Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta Roratnia (777993770)

Rozpoczęcie: 18 grudnia 2020 o 6:45.

Dla młodzieży Dla wszystkich Dla dzieci


Opis wydarzenia


Roratami nazywamy Msze Święte przez które Czcimy Maryję w czasie Adwentu. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper… (Niebiosa Spuśćcie Rosę…). Rosa z nieba wyobraża Łaskę, którą Przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez Łaski. Msza Święta Roratnia odprawiana jest po zmroku, jako znak, że na świecie panowały Ciemności Grzechu, zanim Przyszedł Chrystus – Światłość Prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze Świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy Świętej i wędrować z tym Światłem do domów.

Bazylika Katedralna Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana EwangelistyW okresie niemal 800 letniej historii Kościoła zmienne były jego losy. W latach 1530-1583 świętojańska fara służyła protestantom, przez następne 13 lat użytkowana była wspólnie, zarówno przez katolików jak i protestantów. W okresie tym wnętrze Kościoła otynkowano i pobielono, zacierając XIV i XV wieczne malowidła ścienne o tematyce religijnej, których motywy nie odpowiadały nowej religii. Odsłonięte obecnie częściowo (głównie w Prezbiterium i na wschodniej ścianie) świadczą o bogactwie średniowiecznej dekoracji ścian. W roku 1596 Kościół przejmują Jezuici i w ich posiadaniu Świątynia jest do roku 1772. Od tego roku staromiejska Fara ponownie staje się Kościołem Parafialnym Starego Miasta Torunia, służąc jego mieszkańcom do czasów obecnych.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Toruń 87-100, ul. Żeglarska 16, woj. kujawsko-pomorskie
  • Telefon: 56 657 14 80
  • E-mail: parafia@katedrajanow.pl
  • WWW: http://www.katedratorun.pl/

Mapa

Bazylika Katedralna Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty


Patronowie

Jan Chrzciciel urodził się w miasteczku położonym w górach Judei.Był synem kapłana Zachariasza i jego żony, Elżbiety, która wywodziła się również z rodziny kapłańskiej. Zapowiedziany przez Anioła. W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza (Łk 3, 1), a więc na przełomie 28/29 r. Jan usłyszał Boże wołanie, wzywające go do Głoszenia Nadchodzącego Królestwa Bożego i Udzielania Chrztu Pokuty.Czynił to w rozmaitych miejscach: na pustkowiu (Mk 1, 3; Mt 3, 1), nad Jordanem (Mk 1, 5 itd.), w Betami (J 1, 28), później w Ainon niedaleko Salim (J 3, 23). 

Jan Ewangelista zawód rybaka, jaki Jan uprawiał, zbliżał go do dwóch innych Apostołów: Piotra i Andrzeja (Łk 5, 10; J 21, 2). Niemal razem z Nimi powołany został przez Chrystusa (Mk 1, 19 n) i u Jego boku, jak to już zaznaczyliśmy, zajął miejsce uprzywilejowane. W scenie Konania Zbawiciela na Krzyżu Jan Pojawia się jako Powiernik spraw najintymniejszych oraz przybrany Syn-Opiekun Jezusowej Matki (13, 21 nn; 19, 25-27).

Kancelaria Parafialna czynna:

poniedziałki i czwartki: w godz. 9.oo-10.00

wtorki i piątki: w godz. 16.00 – 17.00

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 3