Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Msza Święta Wieczerzy Pańskiej (778144045)

Rozpoczęcie: 14 kwietnia 2022 o 18:00.

Dla sióstr zakonnych Dla wszystkich Dla kapłanów


Opis wydarzenia


Z Ewangelii według Świętego Jana (13, 1-15)

Było to przed Świętem Paschy. Jezus Wiedząc, że nadeszła Jego Godzina Przejścia z tego świata do Ojca, Umiłowawszy Swoich na świecie, do końca ich Umiłował.
W czasie Wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, Wiedząc, że Ojciec Dał Mu wszystko w Ręce oraz że od Boga Wyszedł i do Boga Idzie, Wstał od Wieczerzy i Złożył szaty. A Wziąwszy prześcieradło nim się Przepasał. Potem Nalał wody do miednicy. I Zaczął Umywać uczniom nogi i Ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: „Panie, Ty Chcesz mi umyć nogi?” Jezus mu Odpowiedział: „Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział”. Rzekł do Niego Piotr: „Nie, nigdy mi nie będziesz nóg Umywał”. Odpowiedział mu Jezus: „Jeśli cię Nie Umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną”. Rzekł do Niego Szymon Piotr: „Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę”. Powiedział do niego Jezus: „Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy”. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego Powiedział: „Nie wszyscy jesteście czyści”.
A kiedy im umył nogi, Przywdział szaty, i gdy znów Zajął miejsce przy stole, Rzekł do nich: „Czy rozumiecie, co wam Uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo Nim Jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, Umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam Uczyniłem”.

Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy i Świętej Rity w FordonieParafia Świętego Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy została ustanowiona dekretem Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego 18 października 1992 r. Przypisano ją do dekanatu Bydgoszcz V i przydzielono do niej teren należący do macierzystej Parafii Pod Wezwaniem Świętego Mikołaja oraz częściowo do Parafii Pod Wezwaniem Świętego Marka Ewangelisty.

Kamień Węgielny pod budowę Świątyni pochodzi z Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie. Został uroczyście odebrany 29 lipca 2002 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego i Pobłogosławiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie 18 sierpnia 2002 r. – w roku „Poznania Chrystusa”.

29 października 2005 r. odbyła się Uroczystość  Odpustowa z wmurowaniem Kamienia Węgielnego. 

25 marca 2004 r. Parafia po częściowej reorganizacji granic diecezji w Polsce została włączona do nowo utworzonej Diecezji Bydgoskiej.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Bydgoszcz, ul. Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego 14 , 85-790 , woj. kujawsko-pomorskie
  • Telefon: 52 346 91 30, 52 551 30 94
  • E-mail: wol@gniezno.opoka.org.pl
  • WWW: http://woltt.nazwa.pl/

Mapa

Parafia pw. Świętego Łukasza w Bydgoszczy ( 777859132 )


Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty w Bydgoszczy została ustanowiona dekretem Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego 18 października 1992 r. Przypisano ją do dekanatu Bydgoszcz V i przydzielono do niej teren należący do macierzystej parafii pw. Świętego Mikołaja oraz częściowo do parafii pw. Świętego Marka Ew.

    Pierwszym proboszczem został Ksiądz Janusz Sawicki (1992-2000), który w 1993 r. wybudował tymczasową kaplicę (poświęconą w późniejszym czasie) z zapleczem socjalnym. 

Wykonanie projektu kościoła wraz z zapleczem zlecono Panu mgr. inż. arch. Zdzisławowi Ambrożkowi.

Budowa rozpoczęła się w roku Wielkiego Jubileuszu, wraz z objęciem funkcji proboszcza przez Księdza Wiesława Pałuczak (2000 -2002). 

Od 25 czerwca 2002 roku opiekę duszpasterską sprawuje Ksiądz Mirosław Pstrągowski. 

    W tym roku po pielgrzymce Ojca Świętego do Ojczyzny: „Bóg bogaty w miłosierdzie”, parafia otrzymała relikwie Świętej Siostry Faustyny – Apostołki Miłosierdzia Bożego oraz relikwie Świętego Brata Alberta Chmielowskiego. Uroczystość wniesienia relikwii miała miejsce 5 października 2002 r. we wspomnienie Świetej Siostry Faustyny.

    18 października 2002 r. (w dzień odpustu) parafia obchodziła 10 rocznicę istnienia. Sumę odpustową i Słowo Boże wygłosił twórca i pomysłodawca tej parafii Ks. Infułat Stanisław Grunt z Pelplina. Z racji tego jubileuszu, w dniach 21/22 października odbyła się pielgrzymka na Jasną Górę, aby Matce Najświętszej – Królowej Polski zawierzyć całą wspólnotę parafialną a szczególnie budowę kościoła i domu parafialnego. Przywieziono obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej. 

W roku „Umiłowania Chrystusa” 2003 – parafia otrzymała od jednej z rodzin dzwon „Maryja” i została postawiona tymczasowa dzwonnica; zakupiono holenderskie cyfrowe organy D 227; i Obraz Świetego Łukasza Ewangelisty – (oryginał na Jasnej Górze) – to wszystko zostało poświęcone 19 października 2003 r. w czasie Uroczystości Odpustowych, którym przewodniczył Ks. Bp Wojciech Polak z Gniezna. Dekretem Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego 30 listopada 2003 r. parafia została powiększona o mieszkańców z parafii Świętego Mikołaja i Świętego Jana Ap. i Ewangelisty.

Prace budowlane, rozpoczęte przez Księdza Wiesława Pałuczaka, zostały wstrzymane po dokonaniu analizy projektów. Wszczęto rozmowy, na skutek których 21 sierpnia 2003 r. władza duchowna podjęła następującą decyzję: „należy wykonać nowy projekt, przez nowego projektanta, nie niszcząc tego, co zostało zrobione”. Po rozpatrzeniu kilku propozycji wybrano projekt Pani mgr inż. arch. Małgorzaty Świstowskiej i Pana mgr. inż. Krzysztofa Świstowskiego (pozwolenia budowlane nr 891/2004). 

4 maja 2004 r. o godz. 8 oo zaczął bić dzwon MARYJA, obwieszczając początek prac budowlanych. Stanowisko kierownika budowy objął Pan mgr inż. Jarosław Bobkowski, zaś inspektorem nadzoru został Pan inż. Mirosław Świdurski. 

26 października 2004 roku, podczas pielgrzymki do Rzymu, projekt został przedstawiony Ojcu Świętemu Jan Paweł II spojrzał na makietę kościoła ku czci Świetego Łukasza Ewangelisty i domu parafialnego, po czym pobłogosławił tym, którzy wspierają to wielkie dzieło swą modlitwą, pracą oraz ofiarą materialną. 

Kamień węgielny pod budowę świątyni pochodzi z Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie. Został uroczyście odebrany 29 lipca 2002 r. z rąk Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego i pobłogosławiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Krakowie 18 sierpnia 2002 r. – w roku „Poznania Chrystusa”.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 52 346 91 30
  • E-mail: wol@gniezno.opoka.org.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 52 346 91 30
  • E-mail: wol@gniezno.opoka.org.pl

Wyświetleń: 5