Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w dzień powszedni (777838837)

Rozpoczęcie: 11 października 2019 o 7:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1324 Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. „Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”.

1325 „Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.
1326 W końcu, przez celebrację Eucharystii jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
1327 Eucharystia jest więc streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary. „Nasz sposób myślenia zgadza się z Eucharystią, a Eucharystia ze swej strony potwierdza nasz sposób myślenia”.

Parafia Wojskowo – Cywilna Pod Wezwaniem Matki Bożej Królowej PolskiKościół Garnizonowy został wybudowany na początku XVIII w. przez mieszczanina rzeszowskiego pochodzenia ormiańskiego, Andrzeja Passakowicza. Uroczystość poświęcenia kościoła i klasztoru pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny odbyła się w dniu 21 września 1722r.  

Przy Parafii działają różne grupy parafialne:

– Oaza
– Schola
– Liturgiczna Służba Ołtarza
– Caritas
– Maltańska Służba Medyczna
– Apostolstwo Dobrej Śmierci
– Róże Różańcowe
– Domowy Kościół
– Krąg Biblijny
– Grupa Wsparcia Osób Uzależnionych

Msze św. w niedziele

6:30, 8:00, 9:30, 11:00 , 12:30, 18:00

Msze św. w dni powszednie

6:30 7:00 7:30 i 18:00

w sobotę o godz. 18:00 (liturgia z niedzieli)

Spowiedź

W dni powszednie codziennie rano podczas mszy św.
i wieczorem pół godziny przed mszą św. 

W niedziele i uroczystości podczas mszy św.

Kancelaria parafialna

czynna w dni powszednie od 16.30 – 17.30.

Tekst i foto: strona oraz fanpage parafii.

Informacje szczegółowe

Mapa

Parafia Wojskowo – Cywilna pw. Matki Bożej Królowej Polski


Kościół Garnizonowy został wybudowany na początku XVIII w. przez mieszczanina rzeszowskiego pochodzenia ormiańskiego, Andrzeja Passakowicza. Uroczystość poświęcenia kościoła i klasztoru pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny odbyła się w dniu 21 września 1722r.

Przy Parafii działają różne grupy parafialne:

-Oaza

-Schola

-Liturgiczna Służba Ołtarza

-Caritas

-Maltańska Służba Medyczna

-Apostolstwo Dobrej Śmierci

-Róże Różańcowe

-Domowy Kościół

-Krąg Biblijny

-Grupa Wsparcia Osób Uzależnionych

Ks. Proboszcz (od 2015 roku), Kapelan Garnizonu Rzeszów
Ks. prałat płk Władysław Maciej Kozicki
tel. 26 115 59 30

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 5