Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta dla młodzieży (777983301)

Rozpoczęcie: 4 czerwca 2021 o 19:00.

Dla młodzieży


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

„Eucharystia oznacza i Urzeczywistnia Komunię Życia z Bogiem i Jedność Ludu Bożego, przez Które Kościół jest Sobą. Jest Ona Szczytem Działania, przez które Bóg w Chrystusie Uświęca świat, a równocześnie Szczytem Kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”. 

Zapraszamy do uczestnictwa w tej Mszy Świętej uczniów klas VII, VIII oraz młodzieży szkół średnich, studiującą i pracującą. 

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, Parafia Wszystkich ŚwiętychNeogotycki Kościół Pod Wezwaniem Wszystkich Świętych, został wybudowany na miejscu dawnego, drewnianego Kościółka, w latach 1905–1907 z fundacji rodziny Tarnowskich według projektu architekta Teodora Talowskiego. Świątynia posiada Cudowny Obraz Matki Boskiej Dzikowskiej, przedstawiający Świętą Rodzinę: Małego Jezusa Tulącego się do Maryi i Czuwającego „w Cieniu” Świętego Józefa. Obraz został odnaleziony przypadkowo w jednej z Kapliczek przydrożnych na terenie Parafii w 1975 r. przez ówczesnego Proboszcza Księdza J. Grabca. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach i dlaczego został schowany.

Na wieży nowego Kościoła zawieszono 3 nowe dzwony odlane w 1969 r. w ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu. Największy z nich waży 825 kg, otrzymał Imię „Chrystus Król”.

Średni ważący 444 kg otrzymał Imię „Maria” na pamiątkę Peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Najmniejszy z nich waży 273 kg. Nosi Imię Świętego Józefa – na pamiątkę, że ten Święty był Patronem Soboru Watykańskiego II.

W dniu 19 maja 1908 roku Kościół został Konsekrowany przez Ordynariusza tarnowskiego Księdza Biskupa Leona Wałęgę. W latach 1951 – 1956 Kościół został pomalowany. 7 września 2008 r. wydał Biskup dekret, w którym podniósł chorzelowską Świątynię do godności Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin. 

Informacje szczegółowe

  • Adres: Chorzelów, ul. Chorzelów 377, 39-331, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 584 13 63, 698 641 443
  • E-mail: chorzelow@diecezja.tarnow.pl
  • WWW: http://chorzelow.diecezja.tarnow.pl

Mapa

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin, Parafia Wszystkich Świętych ( 777855313 )


Parafia powstała w drugiej połowie XIII w. jako fundacja rycerska. Pierwsze wzmianki o parafii pojawiają się w 1326 r. Przez ponad dwa wieki parafia rozwijała się do momentu, kiedy biskup krakowski w 1526 r. zniósł parafię i utworzył z niej tzw. „wieczystą wikarię” parafii w Mielcu. Taki stan trwał do roku 1854, kiedy bp tarnowski Józef Alojzy Pukalski przywrócił kościołowi w Chorzelowie prawa parafii.

Neogotycki kościół pw. Wszystkich Świętych, został wybudowany na miejscu dawnego, drewnianego kościółka, w latach 1905–1907 z fundacji rodziny Tarnowskich według projektu architekta Teodora Talowskiego. Świątynia posiada cudowny obraz Matki Boskiej Dzikowskiej, przedstawiający Świętą Rodzinę: małego Jezusa tulącego się do Maryi i czuwającego „w cieniu” św. Józefa. Obraz został odnaleziony przypadkowo w jednej z kapliczek przydrożnych na terenie parafii w 1975 r. przez ówczesnego proboszcza ks. J. Grabca. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach i dlaczego został schowany.

Do Chorzelowa wizerunek Świętej Rodziny wzorowany na obrazie Matki Bożej Dzikowskiej trafił około 1814 roku. Z fundacji rodziny Tarnowskich w 1907 r. zbudowano murowaną świątynię. W 1938 r. obraz Matki Bożej stał się on jednym z głównych ozdobień ołtarza. W niewyjaśnionych okolicznościach obraz później usunięto z kościoła. W 1975 r. odkryto zapomniany obraz Matki Bożej Dzikowskiej w przydrożnej kaplicy. Po odnowieniu został zatwierdzony do kultu aktem intronizacji 8 września 1978 r. W czasie listopadowej Pielgrzymki Rolników Ekologicznych 2006 roku na Jasnej Górze Matka Boska Chorzelowska – Królowa Rodzin została Patronką Rolników Ekologicznego Bożego Rolnictwa. W 2008 roku dekretem biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca, kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Chorzelowie podniesiono do godności Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin.

Wizerunek Świętej Rodziny uciekającej z Egiptu został namalowany prawdopodobnie w dobie renesansu. Autor tego dzieła niestety nie jest znany. Maryja trzyma na prawym ramieniu Jezusa, a Dzieciątko podaje Matce dwie róże – białą i czerwoną. Święta Rodzina spogląda na stół, na którym zostały przedstawione motywy eucharystyczne: kłosy zboża, kiście winogron oraz jabłka i ptaki. Jest to kopia cudownego obrazu z Dzikowa z przełomu XVII i XVIII stulecia.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 175841363, 698641443
  • E-mail: chorzelow@diecezja.tarnow.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 175841363, 698641443
  • E-mail: chorzelow@diecezja.tarnow.pl

Wyświetleń: 4