Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w dzień powszedni (777831232)

Rozpoczęcie: 11 października 2019 o 7:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Eucharystia jest „Źródłem i zarazem Szczytem Całego Życia Chrześcijańskiego”. „Inne zaś Sakramenty, tak jak wszystkie Kościelne Posługi i Dzieła Apostolstwa, Wiążą się ze Świętą Eucharystią i do Niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii Zawiera się Całe Duchowe Dobro Kościoła, a mianowicie Sam Chrystus, nasza Pascha”.

Parafia Rzymskokatolicka Pod Wezwaniem Chrystusa Króla w RzeszowiePrzemyski Biskup Franciszek Barda dekretem z 25 listopada 1948 r. erygował przy Kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie samodzielną parafię. Została ona wydzielona z parafii Farnej w Rzeszowie równocześnie z parafią Matki Bożej Saletyńskiej. Pierwszym Proboszczem parafii od 1 stycznia 1949 r. został Ksiądz dr Józef Jałowy – najpierw budowniczy Kościoła a później jego Rektor.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Rzeszów, ul. Ks. Józefa Jałowego 37 A, 35-010, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 853 24 82
  • E-mail: parafia@chrystuskrol.rzeszow.pl
  • WWW: http://www.chrystuskrol.rzeszow.pl

Mapa

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie


ul. Ks. Józefa Jałowego 37 A
35-010 Rzeszów

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 5