Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]

PRZYJMUJMY W SPOSÓB GODNY PANA JEZUSA CHRYSTUSA UKRYTEGO W PRZENAJŚWIĘTSZEJ KOMUNII - TYLKO NA KOLANACH I DO UST...


Msza Święta Odpustowa ku Czci Matki Bożej Śnieżnej (777997999) - edytuj

Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Każda Msza Święta jest wyjątkowym Wydarzeniem w naszym Życiu i w Życiu świata. Dzięki Niej Chrystus Zmartwychwstały Jest Prawdziwie, Realnie i w sposób Trwały Obecny pośród nas i W nas. Równocześnie stają się Obecne Zbawcze Wydarzenia z przeszłości, szczególnie Ofiara Jezusa Chrystusa.
Darowanie kary otrzymuje się za pośrednictwem Kościoła, który mocą Udzielonej mu Przez Chrystusa władzy Związywania i Rozwiązywania działa na rzecz Chrześcijanina i otwiera mu Skarbiec Zasług Chrystusa i Świętych, by Otrzymać od Ojca Miłosierdzia Darowanie kar doczesnych, jakie należą się za grzechy. W ten sposób Kościół chce nie tylko przyjść z pomocą chrześcijaninowi, lecz także pobudzić go do czynów Pobożności, Pokuty i Miłości (Por. Paweł VI, konst. apost. Indulgentiarum doctrina, 8; Sobór Trydencki: DS 1835). 
Przez Odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla Dusz w Czyśćcu, Darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów. 

„Papieża Liberiusza (352–366) patrycjusz rzymski Jan i jego szlachetna małżonka, nie mając potomstwa, postanowili uczynić Matkę Bożą Spadkobierczynią swego wielkiego majątku. Oboje małżonkowie prosili gorąco Boga, aby Wola Najświętszej Panny, dotycząca dobrego spożytkowania ich posiadłości, została im w jakiś sposób objawiona. Matka Boża Wysłuchała ich prośby i Potwierdziła to niezwykłym zjawiskiem. W nocy 5 sierpnia, (w czasie, gdy w Rzymie bywają największe upały), część Wzgórza Eskwilińskiego pokryła się śniegiem. Tej nocy Matka Boża Objawiła się we śnie obojgu małżonkom i każdemu z nich Przedłożyła życzenie, aby tam, gdzie znajdą śnieg na wzgórzu, ku Jej Czci zbudowali Kościół. W taki właśnie sposób Chciała Zostać ich spadkobierczynią. Patrycjusz Jan powiadomił o tym Papieża Liberiusza, który miał identyczny sen. Rano więc udał się Papież, otoczony klerem i ludem, w Uroczystej Procesji na pokryte śniegiem wzgórze i tam oznaczył miejsce na budowę Kościoła Panny Maryi”.  

Sanktuarium Matki Bożej Głogowskiej ( 777856074 )


Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 5

<
SKLEPIK