Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Rekolekcje Wielkopostne (778106275)

Rozpoczęcie: 21 lutego 2021 o 6:00.
Zakończenie: 24 lutego 2021 o 19:00.

Dla wszystkich Dla kobiet Dla mężczyzn


Opis wydarzenia


Zapraszamy do wzięcia udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych przygotowujących nas na Przyjście Pana!

Rekolekcje prowadzi Ojciec Radosław Kramarski OFMConv (Proboszcz franciszkańskiej Parafii we Wrocławiu).

Plan wydarzenia


Niedziela 21.02.2021

6:00 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi

7:30 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi

9:00 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi

10:30 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi

12:00 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi

14:30 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi

16:00 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi

17:00 - Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

18:30 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi


Poniedziałek 22.02.2021

8:00 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi 

12:00 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi

18:00 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi - po Mszy Świętej nauka stanowa dla mężczyzn.


Wtorek 23.02.2021

8:00 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi

12:00 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi

18:00 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi - po Mszy Świętej nauka stanowa dla kobiet.


Środa 24.02.2021

8:00 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi

12:00 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi

18:00 - Msza Święta z naukami Rekolekcyjnymi


Spowiedź Święta każdego dnia.

Sanktuarium Świętego AntoniegoFranciszkanie przybyli do Jasła w 1899 r.

W latach 1903-1904 przy zbiegu ulicy Jagiełły i Mickiewicza zbudowali własną Świątynię oraz zakupili stojący tam budynek, który przystosowali na Klasztor. Został on erygowany dnia 27.02.1907 r. Patronem Kościoła Został Święty  Antoni z Padwy. Pierwszy Kościół franciszkański w Jaśle w czasie II wojny Światowej został zniszczony. Budowę nowego Klasztoru rozpoczęto w 1948 r. W 1952 r. zamieszkali w nim nowicjusze. Rolę domu formacyjnego Klasztor jasielski pełnił przez kilka lat. Pozwolenie na budowę Kościoła franciszkanie otrzymali w 1956 r. Budowa trwała od 1957 do 1963 r. Konsekracji nowego Kościoła dokonał dnia 11.05.1980 r. Biskup Przemyski Ignacy Tokarczuk. Parafia Świętego Antoniego powstała w 1969 r. z podziału Parafii Farnej w Jaśle. Posiada Kościół Pod Wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego, wybudowany wg projektu Zbigniewa Kupca, w latach 1957-1963 u zbiegu ulic 3 Maja i Szopena. Kościół został Poświęcono 06.10.1963 r. Cudowna Figura Świętego Antoniego ustawiona była w prezbiterium do 1975 r. W 1975 r. dokonano przebudowy bocznych Ołtarzy według projektu Mariana Skrzypka. Nawę po stronie Ewangelii przeznaczono na Kaplicę Świętego Antoniego. Zgodnie z życzeniem władz prowincjalnych przeniesiono tu Figurę Świętego Antoniego. W latach siedemdziesiątych postarano się o 32-głosowe organy i trzy dzwony. Biskup Ignacy Tokarczuk Konsekrował Kościół 11.05.1980 r. Od 01.01.1997 r. Kościół został podniesiony do rangi Sanktuarium Świętego Antoniego. Kaplicę przebudowano wg projektu inż. arch. Adama Przewoźnika w 1997 r., a Poświęcono 21.03.1998 r. 27.03.1996 r. Rada Miejska Jasła powzięła uchwałę o ustanowieniu Świętego Antoniego Padewskiego Patronem Miasta. Oficjalnie Stolica Apostolska, przyznała Jasłu swojego Patrona w 1997 roku.

Informacje szczegółowe

Mapa

Sanktuarium Świętego Antoniego ( 777902860 )


Franciszkanie przybyli do Jasła w 1899 r. W latach 1903-1904 przy zbiegu ulicy Jagiełły i Mickiewicza zbudowali własną świątynię oraz zakupili stojący tam budynek, który przystosowali na Klasztor. Został on erygowany dnia 27.02.1907 r. Patronem Kościoła został Święty Antoni z Padwy. Pierwszy Kościół franciszkański w Jaśle w czasie II wojny światowej został zniszczony. Budowę nowego Klasztoru rozpoczęto w 1948 r. W 1952 r. zamieszkali w nim nowicjusze. Rolę domu formacyjnego Klasztor jasielski pełnił przez kilka lat. Pozwolenie na budowę Kościoła franciszkanie otrzymali w 1956 r. Budowa trwała od 1957 do 1963 r. Konsekracji nowego Kościoła dokonał dnia 11.05.1980 r. bp przemyski Ignacy Tokarczuk. Parafia Świętego Antoniego powstała w 1969 r. z podziału parafii farnej w Jaśle. Posiada Kościół p.w. Świętego Antoniego Padewskiego, wybudowany wg projektu Zbigniewa Kupca, w latach 1957-1963 u zbiegu ulic 3 Maja i Szopena. Kościół poświęcono 06.10.1963 r. Cudowna figura Świętego Antoniego ustawiona była w prezbiterium do 1975 r. W 1975 r. dokonano przebudowy bocznych Ołtarzy według projektu Mariana Skrzypka. Nawę po stronie Ewangelii przeznaczono na Kaplicę Świętego Antoniego. Zgodnie z życzeniem władz prowincjalnych przeniesiono tu figurę Świętego Antoniego. W latach siedemdziesiątych postarano się o 32-głosowe organy i trzy dzwony. Bp Ignacy Tokarczuk konsekrował kościół 11.05.1980 r.

Od 01.01.1997 r. Kościół został podniesiony do rangi Sanktuarium Świętego Antoniego. Kaplicę przebudowano wg projektu inż. arch. Adama Przewoźnika w 1997 r., a poświęcono 21.03.1998 r. 27.03.1996 r. Rada Miejska Jasła powzięła uchwałę o ustanowieniu Świętego Antoniego Padewskiego Patronem Miasta. Oficjalnie Stolica Apostolska, przyznała Jasłu swojego patrona w 1997 roku.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 134463491
  • E-mail: jaslo@franciszkanie.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 134463491
  • E-mail: jaslo@franciszkanie.pl

Wyświetleń: 4