Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta Roratnia (777993772)

Rozpoczęcie: 19 grudnia 2020 o 6:45.

Dla młodzieży Dla wszystkich Dla dzieci


Opis wydarzenia


Roratami nazywamy Msze Święte przez które Czcimy Maryję w czasie Adwentu. Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper… (Niebiosa Spuśćcie Rosę…). Rosa z nieba wyobraża Łaskę, którą Przyniósł Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój duchowy bez Łaski. Msza Święta Roratnia odprawiana jest po zmroku, jako znak, że na świecie panowały Ciemności Grzechu, zanim Przyszedł Chrystus – Światłość Prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą ze Świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy Świętej i wędrować z tym Światłem do domów.

Bazylika Katedralna Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana EwangelistyW okresie niemal 800 letniej historii Kościoła zmienne były jego losy. W latach 1530-1583 świętojańska fara służyła protestantom, przez następne 13 lat użytkowana była wspólnie, zarówno przez katolików jak i protestantów. W okresie tym wnętrze Kościoła otynkowano i pobielono, zacierając XIV i XV wieczne malowidła ścienne o tematyce religijnej, których motywy nie odpowiadały nowej religii. Odsłonięte obecnie częściowo (głównie w Prezbiterium i na wschodniej ścianie) świadczą o bogactwie średniowiecznej dekoracji ścian. W roku 1596 Kościół przejmują Jezuici i w ich posiadaniu Świątynia jest do roku 1772. Od tego roku staromiejska Fara ponownie staje się Kościołem Parafialnym Starego Miasta Torunia, służąc jego mieszkańcom do czasów obecnych.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Toruń 87-100, ul. Żeglarska 16, woj. kujawsko-pomorskie
  • Telefon: 56 657 14 80
  • E-mail: parafia@katedrajanow.pl
  • WWW: http://www.katedratorun.pl/

Mapa

Bazylika Katedralna Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Jana Ewangelisty


Patronowie

Jan Chrzciciel urodził się w miasteczku położonym w górach Judei.Był synem kapłana Zachariasza i jego żony, Elżbiety, która wywodziła się również z rodziny kapłańskiej. Zapowiedziany przez Anioła. W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza (Łk 3, 1), a więc na przełomie 28/29 r. Jan usłyszał Boże wołanie, wzywające go do Głoszenia Nadchodzącego Królestwa Bożego i Udzielania Chrztu Pokuty.Czynił to w rozmaitych miejscach: na pustkowiu (Mk 1, 3; Mt 3, 1), nad Jordanem (Mk 1, 5 itd.), w Betami (J 1, 28), później w Ainon niedaleko Salim (J 3, 23). 

Jan Ewangelista zawód rybaka, jaki Jan uprawiał, zbliżał go do dwóch innych Apostołów: Piotra i Andrzeja (Łk 5, 10; J 21, 2). Niemal razem z Nimi powołany został przez Chrystusa (Mk 1, 19 n) i u Jego boku, jak to już zaznaczyliśmy, zajął miejsce uprzywilejowane. W scenie Konania Zbawiciela na Krzyżu Jan Pojawia się jako Powiernik spraw najintymniejszych oraz przybrany Syn-Opiekun Jezusowej Matki (13, 21 nn; 19, 25-27).

Kancelaria Parafialna czynna:

poniedziałki i czwartki: w godz. 9.oo-10.00

wtorki i piątki: w godz. 16.00 – 17.00

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 2