Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Rekolekcje kapłańskie (777816882)

Rozpoczęcie: 18 listopada 2019 o 17:00.
Zakończenie: 21 listopada 2019 o 13:00.

Dla kapłanów


Opis wydarzenia


Rekolekcje kapłańskie

Prowadzi o. Piotr Cuber OFMConv 

kom. 784 191 232

e-mail: piotrcuber@gmail.com

Plan wydarzenia


Szczegóły programy podamy wkrótce.

Centrum św. Maksymiliana w HarmężachZasadniczym zadaniem Centrum św. Maksymiliana jest pełnienie roli formacyjnej i opieki duchowej względem poszczególnych ludzi oraz grup, które przybywają do Centrum.Wiele tych grup przybywa do Oświęcimia w tym celu, aby nawiedzić KL Auschwitz-Birkenau. W naszym Centrum mają więc dobrą sposobność lepszego poznania życia św. Maksymiliana, a przede wszystkim znaczenia i wartości jego heroicznej śmierci w obozie.

Centrum św. Maksymiliana jest przede wszystkim miejscem refleksji i modlitwy oraz miejscem duchowego odpoczynku. W tym celu dla poszczególnych grup organizuje się dni skupienia, rekolekcje oraz sympozja naukowe. Formacja duchowa powinna przypominać każdemu, według słów św. Maksymiliana, że „tylko miłość jest twórcza”. Dlatego to miejsce staje się swoistym Sanktuarium Zwycięskiej Miłości. Centrum również „buduje mosty ponad kulturami i religiami”, czyli jest otwarte dla każdego człowieka dobrej woli. 

Jest to więc ośrodek pamięci i modlitwy, wotum wdzięczności za życie, dzieło oraz ofiarę z życia – śmierć męczeńską w bunkrze głodowym św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

Centrum istnieje, aby przypominać, że w oświęcimskim obozie zagłady, gdzie panoszyło się nieludzkie zło, odnoszono także wspaniałe zwycięstwa. Najlepszym tego przykładem jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Centrum służy budowaniu pokoju, miłości i pojednania pomiędzy różnymi narodami i religiami w duchu Świętego Franciszka z Asyżu i Świętego Maksymiliana Kolbe. Jest ośrodkiem służącym kształtowaniu ewangelicznego ducha pokoju i miłości Boga i bliźniego – jako odpowiedź na to co dokonało się w Auschwitz-Birkenau. Zadaniem Centrum jest ewangelizacja inspirowana życiem i czynem Świętego Maksymiliana. 

Centrum jest także miejscem pamięci i modlitwy za tych, którzy zginęli w obozie koncentracyjnym oraz symbolicznym cmentarzem tych, co nie posiadają własnych grobów. Zgodnie z charyzmatem św. Maksymiliana Centrum jest także ośrodkiem apostolatu maryjnego oraz Ośrodkiem Rycerstwa Niepokalanej dla Polski Południowej.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Oświęcim, ul. Franciszkańska 12, 32-600, woj. małopolskie
  • Telefon: 33 8430711
  • E-mail: harmeze@franciszkanie.pl
  • WWW: http://harmeze.franciszkanie.pl

Mapa

Centrum św. Maksymiliana w Harmężach ( 777816879 )


Wszelkie informacje na temat działalności Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, kalendaria i informacje o planowanych wydarzeniach aktualizowane na internetowej stronie Klasztoru w Harmężach: www.harmeze.franciszkanie.pl

Informacje szczegółowe

  • Imię i nazwisko: o. Piotr Cuber OFMConv
  • Telefon: 784 191 232
  • E-mail: piotrcuber@gmail.com

Kontakt z Organizatorem

  • Osoba kontaktowa: o. Piotr Cuber OFMConv
  • Telefon: 784 191 232
  • E-mail: piotrcuber@gmail.com

Wyświetleń: 98