Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w dni powszednie (778126779)

Rozpoczęcie: 5 maja 2021 o 6:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

„Eucharystia Oznacza i Urzeczywistnia Komunię Życia z Bogiem i Jedność Ludu Bożego, przez Które Kościół jest Sobą. Jest Ona Szczytem Działania, przez które Bóg w Chrystusie Uświęca świat, a równocześnie Szczytem Kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”. 

Parafia Pod Wezwaniem Świętego Michała ArchaniołaObecny Kościół Pod Wezwaniem Świętego Michała Archanioła został wzniesiony w 1859 r. Zbudowano go na miejscu zniszczonej przez pożar w 1852 r. drewnianej Świątyni. Konsekrował go 23 lipca 1869 r. Biskup tarnowski Alojzy Pukalski. Kościół jest murowany, orientowany, trójnawowy, bazylikowy. Prezbiterium zamknięte, wieloboczne z dobudowaną po bokach Kaplicą i Zakrystią, na rzucie oktogonalnym. Od zachodu znajduje się wysoka wieża, na rzucie kwadratu z wejściem głównym do Świątyni w dolnej kondygnacji. Po bokach wieży umieszczone są prostokątne kruchty, przykryte dachem pulpitowym. Nad korpusem Kościoła jest dach dwuspadowy, nad prezbiterium wielopołaciowy. Nad nawą główną pośrodku kalenicy umieszczona jest sygnaturka. Wieża natomiast zamknięta jest hełmem, zbliżonym kształtem do dzwonu, zwieńczonym latarnią.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Nockowa, ul. Nockowa 49, 39-124 Iwierzyce, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 222 10 32
  • E-mail: parafianockowa@rp.home.pl
  • WWW: http://parafia-nockowa.pl/

Mapa

Parafia Pod Wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Nockowej ( 778126073 )


Obecny Kościół Pod Wezwaniem Świętego Michała Archanioła został wzniesiony w 1859 r. Zbudowano go na miejscu zniszczonej przez pożar w 1852 r. drewnianej Świątyni. Konsekrował go 23 lipca 1869 r. Biskup tarnowski Alojzy Pukalski. Kościół jest murowany, orientowany, trójnawowy, bazylikowy. Prezbiterium zamknięte, wieloboczne z dobudowaną po bokach Kaplicą i Zakrystią, na rzucie oktogonalnym. Od zachodu znajduje się wysoka wieża, na rzucie kwadratu z wejściem głównym do Świątyni w dolnej kondygnacji. Po bokach wieży umieszczone są prostokątne kruchty, przykryte dachem pulpitowym. Nad korpusem Kościoła jest dach dwuspadowy, nad prezbiterium wielopołaciowy. Nad nawą główną pośrodku kalenicy umieszczona jest sygnaturka. Wieża natomiast zamknięta jest hełmem, zbliżonym kształtem do dzwonu, zwieńczonym latarnią.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 17 222 10 32
  • E-mail: parafianockowa@rp.home.pl

Wyświetleń: 3