Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!

Otwórz mnie na Słowo – wprowadzenie do modlitwy Lectio divina (777817743)

Rozpoczęcie: 21 sierpnia 2019 o 18:30.
Zakończenie: 26 sierpnia 2019 o 15:00.

Dla pełnoletnich


Opis wydarzenia


Rekolekcje „Lectio divina”, oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy słowem Bożym.
Jest to praktyka dostępna dla wszystkich wierzących: prostych i uczonych, duchownych i świeckich. Jest szczególnym rodzajem duchowości, radykalną formą życia chrześcijańskiego. Wierne i cierpliwe kroczenie drogą „Lectio divina” pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże,
aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem,
Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem.

„Lectio divina” jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania:
 „W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać
własne powołanie…” (Pastores dabo vobis, 47). 
Chcemy przybliżyć ten piękny skarb Kościoła omawiając poszczególne momenty tej drogi, wprowadzając w praktykę  tej modlitwy.

Rekolekcje „Otwórz mnie na Słowo” polecane są osobom, które po raz pierwszy spotykają się z drogą Lectio Divina. Proponujemy przeżycie tych rekolekcji tym, którzy pragną skorzystać z formacji Lectio Divina według czterech Ewangelii. Prowadzi: ks Rafał Pasternak SDS

Rekolekcje w milczeniu

Warto zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, długopis. 
Zapewniamy zakwaterowanie i pełne wyżywienie.
W rekolekcjach mogą brać udział wszyscy dorośli bez względu na wykształcenie i stan.
Koszt całych rekolekcji:  400 zł
Trudności finansowe nie powinny stanowić przeszkody w uczestniczeniu w rekolekcjach, prosimy tylko o informację przy zgłaszaniu się na rekolekcje. Każdy dodatkowy dar pozwala nam przyjąć tych, którzy nie mogą opłacić swojego pobytu na rekolekcjach.

Ognisko utrzymuje się dzięki darmowej pracy członków Wspólnoty, materialnemu wsparciu uczestników rekolekcji i ludzi nam życzliwych.

Plan wydarzenia


                REKOLEKCJE POGŁĘBIAJĄCE
21-26 sierpnia 2019 r.

Otwórz mnie na słowo – wprowadzenie do modlitwy lectio divina


Niedziela
  7 00    Pobudka
  7 30     Śniadanie
  8 00    Adoracja Najświętszego Sakramentu
    Różaniec
  9 00    MSZA ŚWIĘTA
10 15    Kawa, herbata
10 45    Konferencja I
12 30    Konferencja II
13 00     Obiad, odpoczynek
15 00     Koronka do Bożego Miłosierdzia
    Adoracja Najświętszego Sakramentu
    Czas Spowiedzi Świętej
17 00     Film o Marcie Robin i Ogniskach   
18 00     Kolacja

Poniedziałek
7 00    Pobudka
 7 30    Lectio
 8 00    Śniadanie
 9 00     Konferencja I
    Czas medytacji
12 00     Eucharystia
13 00     Obiad, świadectwa
    Zakończenie rekolekcji
 
Środa
18 30    Msza Święta
19 30    Kolacja
20 15    Wprowadzenie w rekolekcje


Czwartek, Piątek, Sobota
  7 00    Pobudka
  7 30    Lectio
  8 00    Śniadanie
  9 00     Konferencja I
    Czas medytacji
11 30    Kawa, herbata
12 15     Konferencja II
13 00     Obiad, odpoczynek
15 00 – 17 00 Koronka do Bożego     Miłosierdzia
     Adoracja Najśw. Sakramentu,     Różaniec
17 00     Msza Święta
18 00     Kolacja
19 00     Konferencja III
19 30  Adoracja Najświętszego     Sakramentu (45 min)
    Zakończenie dnia


Zapraszamy do trwania w milczeniu
Otaczamy modlitwą
oraz życzymy wielu  owoców rekolekcji

ks. Rafał Pasternak SDS

Ognisko Miłości, Kaliszany-ŁopocznoWybudowany w latach sześćdziesiątych minionego stulecia,
w miejscowości Stare Kaliszany, na wysokim brzegu Małopolskiego Przełomu Wisły, służył aż do 1996 r.  jako Gminna Szkoła Podstawowa.                                                                      Jako dom Ogniska Miłości istnieje od 1997 r.  Aktualnie mieszka w nim siedem osób wchodzących w skład Wspólnoty.                                                                                                        Został wyremontowany i przystosowany do zamieszkania oraz przyjmowania  uczestników rekolekcji,    aby stali mieszkańcy oraz goście mogli poczuć się w nim ukryci bezpiecznie w Sercu Jezusa.                                                                                                                        Jezus do  Marty Robin:                                                                                                                                                         

„Chcę, żeby było to Ognisko jaśniejące Światłem, Miłosierdziem i Miłością,                                                                                                                         …Dom Mojego Serca otwartego dla wszystkich.”

Dysponuje niewielką ilością pokoi (jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowych),  ale zachwyca gości prostotą i atmosferą domowego ogniska.                                                                                              Może pomieścić ok. 30 osób.
Jego centrum stanowi maleńka kaplica pw  Miłosierdzia Bożego.
Dostępna jest ponadto jadalnia, sala konferencyjna i taras widokowy.
Obok domu znajduje się plac zabaw dla dzieci,  miejsce na ognisko,  altanka oraz boiska do siatkówki i piłki nożnej.

Dom Rekolekcyjny Ogniska  Miłości chętnie przyjmuje w swoich progach wszystkie grupy zorganizowane                                                      przez duszpasterzy  czy innych odpowiedzialnych za formację.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Stare Kaliszany 1, 24-340, woj. lubelskie
  • Telefon: +48 609 598 587, 81 828 50 08
  • E-mail: ognisko.kaliszany@gmail.com
  • WWW: http://www.ognisko-milosci.pl

Mapa

Ognisko Miłości – Foyer de Charité


Les Foyers de Charité – Ogniska Miłości – są Dziełem katolickim o charakterze międzynarodowym (zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 1986 roku).
Powstały w 1936 roku we Francji, po spotkaniu Marty Robin i księdza Jerzego Fineta.
Są to wspólnoty mężczyzn i kobiet, mieszkających razem z księdzem, nazywanym ojcem Ogniska.
Członkowie wspólnot, idąc za przykładem pierwszych chrześcijan, dzielą się swoimi dobrami materialnymi, intelektualnymi i duchowymi.                                                                                                                                                          Żyją, modlą się i pracują razem, aby pokazać piękno Ewangelii. To świadectwo przekazują wszystkim przybywającym na rekolekcje.
Obecnie, na czterech kontynentach, istnieje 80 wspólnot Ognisk Miłości – w 42 krajach.
Przyjmują, w ciągu roku, na różnego rodzaju rekolekcjach, ponad 50 000 osób, które pragną pogłębienia swojej wiary i spotkania z Bogiem.                                                                                                                               Uprzywilejowaną formą rekolekcji w Ogniskach są pięciodniowe rekolekcje w milczeniu.
Marta Robin: „Niektórzy uważają, że nie mają już wiary, jednak ona w nich istnieje, pod warstwą popiołów.                                                                                                                                                                                                                                                    Wystarczy podmuchać, by znów rozniecić płomień”.
W Polsce istnieją dwie wspólnoty: w Starych Kaliszanach, woj. lubelskie,
oraz w Olszy, woj. łódzkie

 Marta Robin (1902 – 1981)
Przez 79 lat życia naznaczonego chorobą i postępującym paraliżem całego ciała, świadczyła, że miłość jest silniejsza od cierpienia.
Zjednoczona z Męką Pana Jezusa zgodziła się być uczestniczką Jego dzieła zbawienia człowieka. W swoim pokoju przyjęła ponad 100.000 osób.                                                                                                                                           Były one poruszone jej prostotą wiary i całkowitym zdaniem się na Boga.
Przesłanie Marty
Jezus: „Wybrałem cię dla ożywienia w świecie miłości, która gaśnie.”
Marta wypełniła swoją misję poprzez ukazywanie wszystkim, którzy do niej przychodzili łagodnego i czułego oblicza Boga – Ojca  kochającego, bliskiego każdemu człowiekowi.
Była inspiratorką dla założycieli różnych wspólnot i ruchów w Kościele.
Jednak jedynym Dziełem, którego Marta jest fundatorką są Ogniska Miłości.
Jej proces beatyfikacyjny jest w toku.
7 listopada 2014 roku Ojciec Święty Franciszek podpisał Dekret o heroiczności cnót Marty Robin.

Informacje szczegółowe

  • Imię i nazwisko: Anna Kropornicka
  • Telefon: +48 609 598 587, 81 828 50 08
  • E-mail: ognisko.kaliszany@gmail.com
  • WWW: http://www.ognisko-milosci.pl

Wyświetleń: 202