Bolesnej zostały namalowane przez panią Helenę Rabczyńską, matkę Księdza Proboszcza Wacława Rabczyńskiego.

Źródło

Informacje szczegółowe

  • Adres: Wasilków - Święta Woda, ul. Księdza Rabczyńskiego 2, 16 - 010, woj. podlaskie
  • Telefon: 538570400, 602 500 704
  • E-mail: swietawoda@archibial.pl
  • WWW: https://www.sanktuarium-swieta-woda.pl/

Mapa

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie ( 777852678 )


Powstanie Świętej Wody owiane jest licznymi legendami sięgającymi czasów średniowiecza. Pierwsze udokumentowane uzdrowienie miało miejsce w 1719 r., kiedy to miejscowy szlachcic za sprawą wody z cudownego źródła odzyskał wzrok. Jako wotum ufundował tu kaplicę. W XIX w. kaplicę przejął kościół prawosławny. Obok źródełka postawiono murowany prawosławny kościół. W 1921 r. Sanktuarium powróciło w ręce katolików. Podczas II wojny światowej świątynia została zniszczona i odbudowano ją dopiero po wojnie. Pod koniec XX w. na terenie Świętej Wody utworzono parafię, która w 2000 r. stała się Sanktuarium Jubileuszowym Roku Świętego Archidiecezji Białostockiej. Znajdujący się w kościele cudowny wizerunek Matki Bożej Bolesnej oraz cudowne źródło ściągają do tego miejsca chrześcijan wielu obrządków i wyznań. Co roku przybywają tu tysiące pielgrzymów. W otoczeniu Sanktuarium uwagę przyciąga znajdujące się na jego terenie Wzgórze Krzyży.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 538570400
  • E-mail: swietawoda@archibial.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 538570400
  • E-mail: swietawoda@archibial.pl

Wyświetleń: 1