Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta Wieczerzy Pańskiej (778130757)

Rozpoczęcie: 1 kwietnia 2021 o 18:00.

Dla sióstr zakonnych Dla wszystkich Dla kapłanów


Opis wydarzenia


Z Ewangelii według Świętego Jana (13, 1-15)

Było to przed Świętem Paschy. Jezus Wiedząc, że nadeszła Jego Godzina Przejścia z tego świata do Ojca, Umiłowawszy Swoich na świecie, do końca ich Umiłował.
W czasie Wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, Wiedząc, że Ojciec Dał Mu wszystko w Ręce oraz że od Boga Wyszedł i do Boga Idzie, Wstał od Wieczerzy i Złożył szaty. A Wziąwszy prześcieradło nim się Przepasał. Potem Nalał wody do miednicy. I Zaczął Umywać uczniom nogi i Ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty Chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu Odpowiedział: „Tego, co Ja Czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg Umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię Nie Umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę”. Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego Powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”.
A kiedy im Umył nogi, Przywdział szaty, i gdy znów Zajął miejsce przy stole, Rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam Uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo Nim Jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, Umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam Uczyniłem”.

Parafia Pod Wezwaniem Świętego Mikołaja w NiwiskachParafia Niwiska jest położona w centralnej części województwa podkarpackiego w powiecie i dekanacie Kolbuszowa-Zachód i obejmuje wsie: Niwiska, Trześń, Hucina, Hucisko, Zapole i Leszcze. Historia pierwszego Kościoła w Niwiskach sięga XV wieku, minęło już od tego czasu 420 lat. Wówczas Zofia Tarnowska z domu Mielec ufundowała pierwszy Kościół na „Niedźwiedziej Górze” jako wotum, po Nawróceniu z arianizmu, dzięki kazaniom Księdza Piotra Skargi.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Niwiska , ul. Niwiska 157, 36-147, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 227 93 43
  • E-mail: kancelaria@parafianiwiska.pl
  • WWW: http://parafianiwiska.pl

Mapa

Parafia Pod Wezwaniem Świętego Mikołaja w Niwiskach ( 778121706 )


Parafia Niwiska jest położona w centralnej części województwa podkarpackiego w powiecie i dekanacie Kolbuszowa-Zachód i obejmuje wsie: Niwiska, Trześń, Hucina, Hucisko, Zapole i Leszcze. Historia pierwszego Kościoła w Niwiskach sięga XV wieku, minęło już od tego czasu 420 lat. Wówczas Zofia Tarnowska z domu Mielec ufundowała pierwszy Kościół na „Niedźwiedziej Górze” jako wotum, po Nawróceniu z arianizmu, dzięki kazaniom Księdza Piotra Skargi.

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 17 227 93 43
  • E-mail: kancelaria@parafianiwiska.pl

Wyświetleń: 5