Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w Niedziele i Uroczystości (778058064)

Rozpoczęcie: 23 maja 2021 o 11:00.

Dla rodzin


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Każda Msza Święta jest wyjątkowym Wydarzeniem w naszym Życiu i w Życiu świata. Dzięki Niej Chrystus Zmartwychwstały Jest Prawdziwie, Realnie i w sposób Trwały Obecny pośród nas i W nas. Równocześnie stają się Obecne Zbawcze Wydarzenia z przeszłości, szczególnie Ofiara Jezusa Chrystusa.

Eucharystia, Sakrament naszego Zbawienia Dokonanego przez Chrystusa na Krzyżu, Jest także Ofiarą Uwielbienia i Dziękczynienia za Dzieło Stworzenia. W Ofierze Eucharystycznej całe Stworzenie Umiłowane przez Boga zostaje przedstawione Ojcu przez Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Kościół może przez Chrystusa Składać Ofiarę Uwielbienia i Dziękczynienia za wszystko, co Bóg Uczynił, a co jest Dobre, Piękne i Sprawiedliwe w Stworzeniu i w Ludzkości.

Sanktuarium Świętego Józefa w WadowicachW dniu 19 marca 2004 r. Obraz Świętego Józefa w Kościele w Wadowicach przyozdobiony został szczególnym Wotum – Pierścieniem Rybaka Ojca Świętego Jana Pawła II, a Kościół Karmelitów Bosych „Na Górce” otrzymał Tytuł Sanktuarium Świętego Józefa.

Uroczystościom Nałożenia Pierścienia i Poświęcenia nowej polichromii w odnowionym Kościele, jak też nadania Tytułu Sanktuarium przewodniczył Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski, Metropolita krakowski, w asyście Biskupów: Adama Śmigielskiego (Ordynariusza sosnowieckiego), Tadeusza Rakoczego (Ordynariusza Diecezji bielsko-żywieckiej), Albina Małysiaka (Biskupa – Seniora Archidiecezji krakowskiej) i Piotra Skuchy (Pomocniczego Biskupa Diecezji sosnowieckiej). W Uroczystościach brali udział licznie zebrani wierni, nie tylko z okolic Wadowic, ale i z całej Polski, prawie stu Kapłanów, z Księżmi Infułatami z Krakowa – Księdzem Wikariuszem generalnym Janem Zającem i Księdzem Januszem Bielańskim, Proboszczem Katedry wawelskiej – z Kapłanami różnych Diecezji i Zakonów, w tym z gośćmi zagranicznymi, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Ukrainy, Hiszpanii. 

Ojciec Święty Przekazał Pierścień i stosowną Bullę, w której czytamy między innymi:

Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że Święty Józef, który z Miłością Opiekował się Maryją i z Radością Poświęcił się Wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś Strzeże i Osłania Mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, Którego Figurą i Wzorem jest Najświętsza Dziewica.
W Moim rodzinnym mieście Święty Józef, drugi Patron Mojego Chrztu, Roztacza Swą Opiekę nad Ludem Bożym z Kościoła Karmelitów Bosych „Na Górce”, w Którym Doznaje Czci w Obrazie znajdującym się w Głównym Ołtarzu.

Wdzięczny Przybranemu Ojcu Jezusa Chrystusa za Jego Opiekę, inspirując się gestem mojego poprzednika Błogosławionego Jana XXIII, który w roku inauguracji Soboru Watykańskiego II Podarował Swój Papieski Pierścień dla przyozdobienia Nim Dłoni Świętego Józefa na Obrazie Czczonym w Kolegiacie w Kaliszu, Ofiaruję w roku srebrnego jubileuszu Mojego Pontyfikatu Pierścień Papieski dla podobnego przyozdobienia Obrazu Żywiciela Syna Bożego w wadowickim Kościele Karmelitańskim. Dar ten Przekazuję na ręce Ojca Prowincjała Szczepana T. Praśkiewicza OCD. 
Niechaj ten Pierścień, Symbol Oblubieńczej Miłości, jaki zostanie Uroczyście Nałożony na Dłoń Świętego Józefa w wadowickim Obrazie, przypomina Jego Czcicielom, że Opiekun Świętej Rodziny to „Mąż Sprawiedliwy, Posiadający nade wszystko wyraźne Rysy Oblubieńca, Który do końca pozostał Wierny Wezwaniu Bożemu (…) i Był Powiernikiem tej Samej Miłości, Mocą Której Ojciec Przedwieczny Przeznaczył nas dla siebie jako Przybranych Synów przez Jezusa Chrystusa. A Karmelici Bosi, Wierni Stróże wadowickiego Kościoła, przyjmując Moją wdzięczność za to wszystko, co od najmłodszych lat Otrzymałem od Karmelitańskiej szkoły duchowości, niechaj za Przykładem Swej Świętej Matki Teresy od Jezusa kontemplują w Świętym Józefie doskonały Wzór Zażyłości z Jezusem i z Maryją, Patrona Modlitwy wewnętrznej i niestrudzonej Służby braciom. Niech Święty Józef Wyprasza Kościołowi i światu oraz Swoim czcicielom w wadowickim Wizerunku Błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski w wygłoszonej Homilii powiedział, że Pierścień ten nie jest prezentem, ale Znakiem i Przypomnieniem dla wiernych, „Znakiem uznania, szczególnej Miłości, Umiłowania, Związania się Ojca Świętego z tą ziemią”. Jest także Znakiem Przymierza Zawartego Przez Boga Ojca we Chrzcie Świętym, Znakiem Bycia Wiernym do końca i całkowicie. Przyozdobienie Pierścieniem Obrazu Świętego Józefa jest radosną chwilą dla Kościoła krakowskiego i nie tylko – dodał Kardynał.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Wadowice, ul. Karmelicka 24, 34-100, woj. małopolskie
  • Telefon: +48 338 732 187
  • E-mail: klasztor@karmel-wadowice.pl
  • WWW: http://karmel-wadowice.pl

Mapa

Klasztor Karmelitów Bosych w Wadowicach ( 777811974 )


Karmelici bosi osiedlili się w Wadowicach w 1890 r. W latach 1897-1899 zbudowali kościół (konsekrowany 27 sierpnia 1899 r. przez biskupa krakowskiego Jana Puzynę) oraz klasztor (początkowo będący wikariatem, a od r. 1903 – przeoratem). Klasztor tworzy wraz z kościołem (Sanktuarium św. Józefa) oraz Domem Rekolekcyjnym jeden zespół architektoniczny usytuowany na tak zwanej „Górce”, stanowiąc ważny ośrodek kultu św. Józefa, Matki Bożej Szkaplerznej oraz św. Rafała Kalinowskiego. Jego historia związana jest także z osobą św. Jana Pawła II. Klasztor przynależy do Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.

Obecnie wspólnota zakonna karmelitów bosych w Wadowicach liczy dziewiętnastu członków, wśród których czternastu jest kapłanami, a pozostałych pięciu to bracia zakonni. Przełożonym wspólnoty jest o. Grzegorz Irzyk, jego zastępcą – o. Norbert Majchrowski. 

Zakonnicy pełnią bieżącą posługę duszpasterską w Sanktuarium św. Józefa, a także jako kapelani w pobliskim szpitalu i więzieniu oraz w domach zakonnych sióstr Nazaretanek i Albertynek. Wspierają również duszpastersko, w miarę potrzeby, okoliczne parafie. Poszczególni ojcowie są asystentami wspólnot Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Wadowicach, Andrychowie, Raciborzu, Kętach-Podlesiu, Chełmie Śląskim, Lędzinach-Goławcu, Czechowicach-Dziedzicach, a także wielu innych wspólnot i grup duszpasterskich, między innymi: Mężczyzn Świętego Józefa, Domowego Kościoła, Odnowy w Duchu Świętym itp.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: +48 338 732 187
  • E-mail: klasztor@karmel-wadowice.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: +48 338 732 187
  • E-mail: klasztor@karmel-wadowice.pl

Wyświetleń: 1