Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Duch Święty Pocieszyciel i Duch Prawdy, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Pan Jezus w Hostii Przenajświętszej Ukryty, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]

PRZYJMUJMY W SPOSÓB GODNY PANA JEZUSA CHRYSTUSA UKRYTEGO W PRZENAJŚWIĘTSZEJ KOMUNII - TYLKO NA KOLANACH I DO UST...


Odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (778011289) - edytuj

Rozpoczęcie: 15 sierpnia 2021 o 6:30.

Dla wszystkich


Opis wydarzenia


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Każda Msza Święta jest wyjątkowym Wydarzeniem w naszym Życiu i w Życiu świata. Dzięki Niej Chrystus Zmartwychwstały Jest Prawdziwie, Realnie i w sposób Trwały Obecny pośród nas i W nas. Równocześnie stają się Obecne Zbawcze Wydarzenia z przeszłości, szczególnie Ofiara Jezusa Chrystusa.

Darowanie kary otrzymuje się za pośrednictwem Kościoła, który mocą Udzielonej mu Przez Chrystusa władzy Związywania i Rozwiązywania działa na rzecz Chrześcijanina i otwiera mu Skarbiec Zasług Chrystusa i Świętych, by Otrzymać od Ojca Miłosierdzia Darowanie kar doczesnych, jakie należą się za grzechy. W ten sposób Kościół chce nie tylko przyjść z pomocą chrześcijaninowi, lecz także pobudzić go do czynów Pobożności, Pokuty i Miłości (Por. Paweł VI, konst. apost. Indulgentiarum doctrina, 8; Sobór Trydencki: DS 1835). Przez Odpusty wierni mogą otrzymać dla siebie, a także dla Dusz w Czyśćcu, Darowanie kar doczesnych, będących skutkiem grzechów.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:  

„Na koniec Niepokalana Dziewica, Zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, Dopełniwszy biegu życia ziemskiego z Ciałem i Duszą Wzięta Została do Chwały Niebieskiej i Wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej Upodobniła się do Syna Swego, Pana Panujących oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci”.

Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i Uprzedzeniem Zmartwychwstania innych chrześcijan: W Narodzeniu Syna Zachowałaś Dziewictwo, w Zaśnięciu Nie Opuściłaś świata, o Matko Boża: Połączyłaś się ze Źródłem Życia, Ty, Która Poczęłaś Boga Żywego, a przez Swoje Modlitwy Uwalniasz nas od śmierci.  

Po Mszy Świętej nastąpi obrzęd Błogosławieństwa zbóż, ziół i owoców.  

Kolegiacka parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ( 777860336 )


Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 4

<
SKLEPIK