Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Marsz dla Życia i Rodziny (778021159)

Rozpoczęcie: 20 września 2020 o 12:00.
Lokalizacja: Warszawa.

Dla młodzieży Dla wszystkich Dla rodzin Dla kobiet Dla mężczyzn Dla małżeństw Dla kapłanów


Opis wydarzenia


„Wspólnie brońmy Rodziny” – to hasło tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny. Organizatorzy zapowiadają, że Marsz jest odpowiedzią na nasilające się ataki lewicowych środowisk, a także aktywistów LGBT, którzy poprzez swoje prowokacje i działalność naruszają podstawowe wartości i zasady obowiązujące w naszym społeczeństwie. 

Marsz dla Życia i Rodziny będzie pokojową manifestacją ukazującą nie tylko zagrożenia ze strony środowisk LGBT, ale również afirmującą małżeństwo, rodzinę oraz polskie tradycje patriotyczne i kulturowe.

Więcej informacji: www.marsz.org oraz www.czir.org, a także stronach na Facebooku: @Marsz dla Życia i Rodziny oraz @Centrum Życia i Rodziny.

Plan wydarzenia


12:00 - Start (Plac Zamkowy w Warszawie)

13:00 - Finał (Kościół pw. Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu)

WarszawaStolica Polski.

Inne Dobre Miejsca powiązane z tym miastem.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Warszawa, woj. mazowieckie

Mapa

Centrum Życia i Rodziny


Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny zostało powołane, aby dawać publiczne Świadectwo o dwóch fundamentalnych prawdach, na których opiera się nasza cywilizacja i wynikający z niej porządek społeczny, a mianowicie:

  • każdy człowiek ma prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, 
  • rodzina oparta na nierozerwalnym małżeństwie między kobietą a mężczyzną, otwarta na przyjęcie i wychowanie dzieci jest podstawą prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.

Te prawdy, które jeszcze do niedawna były uznawane za oczywiste, z coraz większą gwałtownością są atakowane przez promotorów tzw. „cywilizacji śmierci” i „dyktatury relatywizmu”. Pojęcia te sformułowane przez papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI doskonale demaskują współczesne utopie, które pod pretekstem budowania nowoczesnego społeczeństwa ograniczają prawo do życia i zmieniają definicję rodziny.

W obliczu tych wyzwań podejmujemy działania i wspieramy inicjatywy, które: 

  • sprzeciwiają się wszelkim formom ograniczania prawa do życia, jak również zjawiskom kulturowym i obyczajowym niszczącym szacunek dla życia dzieci poczętych oraz osób chorych i starych; 
  • sprzeciwiają się wszelkim formom prawnej, kulturowej i obyczajowej dyskryminacji małżeństwa i rodziny, w szczególności wielodzietnej, przez narzucanie tzw. alternatywnych modeli rodzinnych lub tzw. wolnych związków;
  • promują postawy, zachowania, wzorce kulturowe i przepisy prawa, które sprzyjają poszanowaniu życia człowieka od jego poczęcia, aż do jego naturalnego końca;
  • promują postawy, zachowania, wzorce kulturowe i przepisy prawa, które zachęcają do posiadania jak największej liczby dzieci i postrzegania ich jako powodu do radości, a nie zbędnego ciężaru;
  • promują postawy, zachowania, wzorce kulturowe i przepisy prawa, które wspierają model rodziny oparty na wiernym i trwałym małżeństwie między mężczyzną i kobietą;
  • motywują do działania na rzecz życia i rodziny osoby indywidualne, organizacje społeczne, polityczne a także instytucje samorządowe i państwowe.

Naszą misję możemy zawrzeć w haśle – Dla rodziny, dla życia.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 6