Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!

Sakrament chorych (777870411)

Rozpoczęcie: 3 kwietnia 2020 o 8:30.
Lokalizacja: Siedlec.

Dla chorych


Opis wydarzenia


Z posługą sakramentalną do chorych księża udają się w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 8.30-13.00 oraz w Wielki Piątek.

Osoby pragnące skorzystać z posługi (spowiedź, komunia, namaszczenie) należy zgłosić wcześniej w zakrystii lub kancelarii. W domu (o ile to możliwe) należy przygotować przy łóżku chorego stolik nakryty białym obrusem, kropidło i wodę święconą oraz płonącą świecę.

Siedlec


II wojna światowa spowodowała prawie 50%-owe zniszczenie miasta. Najbardziej ucierpiało centrum, zwłaszcza w rejonie dworca kolejowego, w gruzach legł Ratusz Miejski „Jacek”, poważnie uszkodzony został pałac Ogińskich. Liczba mieszkańców w lipcu 1944 r. spadła do 27.584 osób.

Po wojnie Siedlce były miastem powiatowym w województwie lubelskim a następnie warszawskim. W 1975 r. zostały stolicą nowo utworzonego województwa siedleckiego, co zbiegło się z powstaniem dużych zakładów przemysłu ciężkiego, elektromaszynowego, dziewiarskiego i przetwórstwa owocowo-warzywnego. Miasto rozwinęło się nie tylko gospodarczo, ale także rozbudowało infrastrukturę mieszkaniową i kulturalno-oświatową.

W 1969 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny. W 1999 r. rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania obecnie Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa.

Obecnie od 1999 r. Siedlce są miastem na prawach powiatu w województwie mazowieckim.

Informacje szczegółowe

Mapa

Parafia Katedralna pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach


Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP jest parafią katedralną diecezji siedleckiej. Pierwotnie była to świątynia filialna najstarszej siedleckiej parafii pw. św. Stanisława BM. 21 lipca 1903 r. władze carskie wydały zgodę ks. J. Scipio del Campo na budowę nowego kościoła. Budowa nowej świątyni trwała od 1906 do 1912 roku. Za datę utworzenia parafii przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, dokonanego na mocy dekretu bpa H. Przeździeckiego, przyjmuje się dzień 27 kwietnia 1919 r. Pierwszym proboszczem parafii został ks. A. Suracki. 24 stycznia 1924 r. na mocy bulli papieża Piusa XI nastąpiło podniesienie kościoła do godności katedry i przeniesienie stolicy diecezji z Janowa Podlaskiego do Siedlec.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 25 6322103
  • E-mail: katedrasiedlce@poczta.onet.pl

Wyświetleń: 3