Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Modlitwa do Świętego Szymona z Lipnicy (777945817)

Rozpoczęcie: 2 kwietnia 2020 o 9:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Modlitwa do Świętego Szymona z Lipnicy, Patrona chorych w czasie epidemii.

 
Święty Szymonie z Lipnicy, Ty dałeś przykład głębokiej Wiary i bezgranicznej miłości Boga i bliźniego, głosząc gorliwie Chrystusową Ewangelię i niosąc duchową pomoc dotkniętym zaraźliwą chorobą. Dla nich poświęciłeś swoje franciszkańskie i Kapłańskie życie, spiesząc z Sakramentalną Pomocą Chorym, nawet w obliczu niechybnej śmierci. 

Z wiarą stajemy dzisiaj przed Tobą i prosimy Cię usilnie: swoją modlitwą i wstawiennictwem uproś nam tę Łaskę, aby Bóg Miłosierny Uchronił naszą Ojczyznę i mieszkańców naszego miasta oraz świat przed szerzeniem się groźnej epidemii.

Wspomagaj swoją modlitwą tych, których ta choroba już dotknęła i upraszaj im Łaskę uzdrowienia.

Wspieraj także tych, którzy, tak jak Ty, służą im z poświęceniem.

Otaczaj swoją opieką i modlitwą również kierujących naszym krajem oraz wszystkich, którzy podejmują wysiłki powstrzymania groźnej dla ludzkości epidemii.

Nam wszystkim uproś dar szczerego nawrócenia i silnej Wiary, abyśmy pokładając całą ufność i nadzieję w Bogu, umieli z oddaniem służyć i nieść pomoc naszym braciom w potrzebie.

 Święty Szymonie z Lipnicy, nasz Patronie i Orędowniku Chorych i Cierpiących w czasie epidemii, Módl się za nami! 

Amen.

Transmisja po Mszy Świętej porannej o ok. 9:30

Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, Bazylika Ojców Bernardynów w RzeszowieKościół Ojców Bernardynów w Rzeszowie został wybudowany w latach 1610-1629. Fundator – Mikołaj Spytek Ligęza jako wielki czciciel Matki Najświętszej w dokumencie fundacyjnym z 25 marca 1610 roku napisał: „na cześć i chwałę Jego Świętą i Najświętszej Błogosławionej Pannie Maryi Patronce mojej ofiaruję”. Wnętrze Kościoła zdobią malowidła freskowe z II poł. XVIII wieku przedstawiające sceny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Postaci czterech Ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana na sklepieniu, a także bogate ornamenty roślinne na ścianach. W partii chóru organowego znajdują się Postacie Świętego Franciszka z Asyżu i Świętego Dominika, dwóch wielkich założycieli zakonów żebrzących z XIII w. Najważniejszym i najcenniejszym zabytkiem rzeszowskiej Bazyliki jest Figura Madonny z Dzieciątkiem, otoczona Żywym Kultem w Kaplicy po prawej stronie Kościoła. Po lewej stronie Kościoła, naprzeciwko Cudownej Kaplicy Matki Bożej, znajduje się Kaplica Jezusa Cierpiącego. Pochodzi ona z II poł. XVIII wieku i została wykonana w stylu barokowym. 

Informacje szczegółowe

Mapa

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Klasztor OO. Bernardynów


Proboszczem parafii istniejącej przy klasztorze OO. Bernardynów w Rzeszowie jest o. Rafał Klimas OFM (tel. 17.853.34.95 wew. 119).

Wikariuszem – zastępcą proboszcza – jest o. Marian Wachowicz OFM (tel. 17.853.34.95 wew. 129).

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 17 853 34 95
  • E-mail: sanktuarium1513@gmail.com

Wyświetleń: 5