Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w Intencji Kobiet Oczekujących Narodzin Dziecka, o Dar Potomstwa dla Małżeństw (778140027)

Rozpoczęcie: 22 sierpnia 2021 o 15:00.

Dla wszystkich Dla rodzin Dla kobiet Dla kobiet w Stanie Błogosławionym Dla mężczyzn Dla małżeństw


Opis wydarzenia


Msza Święta w Intencji Małżeństw pragnących Potomstwa, o Dar Macierzyństwa i Ojcostwa oraz w Intencji matek oczekujących rozwiązania o szczęśliwy poród i zdrowie dla Dziecka i Matki.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Każda Msza Święta jest wyjątkowym Wydarzeniem w naszym Życiu i w Życiu świata. Dzięki Niej Chrystus Zmartwychwstały Jest Prawdziwie, Realnie i w sposób Trwały Obecny pośród nas i W nas. Równocześnie stają się Obecne Zbawcze Wydarzenia z przeszłości, szczególnie Ofiara Jezusa Chrystusa.

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej Matki Bożej Brzemiennej – Królowej Mazowsza i KujawHistoria
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej
i Klasztoru Ojców Bernardynów w Skępem

Fundacja Klasztoru i Kościoła Ojców Bernardynów w Skępem była związana z Objawieniami Matki Bożej w 1495 roku. Były to prywatne Objawienia Matki Bożej, przy drodze prowadzącej ze Skępego do Lipna. Najstarsze źródła historyczne podają relacje pasterzy z okolicy Skępego o widzeniu kilkakrotnym niezwykłego światła nad przydrożnym dużym kamieniem. Niektórzy z nich twierdzili, że dostąpili widzenia Matki Bożej w Otoczeniu Chórów Anielskich. Pewien ubogi człowiek oświadczył po latach, że widział Najświętszą Maryję Pannę, która powiedziała mu, że miejsce to jest miłe Bogu i Jej. Od tej pory szczególnym Kultem i czcią otoczono kamień, na którym miały być widoczne Jej stopy.

W latach 1495-1496 w Ziemi Dobrzyńskiej panowała zaraza. Wieść o Objawieniu szybko się rozeszła i do tego miejsca przywożono ludzi chorych z nadzieją uzdrowienia. Sława licznych uzdrowień rozchodziła się szeroko. Tłumy pielgrzymów przybywały tu prosząc też o posługę duszpasterską. W związku z tym przy kamieniu postawiono Drewniany Krzyż z Wizerunkiem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. W podziękowaniu za otrzymane Łaski uzdrowieni zawieszali na Krzyżu dziękczynne Wota. Wśród przybywających pielgrzymów w 1495 roku znalazł się niejaki Jan z Pobiedziska koło Gniezna, który publicznie oświadczył, że miał widzenie Matki Bożej i otrzymał polecenie, aby właściciele Skępego wybudowali Kaplicę na miejscu Objawień. Byli nimi Mikołaj Kościelecki, kasztelan kruszwicki i jego żona Katarzyna z Szamotuł. Przekonani o prawdziwości tego Objawienia wybudowali za miastem, w dzisiejszym Wymyślinie, drewnianą Kaplicę pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Kaplica ta była nawiedzana przez okoliczną ludność, szczególnie po 1496 roku, w którym córka wspomnianego Mikołaja Katarzyna umieściła w niej z wdzięczności za Uzdrowienie chorych nóg, gotycką Figurkę Matki Bożej nabytą w Poznaniu.

Cudowna Figura Matki Bożej Skępskiej, wykonana z drewna, przedstawia młodocianą dziewczynkę, lekko pochyloną w prawą stronę, ze złożonymi na piersiach rękami do Modlitwy. Po przywiezieniu z Poznania do Skępego, Figura zasłynęła Łaskami i skupiła na sobie kult Maryjny, który trwa do dnia dzisiejszego pod nazwą Czci lub Nabożeństwa do Matki Boskiej Skępskiej – Pani Mazowsza i Kujaw.

Jednym z przejawów Kultu Matki Bożej Skępskiej było organizowanie pielgrzymek Pokutno – Błagalnych do Jej gotyckiej Figury słynącej Łaskami w Kościele Skępskim. Pierwszym nikłym przejawem ruchu pielgrzymkowego w Skępem była obecność stu ludzi w momencie stawiania Wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego w miejscu Objawień Matki Bożej w 1495 roku. Źródła do dziejów Klasztoru w Skępem umieszczone w Archiwum Prowincji Ojców Bernardynów w Krakowie, jak również dotyczące dziejów Prowincji Bernardyńskiej w Polsce, do której Klasztor ten należał, nie wspominają o ruchu pielgrzymkowym w XVI wieku, poza wyjątkiem Poświęcenia Kościoła w 1511 roku. Konkretną wiadomość o zorganizowanej pielgrzymce mamy dopiero w roku 1608, gdy na Kujawach panowała zaraza. Mieszkańcy Włocławka zorganizowali wtedy pielgrzymkę celem uproszenia ustania epidemii. Kolejną pielgrzymkę mieszkańcy Włocławka zorganizowali w czerwcu 1639 roku i od tej pory pielgrzymują do Skępego, zawsze w zbiorowej pielgrzymce, którą organizują corocznie na Odpust Narodzenia Matki Bożej (8 września).

Kult Matki Bożej jest ciągle żywy i w dalszym ciągu charakteryzuje się obecnością licznych grup pielgrzymkowych w czasie Odpustów organizowanych przez stróżów tego miejsca Ojców Bernardynów.

Modlitwa osób chorych o Łaskę zdrowia


Matko Boża Skępska, Której Cudowna Figura stanowi Wotum za Łaskę odzyskania zdrowia, a zarazem nadzieję i materialny dowód dla wszystkich chorych, którzy w tym miejscu proszą o Twoje Wstawiennictwo przed Synem. Przyczyń się Swymi Modlitwami za mną, i jeżeli taka jest Wola Boża, Dopomóż mi odzyskać utracone zdrowie. Pragnę tej Łaski z całego serca i głęboko wierzę, Cudowna Lekarko ludzkich dusz i ciał, że nie Opuścisz mnie w tak ciężkim doświadczeniu. Ty Rozumiesz moje cierpienia i ufne wołanie; Znasz moje plany i Wiesz, jak wiele jeszcze chcę uczynić. Nie pozwól mi załamać się w chorobie, ale naucz cierpliwego znoszenia przeciwności. W Twe Matczyne Dłonie składam moje życie, a Krzyż swojego cierpienia ofiarowuję Twojemu Synowi jako wynagrodzenie za popełnione grzechy i proszę, Miej mnie w Swojej opiece. Amen.+++


Informacje szczegółowe

  • Adres: Skępe, ul. Klasztorna 5, 87-630, woj. kujawsko-pomorskie
  • Telefon: 733 414 269, 54 287 70 35
  • E-mail: bernardyni.skepe@gmail.com
  • WWW: http://bernardyniskepe.com

Mapa

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej Matki Bożej Brzemiennej – Królowej Mazowsza i Kujaw ( 778055448 )


Historia
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej
i Klasztoru Ojców Bernardynów w Skępem

Fundacja Klasztoru i Kościoła Ojców Bernardynów w Skępem była związana z Objawieniami Matki Bożej w 1495 roku. Były to prywatne Objawienia Matki Bożej, przy drodze prowadzącej ze Skępego do Lipna. Najstarsze źródła historyczne podają relacje pasterzy z okolicy Skępego o widzeniu kilkakrotnym niezwykłego światła nad przydrożnym dużym kamieniem. Niektórzy z nich twierdzili, że dostąpili widzenia Matki Bożej w otoczeniu chórów anielskich. Pewien ubogi człowiek oświadczył po latach, że widział Najświętszą Maryję Pannę, która powiedziała mu, że miejsce to jest miłe Bogu i Jej. Od tej pory szczególnym kultem i czcią otoczono kamień, na którym miały być widoczne Jej stopy.

W latach 1495-1496 w Ziemi Dobrzyńskiej panowała zaraza. Wieść o Objawieniu szybko się rozeszła i do tego miejsca przywożono ludzi chorych z nadzieją uzdrowienia. Sława licznych uzdrowień rozchodziła się szeroko. Tłumy pielgrzymów przybywały tu prosząc też o posługę duszpasterską. W związku z tym przy kamieniu postawiono drewniany Krzyż z Wizerunkiem Pana Jezusa Ukrzyżowanego. W podziękowaniu za otrzymane Łaski uzdrowieni zawieszali na Krzyżu dziękczynne Wota. Wśród przybywających pielgrzymów w 1495 roku znalazł się niejaki Jan z Pobiedziska koło Gniezna, który publicznie oświadczył, że miał widzenie Matki Bożej i otrzymał polecenie, aby właściciele Skępego wybudowali Kaplicę na miejscu Objawień. Byli nimi Mikołaj Kościelecki, kasztelan kruszwicki i jego żona Katarzyna z Szamotuł. Przekonani o prawdziwości tego Objawienia wybudowali za miastem, w dzisiejszym Wymyślinie, drewnianą Kaplicę pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Kaplica ta była nawiedzana przez okoliczną ludność, szczególnie po 1496 roku, w którym córka wspomnianego Mikołaja Katarzyna umieściła w niej z wdzięczności za Uzdrowienie chorych nóg, gotycką Figurkę Matki Bożej nabytą w Poznaniu.

Cudowna Figura Matki Bożej Skępskiej, wykonana z drewna, przedstawia młodocianą dziewczynkę, lekko pochyloną w prawą stronę, ze złożonymi na piersiach rękami do Modlitwy. Po przywiezieniu z Poznania do Skępego, Figura zasłynęła Łaskami i skupiła na sobie kult Maryjny, który trwa do dnia dzisiejszego pod nazwą Czci lub Nabożeństwa do Matki Boskiej Skępskiej – Pani Mazowsza i Kujaw.

Jednym z przejawów kultu Matki Bożej Skępskiej było organizowanie pielgrzymek Pokutno – Błagalnych do Jej gotyckiej Figury słynącej Łaskami w Kościele Skępskim. Pierwszym nikłym przejawem ruchu pielgrzymkowego w Skępem była obecność stu ludzi w momencie stawiania Wizerunku Chrystusa Ukrzyżowanego w miejscu Objawień Matki Bożej w 1495 roku. Źródła do dziejów Klasztoru w Skępem umieszczone w Archiwum Prowincji Ojców Bernardynów w Krakowie, jak również dotyczące dziejów Prowincji Bernardyńskiej w Polsce, do której Klasztor ten należał, nie wspominają o ruchu pielgrzymkowym w XVI wieku, poza wyjątkiem poświęcenia Kościoła w 1511 roku. Konkretną wiadomość o zorganizowanej pielgrzymce mamy dopiero w roku 1608, gdy na Kujawach panowała zaraza. Mieszkańcy Włocławka zorganizowali wtedy pielgrzymkę celem uproszenia ustania epidemii. Kolejną pielgrzymkę mieszkańcy Włocławka zorganizowali w czerwcu 1639 roku i od tej pory pielgrzymują do Skępego, zawsze w zbiorowej pielgrzymce, którą organizują corocznie na Odpust Narodzenia Matki Bożej (8 września).

Kult Matki Bożej jest ciągle żywy i w dalszym ciągu charakteryzuje się obecnością licznych grup pielgrzymkowych w czasie Odpustów organizowanych przez stróżów tego miejsca Ojców Bernardynów.

Modlitwa osób chorych o Łaskę zdrowia

Matko Boża Skępska, Której Cudowna Figura stanowi Wotum za Łaskę odzyskania zdrowia, a zarazem nadzieję i materialny dowód dla wszystkich chorych, którzy w tym miejscu proszą o Twoje Wstawiennictwo przed Synem. Przyczyń się swymi Modlitwami za mną, i jeżeli taka jest Wola Boża, dopomóż mi odzyskać utracone zdrowie. Pragnę tej Łaski z całego serca i głęboko wierzę, Cudowna Lekarko ludzkich dusz i ciał, że nie opuścisz mnie w tak ciężkim doświadczeniu. Ty rozumiesz moje cierpienia i ufne wołanie; znasz moje plany i wiesz, jak wiele jeszcze chcę uczynić. Nie pozwól mi załamać się w chorobie, ale naucz cierpliwego znoszenia przeciwności. W Twe Matczyne dłonie składam moje życie, a Krzyż swojego cierpienia ofiarowuję Twojemu Synowi jako wynagrodzenie za popełnione grzechy i proszę, miej mnie w swojej opiece. Amen.+++

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 733 414 269, 54 287 70 35
  • E-mail: bernardyni.skepe@gmail.com

Wyświetleń: 2

<
SKLEPIK