Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Msza Święta Roratnia (777868390)

Rozpoczęcie: 11 grudnia 2019 o 17:00.

Dla młodzieży Dla wszystkich Dla rodzin Dla kobiet Dla mężczyzn Dla dzieci


Opis wydarzenia


Zapraszamy na Roraty, szczególnie dzieci z lampionami, które są symbolem chrześcijańskiego czuwania.

Dzieci będą otrzymywały specjalne obrazki.

W czasie Rorat, podejmiemy rozważanie nad życiem i posługą Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, przygotowując się do Jego Beatyfikacji. Tytuł tegorocznych Rorat: „Radujcie się. Pan jest blisko ”- jak wskazuje dekoracja. Przed ołtarzem ustawiono tradycyjne adwentowe świece, które symbolizują gotowość przyjęcia Jezusa.

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Dom Rekolekcyjny w Chmielniku RzeszowskimDom Rekolekcyjny

Przez stulecia mieszkańcy Chmielnika i okolic wierzyli głęboko, że Maryja, wybrała to miejsce, aby udzielać łask. Niestety okoliczności zewnętrzne sprawiły, że dopiero 4 maja 1997 roku obraz Matki Bożej Łaskawej został uznany za cudowny i odbyła się jego koronacja.

W duchu wdzięczności za ten dar parafia ofiarowała na ręce Ojca Świętego Jana Pawła II dawną plebanię z przeznaczeniem dla Kościoła diecezjalnego jako dom formacji i miejsce rekolekcji. Dokonało się to na lotnisku w Krośnie, w czasie pielgrzymki papieskiej do Polski.

Od tego momentu przyjeżdżają tu ludzie, aby w ciszy przeżywać swoje rekolekcje przy Sercu Maryi, naszej Matki. Dom Parafialny stał się szkołą. Na początku Społecznym Liceum Ogólnokształcącym z dyrektorem P. Zenonem Fajgerem, a później także Gimnazjum Społecznym. Organem prowadzonym jest Stowarzyszenie „Trzeźwa Gmina”, które dzierżawi budynek szkolny.

To miejsce wybrali sobie neprezbiterzy diecezji rzeszowskiej, którzy przeżywaj tutaj obecnie swoje Dni Skupienia.

Obecnie Dom rekolekcyjny posiada 25 miejsc noclegowych, kaplicę, jadalnie z kuchnią i salę spotkań. W 2013 roku rozpoczęto jego rozbudowę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich spragnionych kontaktu z Bogiem na rekolekcje i Dni Skupienia.

Informacje szczegółowe

Mapa

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku


 Po I rozbiorze Polski parafia Chmielnik znalazła się pod władaniem Austrii, która poprzez działania administracyjne starała się zatrzymać kult maryjny. 

Ze względu na duża liczbę wiernych kościół został wydłużony o 10 metrów w 1891 r. przez zasłużonego proboszcza, ks. prałata Franciszka Majchra. Natomiast w 1957 r. ks. Julian Pleśniak dobudował nawy boczne i zmienił całe barokowe ukształtowanie zabudowań plebańskich. W 1977 r. przeprowadzono kapitalny remont kościoła. Zakupiono też nowe organy 32-głosowe, które poświęcił bp Ignacy Tokarczuk w 1984 r. Szczególnej łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Łaskawej doznali mieszkańcy Chmielnika w 1943 r., gdy Niemcy wykryli prężnie działającą organizację Armii Krajowej pod kryptonimem „Wedeta” i zapowiedzieli spalenie wioski. Za uratowanie wioski przyrzekli Bogu i Matce Bożej wraz z ks. proboszczem Janem Kuźniarem pozłocić wielki ołtarz i sprawić korony i sukienki do obrazu. Wioska ocalała. Mieszkańcy więc przyrzeczenie wypełnili. Ks. Julian Pleśniak, proboszcz w Chmielniku w latach 1955-1971, czynił przygotowania materialne i duchowe do koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku, której jednak nie doczekał. 

W 1995 r. przeprowadzono generalną konserwację obrazu Matki Bożej, przywrócono mu pierwotny wygląd. W latach 1992 — 1997 trwały intensywne przygotowania do koronacji obrazu na prawie diecezjalnym. Korony poświęcił Ojciec św. Jan Paweł II w dniu 04.02.1997 r. w Watykanie. Koronacja nastąpiła w dniu 04.05.1997 r. Dokonali jej: bp Kazimierz Górny, Biskup Rzeszowski, abp. Józef Michalik, Metropolita Przemyski, bp Edward Białogłowski, biskup pomocniczy z Rzeszowa oraz bp Bolesław Taborski i bp Stefan Moskwa, biskupi pomocniczy z Przemyśla. 

W 1996 r. bp Edward Białogłowski poświęcił Kalwarię w Chmielniku. 10.06.1997 r. Parafia Chmielnik przekazała Ojcu św. w darze dom parafialny na Dom Formacji Katolickiej dla Diecezji Rzeszowskiej — jako wotum za koronację Obrazu Matki Bożej Łaskawej.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 1