Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta Niedzielna (778182960)

Rozpoczęcie: 9 stycznia 2022 o 15:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Każda Msza Święta jest wyjątkowym Wydarzeniem w naszym Życiu i w Życiu świata. Dzięki Niej Chrystus Zmartwychwstały Jest Prawdziwie, Realnie i w sposób Trwały Obecny pośród nas i W nas. Równocześnie stają się Obecne Zbawcze Wydarzenia z przeszłości, szczególnie Ofiara Jezusa Chrystusa.

Eucharystia, Sakrament naszego Zbawienia Dokonanego przez Chrystusa na Krzyżu, Jest także Ofiarą Uwielbienia i Dziękczynienia za Dzieło Stworzenia. W Ofierze Eucharystycznej całe Stworzenie Umiłowane przez Boga zostaje przedstawione Ojcu przez Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Kościół może przez Chrystusa Składać Ofiarę Uwielbienia i Dziękczynienia za wszystko, co Bóg Uczynił, a co jest Dobre, Piękne i Sprawiedliwe w Stworzeniu i w Ludzkości.

Katedra Najświętszego Serca Pana Jezusa w RzeszowieDiecezja Rzeszowska została Erygowana 25 marca 1992 roku bullą Papieską „Totus Tuus Poloniae Populus”, jako jedna z 13 nowych Diecezji ustanowionych w Polsce przez Papieża Jana Pawła II. Powstała z połączenia części Diecezji tarnowskiej i przemyskiej – liczy obecnie ok. 600 tys. ludności. Patronami Diecezji są Święty Biskup Józef Sebastian Pelczar oraz Błogosławiona Karolina Kózka. Do rangi Katedry podniesiony został Kościół Pod Wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie.

Wizerunek Ukrzyżowanego Chrystusa został ustawiony tuż obok Głównego Ołtarza (charakterystyczny Krzyż, Którego Ramiona wygięte są ku dołowi, jest nawiązaniem do kształtu Pastorału Jana Pawła II).

Szczególne Miejsce zajmuje w Katedrze Łaskami Słynącą Statua Matki Bożej Fatimskiej, Czczona tu od 1982 roku. Koronowana przez Biskupa Kazimierza Górnego 13.VI 1993 r.

 Po prawej stronie Ołtarza Głównego, symetrycznie do Matki Boskiej Fatimskiej usytuowany został nowy Ołtarz Boczny. Czczony w nim jest Wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W Katedrze znajduje się również Tabernakulum w kształcie serca. Katedrę ozdabiają witraże o powierzchni 380 m2 oraz liczne Obrazy Kultowe i Stacje Drogi Krzyżowej.

Wszelkie informacje o Diecezji Rzeszowskiej są dostępne na stronie : www.diecezja.rzeszow.pl

Informacje szczegółowe

  • Adres: Rzeszów, ul. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 21, 35-304, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 857 37 80
  • E-mail: katedrarz@gmail.com
  • WWW: http://www.katedra.rzeszow.pl/

Mapa

Parafia katedralna w Rzeszowie ( 777811807 )


Parafia Katedralna, wcześniej jako Parafia Najśw. Serca Jezusowego w Rzeszowie, powstała jako samodzielny Ośrodek Duszpasterski wydzielony z Parafii Słocina w sierpniu 1972 roku. Z dniem 1 stycznia 1976 r. otrzymała od Biskupa Ignacego Tokarczuka Status parafii kanonicznej.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 17 857 37 80
  • E-mail: katedrarz@gmail.com

Wyświetleń: 2

<
SKLEPIK