Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się stanie! [Łk 22,42]

Msza Święta poranna w dzień powszedni (w kaplicy Sióstr Karmelitanek) (777846685)

Rozpoczęcie: 15 sierpnia 2019 o 7:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1324 Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”.
1325 „Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.
1326 W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
1327 Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”.

Klasztor pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – Siostry Karmelitanki BoseKarmelitanki bose przybyły do Rzeszowa z Karmelu w Oświęcimiu na zaproszenie ordynariusza rzeszowskiego ks. bpa Kazimierza Górnego w 1993 r. Początkowo zamieszkały na plebani przy ul. Ks. Jałowego. W Uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca 1999 r. przeniosły się do częściowo wykończonego domu przy ul. Morgowej 98. Poświęcenia kaplicy w nowym klasztorze dokonał ks. bp Kazimierz Górny 28 lipca 2001 r. Sytuacja prawna rzeszowskiej fundacji została uregulowana w roku 2004 przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego..

Informacje szczegółowe

  • Adres: Rzeszów, ul. Morgowa 98, 35-301, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 850 21 70, 797 002 362
  • E-mail: karmelrzeszow@gmail.com
  • WWW: https://www.karmel.pl/rzeszow/

Mapa

Zakon Pijarów, Parafia pw. Św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie


Jakby powiedział św. Józef Kalasancjusz, patron Parafii i założyciel Zakonu Pijarów:

Niech wszystko, co będziemy tu czynić będzie… 

Ad Maius Pietatis Incrementum  
Ku większemu wzrostowi pobożności

+ A + M + P + I + 

Duszpasterze

o. Tomasz
od Miłosierdzia Bożego – Proboszcz 

o. Wojciech
od Niepokalanego Poczęcia NMP – Wikariusz 

o. Łukasz
od Świętego Piotra Apostoła – Magister Nowicjatu 

o. Mariusz
od Miłosierdzia Bożego – Dyrektor Szkoły 

o. Dariusz
od Matki Bożej Bolesnej – Duszpasterz młodzieży 

o. Bartłomiej
od Najświętszego Serca Jezusowego – Duszpasterz dzieci

O pijarach.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 17 853 62 62
  • E-mail: rzeszow@pijarzy.pl

Wyświetleń: 3