Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w Niedzielę i Święta połączona z Sakramentem Chrztu Świętego (778002899)

Rozpoczęcie: 21 lutego 2021 o 13:00.

Dla wszystkich Dla rodzin


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Każda Msza Święta jest wyjątkowym Wydarzeniem w naszym Życiu i w Życiu świata. Dzięki Niej Chrystus Zmartwychwstały Jest Prawdziwie, Realnie i w sposób Trwały Obecny pośród nas i W nas. Równocześnie stają się Obecne Zbawcze Wydarzenia z przeszłości, szczególnie Ofiara Jezusa Chrystusa.

Chrzest Święty jest Fundamentem całego Życia Chrześcijańskiego, Bramą Życia w Duchu (vitae Spiritualis Ianua) i Bramą Otwierającą dostęp do innych Sakramentów. Przez Chrzest Zostajemy Wyzwoleni od Grzechu i Odrodzeni jako Synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy Wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami Jego Posłania

Parafia Rzymskokatolicka Pod Wezwaniem Świętego Jakuba ApostołaKościół Świętych Apostołów Jakuba i Filipa w Toruniu, dawna fara Nowego Miasta Torunia. Kamień Węgielny pod budowę położył Biskup Herman w 1309 roku. Na tak zwanym Drzewie Życia, w zakończeniu nawy południowej, zawisł Krucyfiks Mistyczny z Figurami Dwunastu Proroków. W Kaplicy nawy południowej znajduje się tzw. Czarny Krucyfiks – Łaskami Słynąca Figura Ukrzyżowanego z pierwszej połowy XV wieku. Nawę północną zamyka Ołtarz z osiemnastowiecznym Obrazem Matki Bożej Szkaplerznej, otoczonym Nieustanną Modlitwą czcicieli Szkaplerza. W podziemiach Kościoła został pochowany w 1950 roku Biskup – wygnaniec Adolf Piotr Szelążek (1865 – 1950), Ordynariusz Diecezji Łuckiej na Wołyniu i więzień władzy radzieckiej w Kijowie, założyciel Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył Prymas Polski Stefan Wyszyński.

Informacje szczegółowe

Mapa

Kościół Świętych Apostołów Jakuba i Filipa (Toruń) ( 778002104 )


Kościół Świętych Apostołów Jakuba i Filipa w Toruniu – dawna fara Nowego Miasta Torunia.  Zbudowano go w układzie bazylikowym. Kamień Węgielny pod budowę Kościoła położył Biskup chełmiński Herman w roku 1309. Fakt ten utrwalono w majuskułowym napisie, obiegającym wnętrze prezbiterium, na dekoracyjnych glazurowanych cegłach, w kolorze żółtym i zielonym.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 56 622 29 24
  • E-mail: deomeo@gmail.com

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 56 622 29 24
  • E-mail: deomeo@gmail.com

Wyświetleń: 5