Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Msza Święta poranna (777876090)

Rozpoczęcie: 18 lutego 2020 o 7:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


„Msza Święta jest prawdziwą i właściwą ofiarą Nowego Zakonu, bo Jezus Chrystus zastąpiony przez kapłanów, ofiaruje w niej Bogu Ojcu w sposób bezkrwawy swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina”.  P. kard. Gasparri

Konkatedra Świętego Jana Chrzciciela – Kościół parafialny pw. Świętego OttonaZlokalizowana jest w północnej części Kamienia Pomorskiego, przy placu Katedralnym.
Budowę rozpoczęto w II poł. XII w. i kontynuowano do wieku XV. Kościół powstał z cegły i kostki granitowej. Posiada cechy romanizmu i gotyku. Wieża zabudowana w II poł. XIX w., przebudowana w 1934 r.

Parafia w Kamieniu Pomorskim istnieje od XII w. Jest owocem misji chrystianizacyjnej z inicjatywy Bolesława Krzywoustego, a przeprowadzona przez Świętego Biskupa Ottona z Bambergu w Księstwie Pomorskim Księcia Warcisława. Pierwsze biskupstwo powstało w Wolinie, gdzie została zbudowana katedra. Jednak w 1176 r. rozpoczęto budowę katedry w Kamieniu Pomorskim i wkrótce przeniesiono do niego siedzibę biskupią. Parafia katolicka istniała do 1534 r., a katedra była katolicką do 1544 r. Po śmierci ostatniego biskupa katolickiego w Kamieniu Pomorskim w 1544 r. katedra stała się kościołem luterańskim. Taka sytuacja trwała do 1945 r. Po zakończeniu II Wojny Światowej powrócił na te ziemie Kościół Katolicki. Nadmienić jednak trzeba , że przed wojną i w jej trakcie istniała tutaj mała wspólnota katolicka pw. Świętego Ottona Biskupa z Bambergu dla ludności niemieckiej i polaków przyjeżdżających na te tereny do pracy. Powojenna parafia przyjęła takie wezwanie dla wiernych przybywających z Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej i innych części Polski. Mieszkańcy Brzozdowiec spod Lwowa przywieźli słynący łaskami obraz Jezusa ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej. Ze względu na otrzymywane w Kaplicy Brzozdowieckiej łaski i cuda katedra została podniesiona w 2010 r do godności Sanktuarium Słynącego Łaskami Obrazu Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej z Brzozdowiec.

W latach 1972-1992 świątynia pełniła funkcję konkatedry diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Obecnie jest konkatedrą archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

1 września 2005 roku konkatedra oraz sąsiadujący z nią zespół budynków rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały uznane za Pomnik historii. 

Konkatedry: jest to druga siedziba biskupa diecezjalnego/arcybiskupa.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Kamień Pomorski, ul. Plac Katedralny 8, 72-400, woj. zachodniopomorskie
  • Telefon: +48 91 38 2 05 54
  • E-mail: zarkowskidar@wp.pl
  • WWW: https://katedra-kamienpomorski.pl/

Mapa

Konkatedra Świętego Jana Chrzciciela (Parafia Świętego Ottona)


Konkatedra Najświętszej Marii Panny, Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Faustyna biskupa w Kamieniu Pomorskim – kościół parafii rzymskokatolickiej Świętego Ottona w Kamieniu Pomorskim. Historyczna katedra diecezji pomorskiej.

W latach 1972-1992 świątynia pełniła funkcję konkatedry diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Obecnie jest konkatedrą archidiecezji szczecińsko -kamieńskiej. 

1 września 2005 roku konkatedra oraz sąsiadujący z nią zespół budynków rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały uznane za Pomnik historii. 

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 2