Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!

Msza Święta poranna (777834846)

Rozpoczęcie: 13 czerwca 2019 o 7:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1324 Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”.

1325 „Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.

1326 W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

1327 Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej RodzinyParafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny

ul. Solarza 14

35 – 125 Rzeszów

email:
rzeszow-msf@msf.opoka.org.pl

kancelaria.msf@gmail.com

Informacje szczegółowe

Mapa

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny


Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny

ul. Solarza 14

35 – 125 Rzeszów

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 17 856 84 72
  • E-mail: rzeszow-msf@msf.opoka.org.pl

Wyświetleń: 7