Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Rodzina Panem Bogiem Silna

APELUJEMY! PODPISZ PETYCJĘ W OBRONIE ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Z Nauczania Świętego Jana Pawła II o Małżeństwie i Rodzinie

“Przyszłość Ludzkości idzie poprzez Rodzinę!”

“Rodzina jest Wspólnotą Świętą. Jest Komunią Osób Zjednoczonych Miłością, o Której Święty Paweł tak pisze: «Miłość Współweseli się z Prawdą, wszystko Znosi, wszystkiemu Wierzy, we wszystkim Pokłada Nadzieję, wszystko Przetrzyma i nigdy Nie Ustaje». Miłość nigdy nie Ustaje. Każda Rodzina może zbudować taką Miłość. Ale można Ją osiągnąć w Świętym Małżeństwie tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli Małżonkowie stają się (…) «Bezinteresownym Darem z siebie samego», bezwarunkowo i na zawsze, nie stawiając żadnych ograniczeń. Ta Święta Miłość Małżeńska, Rodzicielska, Rodzinna jest ciągle uszlachetniana, jest doskonalona przez wspólne troski i radości, przez wspieranie się wzajemne w chwilach trudnych. Zapomina o sobie samym dla Dobra Umiłowanego Człowieka. Prawdziwa Miłość nigdy Nie Wygasa. Staje się źródłem Świętej Siły i Świętej Wierności Małżeńskiej. Rodzina Chrześcijańska, Wierna swemu Świętemu Sakramentalnemu Przymierzu, staje się autentycznym znakiem Bezinteresownej i Powszechnej Miłości Boga do ludzi. Ta Miłość Boga Stanowi Duchowe Święte Centrum Rodziny i jej Fundament. Poprzez taką Miłość Rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i staje się źródłem Pokoju i Szczęścia dla Rodziców i dla Dzieci. Jest prawdziwym środowiskiem Życia i Miłości.”

“Kryzys Rodziny staje się przyczyną kryzysu społeczeństwa. Liczne zjawiska patologiczne – od osamotnienia po przemoc i narkomanię – można tłumaczyć także tym, że Rodziny straciły swą Świętą Tożsamość i przestały odgrywać właściwą sobie Świętą Rolę. Gdy upada Rodzina, społeczeństwu zaczyna brakować tkanki łącznej, co pociąga za sobą katastrofalne skutki dla Osób, zwłaszcza najsłabszych: Dzieci, dorastającej młodzieży, Niepełnosprawnych, Chorych i w Podeszłym Wieku.”

“Rodzina jest fundamentem i gwarancją społeczeństwa naprawdę Wolnego i Solidarnego.”

„Instytucja naturalna o tak podstawowym i uniwersalnym znaczeniu jak Rodzina nie może być manipulowana przez nikogo. Któż mógłby dać takie prawo jednostkom lub instytucjom? Rodzina należy do dziedzictwa Ludzkości!”

“Jedynym źródłem Miłości Małżeńskiej jest Pan Jezus Chrystus, nieustannie Obecny w Świętym Sakramencie Małżeństwa. Tak wielki jest ten Święty Sakrament! I Małżonkowie mogą być pewni, że wraz z Nim otrzymują Świętą Siłę płynącą od Pana Boga oraz Świętą Łaskę, która będzie im towarzyszyła przez całe życie; tę rękojmię daje im Święta Wiara. Oby nigdy nie zaprzestali czerpać z tego Świętego Źródła, które wytryska z nich samych.

Święty Sakrament niesie ze sobą Świętą Łaskę, która nasze ludzkie życie ma ugruntować w Panu Bogu i skierowywać stale na Pana Boga. Na duchowym i nadprzyrodzonym Fundamencie Świętej Łaski Bożej opiera się Droga do waszego Zbawienia, która prowadzi poprzez budowanie Świętej Wspólnoty Małżeńskiej i Rodzinnej. (…) Odwołujcie się do tej Świętej Sakramentalnej Łaski nieustannie, w Świętej Modlitwie i postępowaniu. Odwołujcie się zwłaszcza wtedy, gdy na swej drodze napotykacie trudności i doświadczenia. Pan Jezus Chrystus Pragnie Być z wami zawsze! Niech Miłość wasza nigdy nie przestanie czerpać z tej Miłości, jaką On Umiłował. Wtedy ta Miłość nigdy się nie wyczerpie. Nie zawiedziecie się na Niej.”

“Miłość Małżeńska jest zawsze szczególną próbą całego życia. Nie wtedy jest wielka i prawdziwa, kiedy zdaje się łatwa i przyjemna. Wtedy, gdy potwierdza się w próbach życia… Bardzo ubogie pojęcie o ludzkiej i Małżeńskiej Miłości miałby ten, kto by myślał, że gdy nadchodzi czas próby, kończy się Miłość i radość. To właśnie wtedy uczucia ludzkie ukazują swoją trwałość, to właśnie wtedy umacnia się Oddanie i Czułość, bo Prawdziwa Miłość nie myśli o sobie, lecz o tym, jak przyczynić się do Dobra Ukochanej Osoby, Jej największą Radością jest Szczęście tych, których Kocha (…) 

Prawdziwa Miłość Hartuje się w Cierpieniu…”

“W punkcie wyjścia Rodziny znajduje się Rodzicielstwo. Kościół Święty Uczy: Odpowiedzialne Rodzicielstwo (…) Odpowiedzialne – to znaczy: godne Osoby Ludzkiej, Stworzonej „na Obraz i Podobieństwo Boga” . Odpowiedzialne za Miłość. Tak: Miłość, drodzy Małżonkowie, mierzy się właśnie tą Rodzicielską Odpowiedzialnością. A więc — Rodziny odpowiedzialne za Życie, za Wychowanie. Czyż nie o tym właśnie mówią słowa Świętej Przysięgi Małżeńskiej? Odpowiedzialność wzajemna: Męża za Żonę, Żony za Męża, Rodziców za Dzieci.”

“Trzeba zmienić stosunek do Dziecka Poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest Ludzką Osobą, zatem ma prawo do tego, aby Rodzice nie skąpili mu Daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego Poświęcenia… Każdy Człowiek Poczęty w łonie Matki ma Święte Prawo do Życia! Życie Ludzkie jest Święte. Nikt w żadnej sytuacji nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia Niewinnej Istoty Ludzkiej…

Pan Bóg Daje Człowieka Rodzinie i społeczeństwu. Rodzice, stając wobec Nowej Ludzkiej Istoty, mają lub winni mieć pełną świadomość tego, że Pan Bóg „Chce” tego Człowiekadla niego samego”.

„(…) Nowy Człowiek od chwili Poczęcia, a potem Urodzenia, Przeznaczony jest do Tego, ażeby w Pełni Wyraziło się Jego Człowieczeństwo – ażeby się Ono „Urzeczywistniło” Odnosi się to do wszystkich, również do chronicznie Chorych i Niedorozwiniętych…”

„Trzeba powrócić do Świętej  Modlitwy w Rodzinie i do Świętej Modlitwy za Rodziny… Rodzina, która Modli się Zjednoczona, Zjednoczona pozostaje.”

Różaniec Święty, zgodnie z dawną Tradycją jest Świętą Modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się Rodziny (…) odtwarza ona wtedy klimat Świętego Domu w Nazarecie. Poprzez Świętą Modlitwę we Wspólnocie Rodzin zapraszamy Pana Jezusa Chrystusa, aby był pośrodku nas: Małżonków, Rodziców, Dzieci (…) Niewiele jest wspólnie podejmowanych działań, które miałyby na Rodzinę wpływ głębszy niż Wspólna Święta Modlitwa. Święta Modlitwa pobudza uczucie Czci do Pana Boga i wzajemnego Szacunku do siebie. Nadaje radościom i smutkom, nadziejom i rozczarowaniom, wszystkim zdarzeniom i okolicznościom perspektywę Bożego Miłosierdzia i Opatrzności.”

Wyświetleń: 57

0
Proszę napisz swój komentarz...x
()
x