Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta w Niedziele i w Uroczystości (778180634)

Rozpoczęcie: 19 czerwca 2022 o 18:00.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

„Eucharystia Oznacza i Urzeczywistnia Komunię Życia z Bogiem i Jedność Ludu Bożego, przez Które Kościół jest sobą. Jest Ona Szczytem Działania, przez które Bóg w Chrystusie Uświęca świat, a równocześnie Szczytem Kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu”.

(Tą Msza Święta można również zobaczyć w transmisji TV i transmisji radiowa na Stronie Sanktuarium).

Sanktuarium Bożego MiłosierdziaŚwiatowe Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego

Święte Sanktuarium mieści się najpierw w obiekcie Klasztornym Świętego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, który powstał w 1891 roku jako Fundacja księcia Aleksandra Lubomirskiego dla dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej.

W okresie międzywojennym w tym Świętym Klasztorze Żyła i Zmarła Święta Siostra Maria Faustyna Kowalska (1905-1938), przez Którą Chrystus Pan Przekazał Świętemu Kościołowi i światu Święte Orędzie o Bożym Miłosierdziu. Przybliża Ono Tajemnicę Miłosierdzia Bożego, Wzywa do Zaufania Panu Bogu i postawy Miłosierdzia wobec Bliźnich, a także do głoszenia i wypraszania Miłosierdzia Bożego dla świata m.in. przez praktykę nowych form Kultu (Obraz Pana Jezusa Chrystusa Miłosiernego, Święto Miłosierdzia Bożego, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Godzina Miłosierdzia).

W 1943 roku krakowski Spowiednik Świętej Siostry Faustyny Ojciec Józef Andrasz SI Poświęcił pierwszy Obraz Pana Jezusa Chrystusa Miłosiernego pędzla Andrzeja  Hyły, ofiarowany jako Wotum za ocalenie Rodziny z wypadków wojennych, i zainicjował Uroczyste Święte Nabożeństwa ku Czci Miłosierdzia Bożego. Obraz szybko zasłynął Świętymi Łaskami, dlatego z roku na rok zwiększała się liczba Pielgrzymów, którzy nawiedzali także Grób Zmarłej w opinii Świętości Siostry Faustyny.

Bardzo dynamiczny rozwój Kultu Miłosierdzia Bożego nastąpił po Beatyfikacji Świętej Siostry Faustyny (18 kwietnia 1993) i Jej Kanonizacji (30 kwietnia 2000), a także dzięki Pielgrzymkom Ojca Świętego Jana Pawła II do Łagiewnik (1997 i 2002). Spowodował on rozbudowę Świętego Sanktuarium, m.in. wzniesienie nowego Świętego Kościoła – Świętej Bazyliki, którą 17 sierpnia 2002 roku Konsekrował Piotr naszych czasów. W tym też miejscu Papież Zawierzył cały świat Miłosierdziu Bożemu.

Święte Sanktuarium w Łagiewnikach jest światowym Centrum Kultu Miłosierdzia Bożego dla Pielgrzymów z Polski i innych krajów świata. Do głównych zadań tego Miejsca – w myśl Statutu – należy Duszpasterstwo Pielgrzymkowe, wyrażające się Głoszeniem Słowa Bożego, Sprawowaniem Sakramentów Świętych, w szczególności Najświętszej Eucharystii i Świętej Pokuty, a także umożliwianie zyskiwania Świętych Odpustów i pielęgnowanie różnych form Pobożności ludowej. Od wielu lat Misję głoszenia Orędzia Bożego Miłosierdzia wypełniają Siostry Matki Bożej Miłosierdzia przez Nieustanną Świętą Modlitwę; przez Słowo w formie prelekcji, wydawanie kwartalnika Orędzie Miłosierdzia, wydawnictwo Misericordia, prowadzenie korespondencji z czcicielami z różnych krajów świata, Formację Apostołów Bożego Miłosierdzia w Stowarzyszeniu Faustinum, oraz czyn – Pomoc Potrzebującym i prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Łagiewniki, ul. Siostry Faustyny 3, 30-420, woj. małopolskie
  • Telefon: 12 252 33 11, 12 252 33 33
  • E-mail: pielgrzymki@milosierdzie.pl
  • WWW: http://www.milosierdzie.pl

Mapa

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków – Łagiewniki ( 777821267 )


Łagiewnickie Sanktuarium tętni życiem duchowym i apostolskim. Jest nie tylko miejscem wielu objawień (ponad 280), jakie tutaj miała św. Siostra Faustyna, ale i cudów, o czym świadczą choćby wota w kaplicy czy tysiące listów złożonych w klasztornym archiwum. Przed łaskami słynącym obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny modlą się pielgrzymi ze wszystkich kontynentów, a ci, którzy fizycznie nie mogą przybyć do tego świętego miejsca, korzystają z transmisji radiowych, telewizyjnych i on-line na stronie: faustyna.pl. Do tego miejsca można odnieść słowa, które Bóg powiedział do Mojżesza: Zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz – święta jest.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 12 351 88 00
  • E-mail: klasztor@faustyna.pl

Wyświetleń: 3

<
SKLEPIK