Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w dni powszednie (778135280)

Rozpoczęcie: 5 maja 2021 o 6:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

„Eucharystia Oznacza i Urzeczywistnia Komunię Życia z Bogiem i Jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest Sobą. Jest Ona Szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie Uświęca świat, a równocześnie Szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.

Parafia Pod Wezwaniem Matki Bożej Królowej PolskiKościół został zbudowany w latach 1986-1993 na terenie Erygowanej 1 stycznia 1982 roku Parafii Matki Bożej Królowej Polski.  Pierwszym Proboszczem i budowniczym nowego Kościoła był Ksiądz Prałat Bronisław Porzych.
Potrzeba zbudowania nowej Świątyni na terenie toruńskiego Rubinkowa wynikała z powstania ponad 20-tysięcznej Parafii, której członkowie uczęszczali na Nabożeństwa do sąsiednich Kościołów. Początkowo zamiast obecnej Świątyni, postawiony była niewielka Kaplica z przeznaczeniem na Odprawianie Nabożeństw.  Zezwolenie na budowę nowego Obiektu Sakralnego wydano 23 marca 1982 roku. Tego samego dnia rozpoczęła się budowa pierwotnego Kościoła.  W 1985 roku rozpoczęto budowę budynku, który powstawał obok istniejącej tymczasowo Świątyni. W 1987 roku, Papież Jan Paweł II Poświęcił Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej dla wznoszonego Kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu. 10 kwietnia 1986 roku, Biskup Marian Przykucki dokonał wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowę. Oficjalne zakończenie budowy i przeniesienie Najświętszego Sakramentu z tymczasowej Kaplicy do nowej Świątyni nastąpiło 16 grudnia 1993 roku. 28 maja 1995 roku, Biskup toruński Andrzej Suski dokonał Konsekracji Kościoła. 

Informacje szczegółowe

  • Adres: Toruń, ul. Ludwika Rydygiera 21, 87-100 , woj. kujawsko-pomorskie
  • Telefon: 56 6455801
  • E-mail: parafia@dpoczta.pl
  • WWW: https://www.polski-krolowa.pl/

Mapa

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu ( 777973091 )


Kościół został zbudowany w latach 1986-1993 na terenie erygowanej 1 stycznia 1982 roku Parafii Matki Bożej Królowej Polski. Kościół powstał według projektu toruńskiego architekta Czesława Sobocińskiego. Pierwszym proboszczem i budowniczym nowego Kościoła był Ksiądz prałat Bronisław Porzych.

Potrzeba zbudowania nowej Świątyni na terenie toruńskiego Rubinkowa wynikała z powstania ponad 20-tysięcznej parafii, której członkowie uczęszczali na nabożeństwa do sąsiednich Kościołów. Początkowo zamiast obecnej świątyni, postawiony była niewielka Kaplica z przeznaczeniem na odprawianie nabożeństw. Z racji na kolor blachy którą była pokryta, nazywano ją „niebieskim kościołem”. Zezwolenie na budowę nowego obiektu Sakralnego wydano 23 marca 1982 roku. Tego samego dnia rozpoczęła się budowa pierwotnego Kościoła.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 56 645 58 01
  • E-mail: parafia@dpoczta.pl

Wyświetleń: 2