Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w dni powszednie, wakacje i ferie zimowe (777853882)

Rozpoczęcie: 11 października 2019 o 6:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


„Msza Święta jest niekrwawą Ofiarą Ciała i Krwi Chrystusa, Który się Ofiaruje pod postaciami Chleba i Wina przez Kapłanów w imieniu Kościoła i wraz z Kościołem na przedłużenie i wyobrażenie Ofiary Krzyżowej.”

 [W. Granat, Dogmatyka katolicka, t. VII, cz. 1, s. 399, Lublin 1961]

,,Kościół naucza, że Msza Święta jest przedłużeniem w przestrzeni i czasie Nieskończonej w Wartość i Zasługi Odkupieńczej Ofiary Jezusa Chrystusa, którą On Ustanowił w Wieczerniku i Złożył z Siebie za ludzkość w sposób Krwawy na Krzyżu Golgoty. Wielka to Tajemnica, bowiem każdego dnia, w każdej minucie, na wszystkich krańcach świata w Świątyniach katolickich Jezus (Głowa Ciała Mistycznego czyli Kościoła) Składa Siebie Nieustannie za nas i w pewnym sensie Wraz z nami (członkami Ciała) w Ofierze Miłej Bogu już w sposób Bezkrwawy, tj. Pod Postaciami Chleba i Wina, przez ręce Kapłana.
W Wielki Piątek nasz Pan Cierpiał i Umarł, a teraz, po Swoim Chwalebnym Zmartwychwstaniu już Nie Cierpi i Nie Umiera fizycznie, ale Wyniszcza Siebie i Umiera w sposób Mistyczny. Od dnia Wniebowstąpienia Chrystus Sprawuje nadal Swoje najwyższe i wieczne Kapłaństwo. Dzięki Mszy Świętej również my mamy to szczęście, mogąc zetknąć się z całym Misterium Paschalnym, z Tajemnicami naszego Zbawienia.
Akt Ofiarny nie jest jedynie wspomnieniem rzeczy przeszłej, to dzieje się rzeczywiście. Obrzęd Mszy Świętej nie odnawia Ofiary Krzyżowej w sensie dosłownym, ponieważ Ona Dokonała się raz jeden na Kalwarii, ale ponawia ciągle i ponadczasowo Jej Obecność, Zasługi i Skutki Zbawcze. To ta sama Ofiara, różna jedynie w sposobie Ofiarowania i w tym, że na Krzyżu Była Ofiarą tylko Chrystusa – Głowy ludzkości i złożoną w Jej imieniu (może przy Współudziale Maryi, Złączonej z Nim Więzami Natury i Łaski, i Reprezentującej przyszły Kościół). W Mszy Świętej natomiast mamy Ofiarę Chrystusa i Kościoła – wszystkich członków Mistycznego Ciała.”

fragment książki
,,KATECHEZA
O MSZY ŚWIĘTEJ”
Rozważania o liturgii Mszy Świętej
w rycie klasycznym rzymskim
u progu Trzeciego Tysiąclecia Chrześcijaństwa
Wigratzbad, 2000
Ksiądz Tomasz A. Dawidowski

Rzeszów Fara – Parafia Pod Wezwaniem św. Wojciecha i StanisławaHistoria

Kościół farny pw. św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów należał do najstarszych i najważniejszych świątyń w Rzeszowie i okolicy. W początkowym okresie istniał jako kościół pw. św. Feliksa i Adaukta, który został zbudowany w latach 1354 – 1363. Wzmianka o tej świątyni pochodzi z 1363 r. z pisma króla Kazimierza Wielkiego, do papieża Urbana V, w którym prosi papieża o nadanie odpustu spowiadającym się w tym kościele w czasie wskazanych dni. Świątynia ta zapewne uległa zniszczeniu podczas przetaczających się częstych wojen na tych terenach lub została przebudowana jeszcze przed 1390 r., gdyż od tego roku, wg podań i niekompletnych zapisów w aktach grodzkich i ziemskich, istniał już nowy, ceglano-kamienny z przyporami i jednonawowy kościół pw. św. Wojciecha i św. Stanisława.

W latach późniejszych tj. po pożarze w 1621 r., i za nowego właściciela dóbr rzeszowskich Mikołaja Spytka Ligęzy – wybudowano nawę główną w obecnym kształcie. Następnie w 1754 r. poszerzono świątynię przez dobudowanie obu naw bocznych, co nadało kościołowi obecny wygląd. W czasach tych dobrami rzeszowskimi władali Lubomirscy. Budowla ta przetrwała do dnia dzisiejszego w postaci trójwymiarowej bryły, łącząc razem styl gotycki (prezbiterium) i styl barokowy (nawy kościoła). Ołtarz główny usytuowano na całej szerokości prezbiterium z obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, a powyżej z obrazami patronów kościoła. Ołtarz ten w 1932 r. został odnowiony a następnie uroczyście konsekrowany przez bpa Franciszka Bardę, Biskupa Przemyskiego. Od strony południowej, obok kościoła została w początkach XVII w., wybudowana wieża – dzwonnica, ceglano-wapienna, o prostej bryle, podstawie kwadratowej i wysokości 30,5 m.

Od początku zaistnienia Fara zawsze była parafią, obejmującą swym zasięgiem nie tylko teren miasta, ale i rozległe okolice poza granicami Rzeszowa. Jednak z biegiem lat, budowano nowe świątynie, a przy nich powstawały nowe parafie. Szczególne zmniejszenie terytorium parafii miało miejsce w 1949 r., kiedy obszar należący do Fary podzielono na trzy części, na których – oprócz Fary – utworzono nowe parafie: Chrystusa Króla i Księży Saletynów. Dalszego zmniejszenia parafii dokonano w latach 1969-2006, kiedy powstało 12 nowych parafii na terenie, który dawniej obejmowała Fara.

W ostatnich latach dokonano odnowienia polichromii świątyni oraz elewacji zewnętrznej, a także podjęto remont plebani oraz budynku katechetycznego, w którym uruchomiono przedszkole.

Informacje szczegółowe

Mapa

Rzeszów Fara – Parafia pw. św. Wojciecha i Stanisława


Historia

Kościół farny pw. św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupów należał do najstarszych i najważniejszych świątyń w Rzeszowie i okolicy. W początkowym okresie istniał jako kościół pw. św. Feliksa i Adaukta, który został zbudowany w latach 1354 – 1363. Wzmianka o tej świątyni pochodzi z 1363 r. z pisma króla Kazimierza Wielkiego, do papieża Urbana V, w którym prosi papieża o nadanie odpustu spowiadającym się w tym kościele w czasie wskazanych dni. Świątynia ta zapewne uległa zniszczeniu podczas przetaczających się częstych wojen na tych terenach lub została przebudowana jeszcze przed 1390 r., gdyż od tego roku, wg podań i niekompletnych zapisów w aktach grodzkich i ziemskich, istniał już nowy, ceglano-kamienny z przyporami i jednonawowy kościół pw. św. Wojciecha i św. Stanisława.

W latach późniejszych tj. po pożarze w 1621 r., i za nowego właściciela dóbr rzeszowskich Mikołaja Spytka Ligęzy – wybudowano nawę główną w obecnym kształcie. Następnie w 1754 r. poszerzono świątynię przez dobudowanie obu naw bocznych, co nadało kościołowi obecny wygląd. W czasach tych dobrami rzeszowskimi władali Lubomirscy. Budowla ta przetrwała do dnia dzisiejszego w postaci trójwymiarowej bryły, łącząc razem styl gotycki (prezbiterium) i styl barokowy (nawy kościoła). Ołtarz główny usytuowano na całej szerokości prezbiterium z obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, a powyżej z obrazami patronów kościoła. Ołtarz ten w 1932 r. został odnowiony a następnie uroczyście konsekrowany przez bpa Franciszka Bardę, Biskupa Przemyskiego. Od strony południowej, obok kościoła została w początkach XVII w., wybudowana wieża – dzwonnica, ceglano-wapienna, o prostej bryle, podstawie kwadratowej i wysokości 30,5 m.

Od początku zaistnienia Fara zawsze była parafią, obejmującą swym zasięgiem nie tylko teren miasta, ale i rozległe okolice poza granicami Rzeszowa. Jednak z biegiem lat, budowano nowe świątynie, a przy nich powstawały nowe parafie. Szczególne zmniejszenie terytorium parafii miało miejsce w 1949 r., kiedy obszar należący do Fary podzielono na trzy części, na których – oprócz Fary – utworzono nowe parafie: Chrystusa Króla i Księży Saletynów. Dalszego zmniejszenia parafii dokonano w latach 1969-2006, kiedy powstało 12 nowych parafii na terenie, który dawniej obejmowała Fara.

W ostatnich latach dokonano odnowienia polichromii świątyni oraz elewacji zewnętrznej, a także podjęto remont plebani oraz budynku katechetycznego, w którym uruchomiono przedszkole.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 6