Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Obudzić miłość. (777813154)

Rozpoczęcie: 11 października 2019 o 17:00.
Zakończenie: 13 października 2019 o 12:30.

Dla pełnoletnich Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Drodzy Przyjaciele naszego Domu Rekolekcyjnego!

Karmel, do którego przyjeżdżacie na rekolekcje, w języku hebrajskim oznacza „ogród”. Ma on swoje historyczne i duchowe korzenie w Palestynie. W okresie wiosennym Góra Karmel jest ziemią niezwykle żyzną: obfituje w krzewy i drzewa, wodę i wspaniałe owoce; opromieniona słońcem budzi powszechny podziw.
Dla autorów biblijnych i duchowych ogród ten posiada jeszcze głębsze, symboliczne znaczenie. Przypomina mianowicie ogród rajski, o którym mówi Księga Rodzaju – raj pierwotny, raj utracony – ten raj, do którego z tęsknotą nawiązuje również Pieśń nad pieśniami, i który jest tak bliski sercu Świętych Karmelu: św. Teresa od Jezusa mówi o „ogrodach duszy”.
Aż niewiarygodne, że ten Karmel nosi w sobie również doświadczenie „pustyni”! Żyzny i pełen rozkoszy ogród, w okresie letnim zostaje wypalony słońcem, staje się jałową pustynią i zmusza do szukania źródeł życia na głębszych pokładach. Mieszkańcy Karmelu duchowego nie są jednak do niczego zmuszeni – Bóg tylko „chce ich przynęcić, na pustynię ich wyprowadzić i mówić im do serca” (Oz 2,16). Nawet Maryi, w której sercu ogród rajski pozostał nienaruszony, „dano dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała na swoje miejsce” (Ap 12,14).
Osoby spragnione ciszy i modlitwy zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach i dniach skupienia. Nowością w tym roku są „weekendy pustelnicze” przeżywane w samotności, z możliwością włączenia się w modlitewny rytm naszej Wspólnoty.

Plan wydarzenia


Szkoła duchowości o rozwoju przyjaźni z Bogiem ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).

o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka 

INFORMACJE:

Dom rekolekcyjny: dysponuje siedemdziesięcioma miejscami. Uczestnicy rekolekcji mieszkają w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych. Zapewniamy zmianę pościeli i całodzienne wyżywienie, natomiast prosimy o przywiezienie obuwia zmiennego i ręczników. Istnieje możliwość korzystania z czytelni, prosimy jednak zabrać ze sobą własny egzemplarz Pisma Świętego.  

Zgłoszenia: można wysłać mailem lub pocztą (zawsze wysyłamy potwierdzenie) albo skontaktować się telefonicznie. Zgłaszając się prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numeru telefonu. W przypadku rezygnacji lub innych zmian wskazane jest natychmiastowe powiadomienie.  

Program dnia: zakwaterowanie do godz. 17:00. Zakończenie obiadem o godz. 12:30. Codzienny program obejmuje Eucharystię, konferencje, wspólną modlitwę i osobiste spotkanie z prowadzącym, sakrament pokuty i pojednania, czasami dialog w grupie, a przede wszystkim gwarantuje czas na osobistą medytację.     

Rekolekcje i dni skupienia mają charakter karmelitański i dlatego przeżywane są w MILCZENIU (za wyjątkiem: dla małżeństw - można przyjeżdżać z Dziećmi).  

Opłata: dokonuje się jej na miejscu, na początku rekolekcji. Zwracamy się jednak z gorącą prośbą do tych osób, które mogą złożyć nieco większą ofiarę, aby w duchu chrześcijańskim pomogli tym, którym trudno jest pokryć całość kosztów. W imieniu tych ostatnich składamy już teraz serdeczne „Bóg zapłać”.  

Dojazd: pociągiem do stacji Krzeszowice (na linii Kraków - Katowice) albo busem z Krakowa (przystanek pod wiaduktem na Rondzie św. Rafała Kalinowskiego, ul. Wita Stwosza - Kraków Wschód) do Krzeszowic. Następnie busem w kierunku Czernej, Paczółtowic lub Racławic (4 km). Należy wysiąść na przystanku Czerna I. 

 


 

Dom Rekolekcyjny – Karmelitanki Dzieciątka Jezus – CzernaPierwsze cztery siostry przybyły do Czernej w maju 1938 r., a już w sierpniu tego samego roku rozpoczęły się systematyczne serie rekolekcji zamkniętych.

Twórcom domu rekolekcyjnego chodziło o stworzenie odpowiednich warunków, aby móc w oderwaniu od wiru zajęć i rzeczy zewnętrznych spędzić kilka dni w tym pięknym zakątku, w atmosferze sprzyjającej modlitwie i refleksji. 

Karmel w języku hebrajskim znaczy ogród. Ogrody i naturalne piękno kwiatów zachwyca, pociąga i stwarza uroczą atmosferę prostoty i naturalnego wyciszenia. Zapraszamy więc do karmelitańskiego ogrodu. 

Według św. Matki Teresy umiejętnością Karmelu jest modlitwa, dlatego tej umiejętności przede wszystkim chcemy uczyć odprawiających rekolekcje. 

Zapraszamy do naszego Domu Rekolekcyjnego wszystkich Młodych, którzy pragną wsłuchiwać się w głos Tego, o którym wiemy, że nas miłuje…

Informacje szczegółowe

Mapa

Karmelitanki Dzieciątka Jezus w Czernej


Wzorujemy nasze życie na Osobie Chrystusa-Dzieciątka, który był Synem Ojca zarówno w żłóbku jak i na krzyżu, i pozostał Nim w Eucharystii. Wobec Boga staramy się być jak dzieci – ufne, całkowicie zdane na Niego i przekonane o Jego bezwarunkowej, darmowej miłości do wszystkich. Tę miłość niesiemy osobom do których nas posyła.

W powyższym cytacie nasz Ojciec Założyciel wymienia główne cechy misji, czyli charyzmatu, który do dziś ożywia Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, są to:

  • życie wg rad ewangelicznych: czystość serca, ubóstwo, posłuszeństwo woli Ojca,zasadnicze rysy duchowości karmelitańskiej
  • ustawiczna modlitwa, umartwienie, ofiarna miłość, która przynosi dla Kościoła owoce apostolstwa;
  • cechy dziecięctwa – ufność, ubóstwo, pokora, miłość wzajemna;
  • apostolstwo – jako udział w misji Syna Bożego, czyli roznoszenie po ziemi ognia Bożej miłości.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 51