Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Rekolekcje dla Kapłanów (778010580)

Rozpoczęcie: 3 listopada 2020 o 18:00.
Zakończenie: 6 listopada 2020 o 14:00.

Dla kapłanów Dla prezbiterów i diakonów


Opis wydarzenia


Zapraszamy Kapłanów na rekolekcje u Boku Matki Bożej Loretańskiej i przy Wstawiennictwie Błogosławionego Księdza Ignacego Kłopotowskiego, Patrona tego miejsca i gorliwego Kapłana.

TEMAT REKOLEKCJI: TRUDNOŚCI W RADOSNYM I TWÓRCZYM PRZEŻYWANIU KAPŁAŃSTWA

PROWADZENIE:
OJCIEC JERZY GRZANKA SSCC 

Zgłoszenia 

e-mail:
rekolekcje@loretto.pl  

tel.:
511 219 439

Plan wydarzenia


DZIEŃ ROZPOCZĘCIA

17.00 - Nieszpory 

18.00 - Kolacja  

ciąg dalszy programu u organizatora 

DZIEŃ ZAKOŃCZENIA  

12.00 - Msza Święta 

13.00 - Obiad

Sanktuarium Matki Bożej LoretańskiejFigura znajdująca się w Sanktuarium w Loretto jest wierną kopią włoskiej figury Matki Bożej z Loreto. 

Oryginał powstał XI lub XII wieku i wykonany jest z drewna cedrowego przez ludowego rzeźbiarza. 

Charakterystyczne dla tej figury są trzy cechy: 

Matka Boża i Dzieciątka mają ciemne oblicza z powodu osadzonego na nich dymu z lamp oliwnych płonących przez długie lata w Świętym Domku we Włoszech. 

Matka Boża trzyma Dzieciątko na lewym ręku, a Ono trzyma w jednej dłoni kulę ziemską, którą przez Maryję, przychodzi zbawić, w drugiej zaś dłoni ukazuje różę – symbol miłości do nas aż po krzyż.

Jedna szata – tak zwana dalmatyka – okrywa obie figury: Matki i Dzieciątka. Kapłańska dostojność płynie z tej szaty, jakby chciała nią osłonić wszystkich ludzi.

Figura Matki Bożej Loretańskiej z Loretto została ufundowana przez Teresę i Józefa Pawliczków z Freiberga. Dzięki siostrom loretankom pracującym we Włoszech została ona poświęcona w Świętym Domku Matki Bożej w Loreto. Figura ma 1,20 m wysokości. Została wyrzeźbiona w pracowni artystycznej w Mediolanie. Płaszcz okrywający Matkę Bożą z Dzieciątkiem i wystrój ściany ołtarzowej zaprojektował Jerzy Machaj. Elipsa z odchodzącymi złotymi promieniami jest symbolem świętości Maryi i łaski, jakie gotowa jest przekazywać ludziom zwracającym się do Niej o pomoc. Figurę na ołtarzu umieszczono nocą 11 na 12 grudnia 1981 r., więc pierwsze modlitwy jakie usłyszała Matka Jezusa, miały charakter patriotyczny za Ojczyznę.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

to instytut życia konsekrowanego założony w 1920 roku przez bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego oparty na regule św. Benedykta, skupiający obecnie 198 sióstr zakonnych na świecie, w 20 Domach Zakonnych (13 w Polsce i 7 za granicą) oddanych w służbie Bogu i Matki Bożej Loretańskiej;

to czynny zakon kobiet – sióstr apostołek pracy i modlitwy, prowadzących w 6 krajach (Polska, Włochy, Ukraina, Rumunia, Rosja, USA ) działalność wydawniczą , nauczania, wychowania oraz działalność charytatywno – opiekuńczą;

to działalność wydawnicza realizowana przez:

  • cztery wydawnictwa i drukarnie: Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Polsce – Warszawa, Wydawnictwo Sióstr Loretanek we Włoszech – Pessano, Wydawnictwo Sióstr Loretanek w Rumunii – Baia Mare, Wydawnictwo Sióstr Loretanek na Ukrainie – Bracław, www.wydawnictwo.loretanki.pl,
  • trzy polskie katolickie miesięczniki sprofilowane na różne grupy czytelników: Różaniec www.rozaniec.eu (nakład 40 tys. egz), Anioł Stróż www.aniolstroz.com (nakład 11 tys. egz), Tak Rodzinie www.takrodzinie.pl (nakład 10 tys. egz),
  • dwa studia do produkcji nagrań dźwiękowych i multimediów ,
  • szereg księgarskich punktów sprzedaży, w tym sprzedaży internetowej www.sklep.loretanki.pl;

to działalność nauczania i wychowania prowadzona w postaci 2 przedszkoli niepublicznych (Polska, Włochy), katechezy szkolnej ( 39 szkół w Polsce) i przyparafialnej dla Polaków we wszystkich placówkach zagranicznych Zgromadzenia;

to działalność charytatywno-opiekuńcza prowadzona w postaci Domu Pomocy Społecznej dla kobiet w Loretto (60 miejsc), świetlicy Środowiskowej Dom Ojca Ignacego dla dzieci z Pragi Północ w Warszawie zagrożonych wykluczeniem społecznym, www.domojcaignacego.pl;

to inicjator wspólnoty świeckich rodzin katolickich, osób świeckich i duchownych działającej pod nazwą Rodzina Loretańska (3 tys. członków) oraz podmiot kościelny obsługujący organizacyjnie i merytorycznie Stowarzyszenie Żywego Różańca, największą grupy religijną w Polsce (1 110 tys. członków);

to kustosz Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej Diecezji Warszawsko-Praskiej w Loretto.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Wyszków, ul. Loretto 1, 07-202 , woj. mazowieckie
  • Telefon: +29 741 17 87
  • E-mail: kustosz@loretto.pl
  • WWW: https://loretto.pl/

Mapa

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej


Sanktuarium w Loretto to miejsce pełne duchowości Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej polegającej na szczególnym kulcie Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej, przeżywającej każdą chwilę w łączności z Bogiem. Oddając cześć Matce Słowa Wcielonego, siostry głoszą Jej chwałę oraz naśladują cichość, pokorę i stałą gotowość pełnienia woli Bożej, całkowitego oddania się służbie Kościołowi i bliźnim.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 511 219 439
  • E-mail: rekolekcjewloretto@gmail.com

Wyświetleń: 11