Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Pierwszy Czwartek Miesiąca (778048721)

Rozpoczęcie: 6 maja 2021 o 8:00.

Dla sióstr zakonnych Dla wszystkich Dla kapłanów


Opis wydarzenia


Pierwszy Czwartek Miesiąca jest dniem Eucharystii, a tym samym Czasem Dziękczynienia. Wdzięczni Bogu Ojcu za największy z cudów – Cud Eucharystii, oraz za Dar Posługi naszych Kapłanów, dzięki którym Chrystus może w pełni Dawać Siebie i Przebywać wśród ludzi w Swoich Sakramentalnych Znakach, w każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca sprawowana jest w ich intencji Eucharystia. Obejmując Modlitwą cały Kościół Święty, Duchowieństwo, prosimy także Boga oraz Matkę Najświętszą o nowe powołania Kapłańskie, Zakonne i Misyjne, by nigdy nie zabrakło Szafarzy Bożych Tajemnic i tych, którzy zaniosą światu Dobrą Nowinę o Zbawieniu.

Sanktuarium Miłosierdzia BożegoKULT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

CODZIENNIE O GODZ. 15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I MSZA ŚWIĘTA

„Gorąco modlę się, aby to Sanktuarium było dla wszystkich wiernych Archidiecezji szczególnym miejscem działania Miłosiernego Chrystusa, który w swej nieskończonej miłości pragnie przyprowadzić do Ojca każdego człowieka. Zachęcam, aby dołożono wszelkich starań, by w tej świątyni z największą starannością i oddaniem były sprawowane sakramenty Pojednania i Eucharystii, najbardziej czytelne i skuteczne znaki działania Bożego Miłosierdzia”.

Św. Jan Paweł II

Watykan, 21.04.2001 r.

„W Sanktuarium tym niech nieustannie panuje świadomość słów, które Chrystus wypowiedział do świętej Faustyny: „Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca Mojego, a Ja ją napełnię pokojem”. Jezu! Ufam Tobie”.

+ Tadeusz Gocłowski

Arcybiskup Metropolita Gdański

Gdańsk – Oliwa, 21.04.2001 r.

OBRAZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

22 lutego 1931 roku Pan Jezus, ukazał się Siostrze Faustynie w celi płockiego klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i według tej wizji polecił namalować swój obraz.

Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47).

Obraz powstał więc z woli samego Jezusa. Jest znakiem całego orędzia o Bożym miłosierdziu, które przekazał przez św. Siostrę Faustynę, gdyż z jednej strony przypomina tajemnicę miłosiernej miłości Boga do człowieka, wzywa do kształtowania chrześcijańskiej postawy ufności wobec Niego i miłosierdzia względem bliźnich, a także spełnia rolę naczynia do czerpania łask, które zostało obdarzone przez Jezusa wieloma obietnicami. Z ufną modlitwą przed tym obrazem połączoną z uczynkami miłosierdzia względem bliźnich związał Jezus obietnicę ogólną wszelkich łask i doczesnych dobrodziejstw (jeśli one są zgodne z wolą Bożą), a także obietnice szczegółowe: łaski zbawienia, dużych postępów na drodze chrześcijańskiej doskonałości i łaskę szczęśliwej śmierci.

Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie (Dz. 47)

Symbolika obrazu

Jezus jest w białej szacie. Prawą rękę ma wzniesioną do błogosławieństwa, lewą dotyka szaty na piersiach, skąd wychodzą dwa wielkie promienie: czerwony i blady. Na pytanie o znaczenie promieni Jezus powiedział: Te dwa promienie oznaczają krew i wodę. Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz… – Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia Mojego wówczas, kiedy konające serce Moje zostało włócznią otwarte na krzyżu (Dz. 299). Te dwa promienie symbolizują więc sakramenty święte, Kościół święty zrodzony z przebitego boku Chrystusa i dary Ducha Świętego, którego biblijnym symbolem jest woda. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie – mówił Pan Jezus – bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga (Dz. 299).

Jezu, ufam Tobie. Te słowa mówią o pierwszej, podstawowej odpowiedzi człowieka na uprzedzającą miłosierną miłość Boga. Jest nią ufność. Chodzi więc tutaj o postawę dziecka wobec kochającego ojca, które w sposób bezwarunkowy mu się powierza.

Spojrzenie Moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie z krzyża (Dz. 326) Te słowa oznaczają spojrzenie miłosierne, zatroskane o człowieka, poszukujące go, które najpełniej objawiło się właśnie na krzyżu Chrystusa. Obraz ukazuje więc zmartwychwstałego Chrystusa, przynoszącego pokój, odpuszczenie grzechów i wszelkie łaski za cenę swej męki i śmierci krzyżowej, której ślady nosi na swoim ciele i jako znak tożsamości pokazuje je uczniom. Jest w ogóle znakiem miłosiernej miłości Boga do człowieka. Ta miłość Boga najpełniej została objawiona w stylu życia, cudach i nauczaniu Jezusa, a szczególnie w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Ukazuje on miłosierdzie całej Trójcy Świętej, dlatego nazywany jest obrazem Miłosierdzia Bożego lub obrazem Jezusa Miłosiernego, gdyż On najpełniej tę tajemnicę objawił człowiekowi.

Cześć obrazu Jezusa Miłosiernego polega więc na ufnej modlitwie połączonej z aktami miłosierdzia. Do tak rozumianego kultu obrazu Pan Jezus przywiązał wielkie obietnice. Już przy pierwszym objawieniu obrazu zapewnił, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie (Dz. 48), a więc dał obietnicę wiecznego zbawienia. Obiecał także duże postępy na drodze chrześcijańskiej doskonałości, łaskę szczęśliwej śmierci oraz wszelkie inne łaski i doczesne dobrodziejstwa, o które z ufnością miłosierni ludzie prosić Go będą. Podaję ludziom naczynie – powiedział do Siostry Faustyny – z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie (Dz. 327). Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz, a przeto niech ma przystęp wszelka dusza do niego (Dz. 570).

Jeszcze za życia Siostra Faustyna otrzymała zapewnienie od Pana Jezusa, że obraz ten pociągnie wiele dusz do Boga i przez niego miłosierdzie Boże działa w duszach (por. Dz. 1379). W kwietniu 1938 roku zapisała w „Dzienniczku”: Dziś ujrzałam chwałę Bożą, która płynie z obrazu tego. Wiele dusz doznaje łask, choć o nich głośno nie mówią. Choć różne są koleje jego, Bóg otrzymuje chwałę przezeń, i wysiłki szatana, i złych ludzi rozbijają się i obracają w nicość. Mimo złości szatana, miłosierdzie Boże zatriumfuje nad całym światem i czczone będzie przez wszystkie dusze (Dz. 1789).

Nasz sanktuaryjny wizerunek

Obraz Miłosierdzia Bożego, który znajduje się w naszym Sanktuarium, został poświęcony przez św. Jana Pawła II w czasie ostatniej pielgrzymki do Gdańska 5 czerwca 1999 r. Przy ul. Grunwaldzkiej został zbudowany ołtarz powitalny, w którego centrum znajdował się wizerunek Miłosierdzia Bożego w otoczeniu obrazów z Drogi światła – szlaku spotkań z Chrystusem Zmartwychwstałym biegnącego wokół naszego kościoła. Ołtarz ten zgromadził nie tylko mieszkańców naszej parafii, ale również czcicieli Bożego Miłosierdzia z całego trójmiasta. Od tego momentu, pobłogosławiony obraz Miłosierdzia Bożego stał się centrum modlitywy sanktuaryjnej uświadamiając, że Bóg jest dobry dla wszystkich, że zmartwychwstał, żyje i panuje jako Król Miłosierdzia. 

Informacje szczegółowe

  • Adres: Gdańsk, ul. Mikołaja Gomółki 9, 80 – 279, woj. pomorskie
  • Telefon: 58341 25 26, 58 341 61 23
  • WWW: http://sanktuarium.gda.pl

Mapa

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku ( 778047550 )


Archidiecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
, Parafia Zmartwychwstania Pańskiego. 9 lutego 1948 roku – Ksiądz Administrator Andrzej Wronka wydaje dekret o powstaniu nowej Parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi. Pierwszym Proboszczem i organizatorem nowej Parafii zostaje Ksiądz Leon Śliwiński – Zmartwychwstaniec. Siedem lat później został wybudowany nowy, drugi Kościół, bardziej trwały z rozbiórkowej cegły dla niepoznaki obity deskami z rozbieranego pierwotnego Kościoła prowizorycznie zadaszony. Usytuowany w miejscu, gdzie obecnie znajduje się Sanktuarium został Poświęcony 16 lipca 1954 roku.

Źródło

Informacje szczegółowe

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 58 341 25 26
  • E-mail: deomeo@deomeo.pl

Wyświetleń: 4