Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Noc Nikodema. Wielka Tajemnica Wiary (777923484)

Rozpoczęcie: 26 marca 2020 o 20:00.

Dla młodzieży Dla wszystkich Dla kobiet Dla mężczyzn


Opis wydarzenia


Bóg zaprasza Cię na NOC NIKODEMA. Przez cały Wielki Post w każdy czwartek czeka na Ciebie Pan Jezus. Możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu, która trwać będzie do godz. 24.00. 

W NOCY NIKODEMA ważne są tylko dwie osoby: Jezus i Ty. Kapłani pełnić będą dyżury w zabudowanych konfesjonałach, w których będzie można się wyspowiadać lub tylko swobodnie porozmawiać na zaproponowane tematy. To jest dla CIEBIE TA NOC, która dla Nikodema stała się ŚWIATŁEM na Jego życie, a Ty możesz narodzić się na nowo…

(Zapraszamy w czwartki Wielkiego Postu między godziną 20.00, a 24.00).

Parafia Świętego Józefa w Rzeszowie (Staromieście)Parafia położona jest na północnym krańcu Rzeszowa i swym zasięgiem obejmuje osiedle Staromieście, część osiedla 1000-lecia oraz nowe osiedle Staromieście-Ogrody. Na terenie parafii zamieszkuje około 8700 osób.

Początki parafii sięgają XV wieku, kiedy istniała tu Parafia Świętych Wojciecha i Katarzyny. Najprawdopodobniej pierwotny budynek spłonął podczas najazdu tatarskiego, podobny los spotkał nowy budynek, który ufundował kasztelan sandomierski Mikołaj Spytek Ligęza w 1624 roku. Po tych wydarzeniach miejscowy Proboszcz podjął inicjatywę budowy nowego, murowanego budynku, który w 1745 roku konsekrował Metropolita przemyski Hieronim Sierakowski. Na budowę okazalszej Świątyni zdecydowano się w 1895, a w 1900 rozpoczęto budowę.

Na zewnątrz budowę zakończono po 4 latach, jednak prace wewnątrz zakończono je dopiero w 1920 roku. W 1960 miasto nawiedziła wichura, która zniszczyła Kościół (zerwała dach wieży, powybijała witraże, do użytku nie nadawały się również organy). Kościół zrekonstruowano, opierając się na dokumentacji sporządzonej przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nadzorem prof. Zina. Pod koniec XX wieku Świątynię gruntownie odrestaurowano.

Informacje szczegółowe

Mapa

Diecezja Rzeszowska


Historia

25 marca 1992 r. o godz. 12.00 Radio Watykańskie ogłosiło, że Ojciec Święty Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” utworzył 13 nowych diecezji, a wśród nich diecezję rze­szowską. Wieczorem tego dnia w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie odczytano dekret ustanowienia diecezji, katedry i biskupa. Proto­kół kanonicznego objęcia utworzonej diecezji rzeszowskiej mówi: „Dnia 25 mar­ca 1992 roku w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, Katedrze nowo utworzonej Diecezji Rzeszowskiej, w obecności kapłanów i wiernych odbyło się uroczyste odczytanie przez Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego, de­cyzji Ojca św. Jana Pawła II, zawartej w Bulli „Totus Tuus Poloniae Populus”, o utworzeniu nowej Diecezji Rzeszowskiej, o ustanowieniu Katedrą kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, oraz o mianowaniu Ks. Bpa Kazimierza Górnego Biskupem Rzeszowskim i Ks. Bpa Edwarda Białogłowskie­go Biskupem Pomocniczym Diecezji Rzeszowskiej”.

Nowa diecezja została utworzona z diecezji przemyskiej (14 dekanatów) i diecezji tarnowskiej (5 dekanatów). Liczyła wtedy około 600 tysięcy mieszkań­ców, 423 księży diecezjalnych i 68 zakonnych, 224 siostry zakonnne. 

Trzy tygodnie później, 11 kwietnia, w sobotę przed Niedzielą Palmową, w obecności Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego z Krakowa, Biskupa Prze­myskiego Ignacego Tokarczuka, Biskupa Tarnowskiego Józefa Życińskiego i innych biskupów, kapłanów i wielkiej liczby wiernych, odbył się ingres Bisku­pa Rzeszowskiego do Katedry. Biskup Ordynariusz w pierwszym słowie do diecezjan mówił między innymi: „Przychodzę do Was, do Rzeszowa. Przycho­dzę z królewskiego miasta Krakowa, od św. Stanisława Biskupa i Męczennika, miasta, w którym świadectwo świętych zaznaczyło się w sposób szczególny w ciągu całych dziejów ojczystych. Przychodzę od św. Maksymiliana – Mę­czennika Oświęcimia, gdzie świętość zaowocowała świadectwem najwyższej miary, wielu męczenników za wiarę i Ojczyznę. Witam Was wszystkich i pozdra­wiam […]. Jeśli jest takie adagium, że „Cracovia totius Poloniae urbs celeberrim-ma” to ja będę dodawał „et Resoviae” (i Rzeszów). Kraków i Rzeszów najpięk­niejsze miasta w Polsce”.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 3