Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa (778181971) - edytuj

Rozpoczęcie: 29 czerwca 2022 o 18:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

KYRIE, ELEJSON, CHRYSTE, ELEJSON. KYRIE, ELEJSON.
CHRYSTE, USŁYSZ NAS. CHRYSTE, WYSŁUCHAJ NAS.
OJCZE Z NIEBA, BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SYNU, ODKUPICIELU ŚWIATA, BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
DUCHU ŚWIĘTY, BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
ŚWIĘTA TRÓJCO, JEDYNY BOŻE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, SYNA OJCA PRZEDWIECZNEGO, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, W ŁONIE MATKI DZIEWICY PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO UTWORZONE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ZE SŁOWEM BOŻYM ISTOTOWO ZJEDNOCZONE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, NIESKOŃCZONEGO MAJESTATU, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ŚWIĄTYNIO BOGA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, PRZYBYTKU NAJWYŻSZEGO, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA DOMIE BOŻY I BRAMO NIEBIOS, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, GOREJĄCE OGNISKO MIŁOŚCI, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SKARBNICO, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, DOBROCI I MIŁOŚCI PEŁNE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, CNÓT WSZELKICH BEZDENNA GŁĘBINO, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, WSZELKIEJ CHWAŁY NAJGODNIEJSZE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, KRÓLU I ZJEDNOCZENIE SERC WSZYSTKICH, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, W KTÓRYM SĄ WSZYSTKIE SKARBY MĄDROŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, W KTÓRYM MIESZKA CAŁA PEŁNIA BÓSTWA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, W KTÓRYM SOBIE OJCIEC BARDZO UPODOBAŁ, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, Z KTÓREGO PEŁNI WSZYSCYŚMY OTRZYMALI, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ODWIECZNE UPRAGNIENIE ŚWIATA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, CIERPLIWE I WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, HOJNE DLA WSZYSTKICH KTÓRZY CIĘ WZYWAJĄ, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ŹRÓDŁO ŻYCIA I ŚWIĘTOŚCI, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, PRZEBŁAGANIE ZA GRZECHY NASZE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ZELŻYWOŚCIĄ NAPEŁNIONE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, DLA NIEPRAWNOŚCI NASZYCH STARTE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, AŻ DO ŚMIERCI POSŁUSZNE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, WŁÓCZNIĄ PRZEBITE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ŹRÓDŁO WSZELKIEJ POCIECHY, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ŻYCIE I ZMARTWYCHWSTANIE NASZE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, POKOJU I POJEDNANIE NASZE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, KRWAWA OFIARO GRZESZNIKÓW, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ZBAWIENIE UFAJĄCYM TOBIE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, NADZIEJO W TOBIE UMIERAJĄCYCH, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
SERCE JEZUSA, ROZKOSZY WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
BARANKU BOŻY, KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA, PRZEPUŚĆ NAM PANIE
BARANKU BOŻY, KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA, WYSŁUCHAJ NAS PANIE
BARANKU BOŻY, KTÓRY GŁADZISZ GRZECHY ŚWIATA, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI.
K: JEZU CICHY I POKORNEGO SERCA.
W: UCZYŃ SERCA NASZE WEDŁUG SERCA TWEGO
MÓDLMY SIĘ:
WSZECHMOGĄCY, WIECZNY BOŻE, WEJRZYJ NA SERCA NAJMILSZEGO SYNA SWEGO I NA CHWAŁĘ, I ZADOŚĆUCZYNIENIE, JAKIE W IMIENIU GRZESZNIKÓW CI SKŁADA, DAJ SIĘ PRZEBŁAGAĆ TYM, KTÓRZY ŻEBRZĄ TWOJEGO MIŁOSIERDZIA, I RACZ UDZIELIĆ PRZEBACZENIA W IMIĘ TEGOŻ SYNA SWEGO, JEZUSA CHRYSTUSA, KTÓRY TOBĄ ŻYJE I KRÓLUJE NA WIEKI WIEKÓW. AMEN

Parafia p.w. Świętego Józefa w Głogowie Młp. ( 777946239 )


Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 5