Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Katedra) (777884683)

Adres: Białystok, ul. Kościelna 2, 15-087, woj. podlaskie.
Telefon: 857415890.
E-mail: parafia@katedrabialostocka.pl.

Opis miejsca


Pierwszy Kościół w Białymstoku zbudowali przed 1547 r. Raczkowicze, właściciele miejscowych dóbr. Wtedy też powstała parafia. Nieznane są losy pierwszej świątyni. Wkrótce bowiem kolejny właściciel Białegostoku, Piotr Wiesiołowski, marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego, ufundował w 1581 r. nowy kościół, drewniany, pod wezwaniem Trójcy Świętej.

W 1617 r. Wiesiołowscy rozpoczęli budowę Kościoła murowanego pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Kościół ten, z pewnymi przeróbkami, przetrwał do naszych czasów jako tzw. stary Kościół Farny…

Nie sposób wyliczyć wszystkich prac restauracyjnych i remontowych. Wypada jednak wymienić, że w ostatnich latach wymieniono dach na katedrze, zrobiono nowe ławki, przeprowadzono konserwację ołtarza głównego i ołtarza Chrystusa Ukrzyżowanego, przebudowano prezbiterium oraz odnowiono ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej. Wstawiono już część witraży i w przygotowaniu są dalsze według dobrze przemyślanego projektu.

Prace restauracyjne od 2008 r. kontynuuje Ks. proboszcz Henryk Żukowski. W starym Kościele Farnym prowadzone są prace konserwatorskie przy ambonie, antepediuim i chrzcielnicy. W dolnym oknie Katedry został wstawiony nowy witraż. Kolejne będą wstawiane sukcesywnie począwszy od 2009 roku. Wszystkie przygotowano w pracowni pana Marka Wituszyńskiego w Toruniu. W katedrze odrestaurowano również Tabernakulum przy Ołtarzu Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej oraz przeprowadzono remont organów. 

GALERIA

Mapa

Wydarzenia archiwalne w "Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Katedra)":

Wyświetleń: 10