Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


Uroczysta Liturgia Męki i Śmierci Pana Jezusa (778131598)

Rozpoczęcie: 2 kwietnia 2021 o 17:00.

Dla chorych Dla sióstr zakonnych Dla świeckich konsekrowanych Dla młodzieży Dla wszystkich Dla rodzin Dla kobiet Dla kobiet w Stanie Błogosławionym Dla mężczyzn Dla małżeństw Dla dzieci Dla kapłanów Dla prezbiterów i diakonów


Opis wydarzenia


,,ECCE LIGNUM CRUCIS IN QUO SALUS MUNDI PEPENDIT.”

,,OTO DRZEWO KRZYŻA, NA KTÓRYM ZAWISŁO ZBAWIENIE ŚWIATA.”

Plan wydarzenia


Liturgia Męki Pańskiej składa się z pięciu części.

  1. Pierwsza to Liturgia Słowa, podczas której słyszymy o Męce i Śmierci Zbawiciela.
  2. Druga część to rozbudowana Modlitwa wiernych, w której błagając, obejmujemy cały Kościół i cały świat, wszystkich, za których Pan Jezus Oddał życie.
  3. Trzecia część, to Adoracja Krzyża, podczas której wpatrujemy się w Krzyż –Narzędzie Męki Pana.
  4. Czwarta część to Komunia Święta.
  5. Piąta część Liturgii to Procesja do Grobu Pańskiego, w którym złożymy Eucharystyczne Ciało Jezusa. Przywodzi ona na myśl Pogrzeb Pana i Jego złożenie na Miejsce Spoczynku.

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Świętego Krzyża ChrystusowegoJezu, ufam Tobie!

Naszym powitaniem jest słowo Księdza Arcybiskupa Metropolity Naszej Częstochowskiej Archidiecezji, stanowiące wstęp do książki pt. „Wzgórze Miłosierdzia w Blanowicach”:

W geografii archidiecezji częstochowskiej w trzecim tysiącleciu pojawił się nowy obiekt sakralny. To kościół w Zawierciu – Blanowicach pw. Miłosierdzia Bożego. Króluje swą wysoką kopułą wśród prześlicznych wzgórz Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Przyciąga oczy swą wzniosłością, a u tych, którzy znają jego wezwanie, budzi ufność w nieskończoność Miłosierdzia Bożego. Bardzo jest potrzebny ten kościół ludowi Bożemu Zawiercia i okolic, aby nawiedzając go wzywali pomocy Jezusa Miłosiernego i wstawiennictwa św. Faustyny. Z pewnością omadlać będą to wzgórze również liczni pielgrzymi i turyści…

Piękno i świetność tego nowego kościoła potęguje się jeszcze, gdy się pozna historię jego wznoszenia. Szybko wyrósł z pustkowia blanowickiego dzięki niezwykłej gorliwości Proboszcza parafii, która gromadziła się dotąd na modlitwie przy kościółku św. Jana Nepomucena. Ksiądz prałat Tadeusz Wójcik potrafił poderwać serca swoich parafian i współbraci w kapłaństwie z Zawiercia, że objawili tyle ofiarności i modlitwy przy budowie tego kościoła. Mała parafia – mniej niż tysiąc wiernych dokonało tak wielkiego dzieła. Chwała im za to. Budowa ta stała się pieśnią na cześć Miłosierdzia Bożego. Entuzjazm wiary i optymizm towarzyszyły i nadal towarzyszą temu Bożemu dziełu. Cała archidiecezja – a szczególnie Zawiercie i okolice – powinna podjąć tę pieśń blanowickiego wzgórza, tym bardziej, że świątynia otaczająca się kapliczkami Męki Pańskiej naprawdę zdaje się wznosić błagalne wołanie do Boga: „Ojcze Przedwieczny… dla Bolesnej Męki Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata”. W Miłosierdziu Bożym przecież cała nasza nadzieja. Życzę, by podążający na Górę Miłosierdzia w Zawierciu – Blanowicach wymadlali swą duszę i znajdowali na niej pokój i pocieszenie.

Informacje szczegółowe

Mapa

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Świętego Krzyża Chrystusowego  ( 778045061 )


Życie religijne sięga początkowych wieków istnienia Polski. Mimo, że historia i życie religijne jest tak odległe w czasie, to jednak zaistnienie wspólnoty parafialnej p/w. Miłosierdzia Bożego sięga zaledwie lat 90-tych ubiegłego wieku.

0d 1988r. został tu utworzony wikariat terenowy przy inicjatywie ówczesnego proboszcza Księdza Jerzego Barszcza. W rok później – a dokładnie 24.IV.1989r. – Ordynariusz Częstochowski Biskup Stanisław Nowak eryguje nową parafię p/w. Miłosierdzia Bożego.

Informacje szczegółowe

  • Telefon: 32 6723880
  • E-mail: deomeo@deomeo.pl

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: 32 6723880
  • E-mail: deomeo@deomeo.pl

Wyświetleń: 3