Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!

„Trzeba bowiem ażeby królował” Msza Święta (777818689)

Rozpoczęcie: 16 marca 2019 o 11:00.

Dla wszystkich Dla Polonii


Opis wydarzenia


Dzisiaj, w czasie programowej, globalnej ateizacji całych narodów oraz technologicznej przemiany dokonywanej przez światowe centra laicyzacyjne, istnieje pilna potrzeba oparcia wiary o zdrowy, teologiczny i apostolski fundament Bożego Objawienia, zawarty w Piśmie Świętym i Tradycji katolickiej.

Jesteśmy przekonani, że zwrócenie się ku Jezusowi Chrystusowi Królowi oraz przypomnienie istotnych teologicznych treści zawartych w Magisterium Kościoła, ukazujących Jego powszechne i społeczne Królestwo, przyczynią się do umocnienia wiary i tożsamości katolickiej naszego narodu.
Temu ma służyć Konferencja w Warszawie, na którą chcielibyśmy Państwa zaprosić.
Temat: „Jaką drogą do Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski – Tradycyjna Liturgia jako zbroja w walce o Intronizację”.
Msza Św. w tradycyjnym rycie rzymskim w Kościele pw. Apostołów Piotra i Pawła, w parafii św. Barbary, ulica Nowogrodzka 51, Warszawa, godz. 9:30

Plan wydarzenia


Konferencja odbędzie się w dwóch częściach.

W pierwszej części otwartej prelekcje wygłoszą:

Ks. abp Jan Paweł Lenga – słowo wstępne, modlitwa, błogosławieństwo, prelekcja.

Ks. lic. mgr Dawid Pietras – „Status prawny nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego”

Ks. prof. Tadeusz Guz – „Królewskość Narodu Polskiego w świetle 7 Darów Ducha Świętego”

Grzegorz Braun – „Do Intronizacji przez Gietrzwałd”

Robert Winnicki – „Rola świeckich w obecnym kryzysie”

Ks. Tomasz Jochemczyk – „Królowanie Pana Jezusa w Tradycyjnej Liturgii Kościoła”

Dr Stanisław Krajski – „Polska w Unii Europejskiej i Królowanie Chrystusa w Polsce”

Prócz prelegentów, którzy wygłoszą prelekcję, w Konferencji wezmą udział rownież Goście:

Ks. Łukasz Kadziński – delegat Ks.abpa Andrzeja Dzięgi z Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Ks. Grzegorz Śniadoch

Ks. Stanisław Małkowski

Ks. dr Roman Piwowarczyk

Ks. Leopold Powierża

Ks. Marek Bąk

Red. Krystian Kratiuk – redaktor naczelny portalu Polonia Christiana PCH24.pl

Robert Bąkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Marszu Niepodległości, Red. Naczelny Media Narodowe

Dr Michał Krajski

Red. Witold Gadowski – polski dziennikarz, publicysta, pisarz i poeta.

Red. Marek Miśko – Producent radiowy, scenarzysta w Polskie Radio RDC, Telewizja wSensie.pl

Red. Marcin Rola – Redaktor naczelny Telewizji wRealu24.tv

Red. Adam Zięciny – polski operator filmowy, montażysta, pedagog, redaktor Telewizji wRealu24.tv

Arkadiusz Robaczewski

Michał Kołodziejczak

Kazimierz Węgrzyn – poeta

Konferencję organizuje Radio Chrystusa Króla z Chicago, wraz z Polonią zgromadzoną wokół Radia.

Parafia pw. św. Barbabry, Kościół pw. apostołów Piotra i Pawła w WarszawiePierwotnie na tym terenie znajdował się Cmentarz Świętokrzyski, na którym w 1783 roku powstała kaplica św. Barbary – istniejąca do dzisiaj jest najstarszym obiektem na terenie kościoła. Po powstaniu styczniowym cmentarz zlikwidowano, a grunty przeszły na własność miasta. Przy kaplicy św. Barbary w 1866 roku erygowano wydzieloną z parafii św. Krzyża parafię św. Barbary, a jej pierwszym proboszczem został ks. Adam Wyrzykowski. W tym celu w 1881 roku kaplica została wyremontowana i prowizorycznie rozbudowana.

Następca pierwszego proboszcza, ks. Władysław Seroczyński przedsięwziął w 1883 roku budowę neoromańskiej świątyni św. Piotra i Pawła, mając do dyspozycji fundusze zapisane w testamencie przez Teklę Rapacką. Do konkursu na projekt zgłosiło się trzech budowniczych, a ostatecznie wybór padł na Edwarda Cichockiego, któremu podczas prac pomagał Józef Pius Dziekoński. Prace rozpoczęto w kwietniu 1883 roku, a kamień węgielny 28 czerwca 1883 roku poświęcił abp Wincenty Popiel. Murowany, trójnawowy kościół z ośmioboczną kopułą i ośmioma ołtarzami-kapliczkami wybudowany został do 1886 roku, a 29 czerwca 1886 roku został konsekrowany przez abpa Wincentego Popiela. Obok powstało także obszerne, neogotyckie Mauzoleum Przeździeckich projektu Jerzego Wernera. W latach 30. XX wieku dekorację kościoła uzupełniły sgraffitowe polichromie.

We wrześniu 1939 roku, w wyniku eksplozji składowanej na przykościelnej terenie amunicji, zburzony został dach świątyni oraz sklepienie prezbiterium, jednak te uszkodzenia naprawiono w 1940 roku. Po upadku powstania warszawskiego świątynia została wysadzona w powietrze – ocalały jedynie fundamenty, figura św. Franciszka z Asyżu, ukryte w podziemiach obrazy, mocno uszkodzony był wielki ołtarz, a przed kościołem przetrwała figura Chrystusa i jawnogrzesznicy oraz jedynie częściowo stacje drogi krzyżowej. Tym samym była to jedyna warszawska całkowicie zniszczona świątynia.

Budowę właściwie całkowicie nowej świątyni, opartej o zachowane fundamenty oraz fragmenty dawnego kościoła, rozpoczęto 7 września 1946 roku w obecności abpa Antoniego Szlagowskiego, który położył pierwszą cegłę i dokonał poświęcenia placu budowy. Jego projektantem został Stanisław Marzyński, który nadał trójnawowej świątyni cechy modernistyczne z elementami socrealizmu, zaprojektował dwie dzwonnice oraz 50-metrową kopułę z latarnią i krzyżem. Fasadę ukończono w 1948 roku, bryłę świątyni z dachem w 1958 roku, a kopułę z latarnię wybudowano w 1975 roku. Świątynię dwukrotnie, bo 17 listopada 1957 roku i następnie 4 października 1979 roku, poświęcił kardynał Stefan Wyszyński.

Odbudowano także zniszczoną kaplicę św. Barbary, jednak nie zdecydowano się na odbudowę spalonego i zdewastowanego Mauzoleum Przeździeckich. Budynek został rozebrany w 1950 roku, a odzyskane materiały posłużyły do budowy kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej na Cmentarzu Bródnowskim – jedynym zachowanym elementem mauzoleum jest tzw. „Anioł Smutku-Śmierci”, będący obecnie wyposażeniem kościoła. W 1982 roku kościół wzbogacił się o trzy dzwony, a w 1993 roku o krzyż powstańczych mszy świętych, poświęcony 26 września przez kard. Józefa Glempa. W 1997 roku kościół ozdobiono nowymi witrażami przedstawiającymi Polaków kanonizowanych, w 2000 roku zrealizowano stacje drogi krzyżowej wokół świątyni, natomiast w 2001 roku ukończono budowę organów.

Wygląd

Kościół jest trójnawowy z transeptem oraz ośmioboczną kopułą nad skrzyżowaniem naw, wzniesiony został w stylu modernistycznym z elementami socrealizmu. Wewnątrz znajduje się ołtarz główny z około 1900 roku projektu Jerzego Wernera, mocno uszkodzony podczas powstania warszawskiego. Warta uwagi jest także ceramiczna mozaika w absydzie przedstawiająca Chrystusa Zmartwychwstałego oraz patronów kościoła: Piotra i Pawła, wykonana w 1995 roku przez Wojciecha Łoskota.

Autentycznymi elementami wystroju kościoła są figura św. Franciszka z Asyżu, wyrzeźbiona w białym marmurze kararyjskim, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, które przetrwały II wojnę światową ukryte w podziemiach. Ponadto na fasadzie znajduje się szereg tablic pamiątkowych, upamiętniających m.in. malarkę Hannę Walicką, proboszczów parafii św. Barbary oraz żołnierzy zgrupowania „Zaremba-Piorun”.

Obok świątyni znajduje się także klasycystyczna kaplica św. Barbary, wybudowana w latach 1782-1783 na ówczesnym Cmentarzu Świętokrzyskim (przez pewien czas była ona siedzibą parafii św. Barbary), figury przedstawiające Chrystusa oraz jawnogrzesznicę, pochodzące z 1897 roku, będące dziełem Faustyna Cenglera lub Ludwika Pyrowicza oraz stacje drogi krzyżowej z 2000 roku, dzieło Lecha i Piotra Grześkiewiczów.

Informacje szczegółowe

Mapa

Radio Chrystusa Króla Chicago


Program radiowy nadawany jest od poniedziałku do piątku. od godz 4 do 5 po południu. Wszystkie osoby pracujące przy jego tworzeniu to wolontariusze, poświęcający swój czas na przygotowanie materiałów, które Państwo możecie słuchać na naszej antenie. Niestety czas antenowy nie jest nam dany za darmo,dlatego zwracamy sie z gorącą prośbą o pomoc w utrzymaniu katolickiej audycji Radia Chrystusa Króla w świecie odejścia od Bożych Przykazań, w czasach wielkiego zamętu. W tej chwili mamy zniekształcony obraz rzeczywistości, w dużej części przez media, dlatego musimy wskazywać prawdę, ustami autorytetów, taki jest cel naszej audycji. Koszt miesięczny 1 godz. na falach radiowych wynosi 5 tys.dol. W każdym miesiącu staramy się tę kwotę pozyskać w różnej formie ( środki własne, darczyńcy, sponsorzy, ) My ze swojej strony staramy się pomóc wszystkim tym, którzy wspierają naszą audycję w formie ogłoszeń, lub reklamy. Jesteśmy wdzięczni każdemu kto nas wspiera nawet niewielką kwotą.Za każdy gest dobroci i zrozumienia będziemy bardzo wdzięczni – Bóg Zapłać.

Po więcej informacji możecie Państwo kontaktować się telefonicznie.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 54