Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!

Nawiedzenie Relikwii św. Stanisława Kostki (777808405)

Rozpoczęcie: 1 grudnia 2018 o 16:15.
Zakończenie: 2 grudnia 2018 o 12:00.
Lokalizacja: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


W sobotę, 1 grudnia, nawiedzą naszą parafię relikwie św. Stanisława Kostki, patrona Polski oraz dzieci i młodzieży. Nabożeństwo przyjęcia Relikwii w dolnym kościele.Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału, a szczególnie kandydatów do bierzmowania z kl. VII i VIII SP oraz z kl. III Gim, którzy po nabożeństwie będą mieli katechezy w grupach w ramach przygotowania do bierzmowania. Zakończenie peregrynacji w niedzielę na Mszy św.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w RzeszowieDzisiejszą niedzielą 02 XII 2018 r. rozpoczynamy Adwent – czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela w tajemnicy świąt Bożego Narodzenia i na końcu czasów. Niech to będą 4 tygodnie umacniania wiary i pogłębiania osobistej pobożności przez lekturę Pisma św., prasy katolickiej i częstszy udział w nabożeństwach na tygodniu. Serdecznie zapraszamy na Msze św. roratnie z procesją z lampionami w dni powszednie o godz. 6.30.Zapraszamy do udziału rodziców z dziećmi, młodzież i dorosłych. W niedzielę procesja z lampionami będzie na Mszy św. o godz. 12.00.

We wtorek i w piątek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

W środę 17.30 nowenna do MB Nieustającej Pomocy połączona z Wypominkami.

czwartek Msza św. wieczorna ze śpiewem nieszporów

W sobotę nabożeństwo wynagradzające ku czci Niepokalanego Serca NMP. O godz. 17.00 Adoracja, o 17.30 Różaniec połączony z Wypominkami. Na Mszy św. o godz. 18.00 błogosławieństwo matek spodziewających się dziecka oraz modlitwy duchowej adopcji dziecka poczętego i o dar potomstwa. 

Informacje szczegółowe

  • Adres: Rzeszów, ul. Ks. Józefa Jałowego 37 A, 35-010, woj. podkarpackie
  • Telefon: 17 853 24 82
  • E-mail: parafia@chrystuskrol.rzeszow.pl
  • WWW: http://www.chrystuskrol.rzeszow.pl

Mapa

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla


 Jezus Chrystus
Król Wszechświata 

Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować; mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego „przewyższającej naukę miłości” i dla łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody, jak Jezus Chrystus.

Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje!

Informacje szczegółowe

Te reklamy ułatwiają udział w wydarzeniach religijnych. Dlaczego?

Wyświetleń: 14