Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Traditional Latin Mass (778110120)

Rozpoczęcie: 9 maja 2021 o 11:15.

Dla wszystkich Dla Polonii


Opis wydarzenia


Traditional Latin Holy Mass takes place at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa every second Sunday of the month at 11:15 am in Our Lady of Czestochowa Chapel (lower Church) or in Saint Anne’s Chapel.

Źródło

Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej/ The National Shrine of Our Lady of Czestochowa    Misją naszego Sanktuarium jest przybliżenie ludzi różnych narodowości i kultur Jezusowi Chrystusowi poprzez Wstawiennictwo i Nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Istnieje wiele różnych sposobów dotarcia do naszego Zbawiciela. Jednak Wielu Świętych powiedziało, że Maryja jest najszybszą Drogą do Jezusa. Zawsze Prowadzi nas we właściwym kierunku. Na Weselu w Kanie w Galilei, gdzie Jej Syn Dokonał Swego Pierwszego Cudu, Powiedziała do sług: „Róbcie, co wam Powie”. Nadal Robi to samo dzisiaj. W Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, Maryja zawsze wskazując na Swego Syna, Jezusa Chrystusa, Szepcząc do naszych uszu, aby Iść za Jezusem i Wypełniać Jego wolę.

Ojcowie i Bracia Paulini, jak również cała nasza wspólnota w Sanktuarium, każdego dnia słuchają uważnie Słów Swojej Matki. Podobnie jak słudzy w Kanie, próbując robić wszystko, co mówi Jezus.

    The Mission of our Shrine is to bring people of various nationalities and cultures closer to Jesus Christ, through the Intercession and Devotion to the Blessed Virgin Mary. There are many different ways how we can reach our Savior. Many Saints, however, have said, that Mary is the fastest way to Jesus. She is always Leading us in the right direction. At the wedding at Cana in Galilee, where Her Son Performed His First Miracle, she Said to the servants: “Do whatever he Tells you”. She is still Doing the same today. In the Miraculous Icon of Our Lady of Czestochowa, Mary is Always Pointing at Her Son, Jesus Christ, Whispering to our ears, to follow Jesus and do His will. 

The Pauline Fathers & Brothers, as well as our entire Shrine community, are listening attentively every day to the Words of their Mother. Just like the servants at Cana, trying to do whatever Jesus Says.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Doylestown 654 Ferry Rd, Doylestown, PA 18901, United States, 8R9C+H7 Doylestown, Pennsylvania, United States
  • Telefon: 215 3450600, 215 3482785
  • E-mail: INFO@CZESTOCHOWA.US
  • WWW: https://www.czestochowa.us/

Mapa

Bucks County Latin Mass (TLM) ( 778110109 )


The Bucks County Latin Mass group is for anyone who is interested in stay abreast of the TLM currently being held on a monthly basis at the National Shrine of Our Lady of Czestochowa.

Informacje szczegółowe

  • E-mail: Toddason@gmail.com

Kontakt z Organizatorem

  • E-mail: Toddason@gmail.com

Wyświetleń: 4