Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek. Etap I (777866221)

Rozpoczęcie: 12 grudnia 2019 o 14:00.

Dla sióstr zakonnych Dla młodzieży Dla wszystkich Dla kobiet Dla mężczyzn Dla kapłanów Dla artystów Dla Polonii


Opis wydarzenia


Eliminacje do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika

Wielką moc mają świąteczne obyczaje i obrzędy, dlatego przetrwały tyle wieków. Jednym z takich pięknych polskich obyczajów jest śpiewanie kolęd w okresie Bożego Narodzenia.
Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika jest jedną z największych imprez w Polsce. Eliminacje do największego przeglądu kolęd w Polsce odbywają się na terenie całej Polski i poza jej granicami. Każdego roku gromadzą one kilkanaście tysięcy osób w różnym wieku, których łączy pasja i talent.
12 grudnia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędą się Eliminacje do XXVI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie.
Wszelka informacja: jankastu@gmail.com 
Warunki oraz formularz na stronie: www.mfkip.pl
Koordynator eliminacji na Litwie – Janina Stupienko
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem:  0037065277116 
 

Wilno- Dom Kultury PolskiejW lutym 2001 roku rozpoczął swą działalność Dom Kultury Polskiej w Wilnie, będący własnością Fundacji Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”, zarejestrowanej 2 lutego 2001 roku.

Została ona powołana do życia decyzją Senatu RP, a jej założycielami są Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Jest to jedna z większych instytucji polskich na Litwie mająca na celu organizację życia kulturalnego Polaków. 

Do priorytetów w działalności DKP należy edukacja kulturalna, polegająca na promowaniu polskiej literatury i sztuki wśród mieszkańców Wileńszczyzny oraz wspieraniu lokalnego ruchu artystycznego i innej działalności kulturalnej. Ważnym zadaniem tej instytucji jest również kultywowanie lokalnych tradycji, folkloru, ocalenie od zapomnienia wszystkich wartości, które od wielu pokoleń kształtowały tożsamość narodową Polaków na Wileńszczyźnie. 

Realizacja tych zamierzeń jest możliwa dzięki współpracy z licznymi organizacjami społecznymi, których siedziby mieszczą się pod dachem DKP. W chwili obecnej w gmachu DKP znajduje się ponad trzydzieści polskich organizacji społecznych.

Swoją podstawową misję Dom Kultury Polskiej w Wilnie spełnia poprzez wdrażanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej. Nasza oferta programowa obejmuje szereg imprez zarówno cyklicznych, jak i okolicznościowych o różnym charakterze. Organizujemy m.in. koncerty (muzyki klasycznej, folklorowej, rockowej itd.), wieczory poezji, spotkania artystyczne, wernisaże sztuki współczesnej, ludowej i inne, spektakle teatralne, wykłady popularno-naukowe, kiermasze polskiej książki, pokazy filmów, dyskoteki itp. Tradycyjnie obchodzone są polskie święta narodowe i kalendarzowe, takie jak Andrzejki, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela, organizowane są zabawy sylwestrowe, zapustowe itp.

Przy DKP działają kółka artystyczne dla młodzieży i dzieci.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Vilnius, ul. Naugarduko 76, 03202
  • Telefon: 37052336814, 37052333663
  • E-mail: info@polskidom.lt
  • WWW: http://polskidom.lt/

Mapa

Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie


5  maja 1988 grupa przedstawicieli inteligencji polskiej mieszkającej na Litwie (wtedy Litewska SRR) zainicjowała powstanie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie (SSKPL), która początkowo działała w zakresie szeroko pojętej kultury (ochrona zabytków, działalność wydawnicza, historia, itp.), jednak ze względu na narastające napięcie między litewską większością i a polską mniejszością, na I Zjeździe SSKPL w dniach 15-16 kwietnia 1989 roku, została przekształcona w Związek Polaków na Litwie (ZPL). Pierwszym prezesem ZPL został dotychczasowy prezes SSKPL Jan Sienkiewicz.

Związek Polaków na Litwie liczy około 6–11 tys. członków. Organizuje m.in. Zjazdy Polaków na Litwie. Powstał w 1990 roku i zastąpił o rok wcześniejsze Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polaków na Litwie (pierwszą powojenną oficjalną organizację polską na Litwie).
ZPL broni praw mniejszości polskiej, prowadzi działalność oświatową i kulturalną, wspiera polskie inicjatywy gospodarcze; uczestniczy w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Wydaje tygodnik „Nasza Gazeta”.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 37052331056
  • E-mail: jankastu@gmail.com

Wyświetleń: 24