Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta poranna (777834846)

Rozpoczęcie: 13 czerwca 2019 o 7:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1324 Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”.

1325 „Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.

1326 W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.

1327 Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej RodzinyParafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny

ul. Solarza 14

35 – 125 Rzeszów

email:
rzeszow-msf@msf.opoka.org.pl

kancelaria.msf@gmail.com

Informacje szczegółowe

Mapa

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny


Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny

ul. Solarza 14

35 – 125 Rzeszów

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 17 856 84 72
  • E-mail: rzeszow-msf@msf.opoka.org.pl

Wyświetleń: 12