Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


V Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia o Trofeum Śląska (777840714)

Rozpoczęcie: 10 sierpnia 2019 o 12:00.
Zakończenie: 11 sierpnia 2019 o 16:00.

Dla wszystkich Dla rodzin Dla artystów Dla Polonii


Opis wydarzenia


Witamy

W tym roku będziemy mieli w Koszęcinie dwa następujące po sobie wydarzenia.
Pierwszym będzie w dniach 9-10 sierpnia zorganizowana w ramach Programu „Niepodległa” Rekonstrukcja historycznego pokazu i wystawa historycznych zaprzęgów konnych w ramach której czekają nas:
Prelekcje : „Konie i zaprzęgi w niepodległościowej tradycji Polski”, Wielkie postaci polskiej polityki w pojazdach konnych w okresie międzywojennym”,
Warsztaty: „Rekonstrukcje i renowacje zabytkowych pojazdów konnych”
Otwarcie wystawy historycznych pojazdów konnych, wyposażenia i rzędów konnych
Wieczór polskiej pieśni niepodległościowej i ułańskiej
Prezentacja tradycyjnych zabytkowych zaprzęgów i pokaz ich sprawności, kunsztu odrestaurowania
Parada – korso historycznych zaprzęgów po ulicach Koszęcina z elementami strojów historycznych i ludowych zgodnych z regionami w których występowały.
W dniu 11 sierpnia odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia zgodnie z przepisami AIAT, czyli trasa terenowa i kegle. Sędziami w konkursie będą: Christian de Langlade z Francji, Raimundo Coral z Hiszpanii oraz po raz pierwszy w Polsce Ryszard Lanni ze Szkocji. Delegatem technicznym AIAT będzie Marek Doruch.
Foto i więcej informacji: ciat-koszecin.com/pl
Tak było:

Plan wydarzenia


Sobota 10 sierpnia 2019

Wystawa historycznych powozów

12:00 Prezentacja

 Parada zaprzęgów w parku pałacowym i na głównej ulicy Koszęcina (ok. 30 min.)

18:00 Galowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

20:00 Uroczysta kolacja w Sali balowej pałacu

Niedziela 11 sierpnia 2019

09:00 start do trasy terenowej

12:00 próba zręczności, kegle (20)

Bezpośrednio po zakończeniu kadryl zaprzęgów, podanie wyników, wręczenie nagród.

Kompleks Pałacowo – Parkowy w KoszęcinieSiedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” –

Kompleks Pałacowo – Parkowy w Koszęcinie

Pierwsza wzmianka historyczna o Koszęcinie pochodzi z 1275 roku. Mówiono wtedy o osiedlu mieszkalnym okrążonym błotnymi stawami i bagnami porośniętymi wikliną, a wikliniarstwo stanowiło główne zajęcie mieszkańców tych terenów. Ich wyroby cieszyły się popularnością w całej ówczesnej Europie. Istnieją jednak wiarygodne przypuszczenia, że miejscowość Koszęcin znana już była znacznie wcześniej. Do czasów przedchrześcijańskich odsyła nas legenda wspominająca księcia Gosława Koszeńskiego i jego córkę Przesławę – znaną dziś z opowieści o Białej Damie.

Siedzibą właścicieli z Koszęcina był z początku drewniany zamek, który spłonął na początku XVII wieku, podpalony przez lisowczyków. Na przestrzeni wieków koszęciński pałac przechodził z rąk do rąk. W 1609 roku Andrzej Kochcicki rozpoczął budowę murowanej kaplicy i pałacu, którą zakończył Filip von Rauthen. Za czasów panowania na koszęcińskim zamku Mikołaja Filipa von Rauthen gościł tu Jan Sobieski wraz z dworem, a jego żona Marysieńka rezydowała w pałacu gdy Jan Sobieski udał się pod Wiedeń na wyprawę przeciw Turkom. U schyłku XVII wieku majątek przejęła rodzina Sobków. Po 1774 roku władała nim hrabina von Dyhern, by w 1798 pałac znów przejęła korona cesarska. Od wiosny 1805 do stycznia 1945 roku posiadłość była własnością książęcego rodu Hohenlohe – Ingelfingen. Ludwik Filip von Hohenlohe – Ingelfingen rozpoczął w 1829 roku przebudowę pałacu w stylu późnoklasycystycznym. W takim kształcie zachował się on do dziś. Z okresu tego ocalały malowidła ścienne i niektóre elementy wystrojów sal oraz epitafia nagrobne mieszczce się w Kaplicy Zamkowej. Ostatni właściciel pałacu Karol Gotfried, wyemigrował do Austrii, gdzie zmarł bezpotomnie.

Od 1953 roku pałac jest siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Tutaj toczy się całe życie Zespołu, w pałacowych salach odbywają się zajęcia artystyczne, koncerty kameralne i imprezy okolicznościowe, w zabytkowych wnętrzach mieszczą się biura Instytucji.

Pałac w Koszęcinie zaliczony został do I kategorii zabytków. Jest to jeden z największych w Polsce zespołów pałacowych z okresu neoklasycyzmu. Pałac jest budowlą składająca się z trzech niesymetrycznych skrzydeł. Najpiękniejsze – zachodnie – mieści Salę Balową i wychodzący na park taras, a także tzw. Salę Zieloną, w której zachował się empirowy, okrągły piec kaflowy. W wyniku przeprowadzonych w 1999 roku badań radarowych ustalono, że najstarszą częścią zabudowań pałacowych jest jego północne skrzydło – odkryto tu kamienie pochodzące z XVI wieku. Nieczynna od 1945 roku kaplica pałacowa pod wezwaniem Matki Boskiej Wniebowziętej i Świętych Męczenników Dionizego i Witalisa, w 2001 roku została wyremontowana, stając się Kameralną Salą Koncertową „Śląska”.

Chór i orkiestra Zespołu mogą przyjmować w tej sali swoją publiczność, to tutaj odbywają się kameralne koncerty okolicznościowe podczas imprez organizowanych w siedzibie „Śląska”. W podziemiach dawnej kaplicy spoczywają członkowie rodu Hohenlohe – Ingelfingen.

W obrębie kompleksu pałacowo – parkowego znajduje się także Pawilon im. Elwiry Kamińskiej, który w czasach książęcego panowania służył jako ujeżdżalnia pałacowa. Natomiast dawny budynek folwarczny z końca XIX wieku służy dziś jako Dom Pracy Twórczej im. Adolfa Dygacza. Tam też udostępniono dla zwiedzających Izbę Pamięci Zespołu „Śląsk”, w której znajduje się ekspozycja stała śląskich strojów ludowych oraz pamiątek z licznych tourne Zespołu.

Na dziedzińcu pałacu stoi „Ławeczka profesorska” – pomnik Profesora Stanisława Hadyny, założyciela Zespołu i jego wieloletniego dyrektora. Profesor wita zwiedzających siedząc na ulubionej ławeczce, pali fajkę i trzyma w ręku nuty słynnej pieśni „Helokanie”. Jakby zastygł słuchając dźwięków prób dochodzących z pałacu… Pomnik stoi na dziedzińcu od 2006 roku.

Pałac otacza park krajobrazowy, założony w połowie XIX wieku. W jego zachodniej części znajduje się malownicze oczko wodne. Rosną tu lipy drobnolistne, kasztanowce, klony i buki zwyczajne, jawory, jesiony wyniosłe i dęby szypułkowe. Jest też parę drzew egzotycznych: sosna wejmutka, kanadyjska i czarna, choina kanadyjska, platan klonolistny i jesion amerykański. Wiele z tych okazów to pomniki przyrody.

Tekst i foto: ze strony Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Informacje szczegółowe

Mapa

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny


Instytucja kultury o ogromnych możliwościach wykonawczych i jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek artystycznych.

Misją Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jest praca dla dobra kultury narodowej poprzez profesjonalną prezentację folkloru ludowego i plebejskiego oraz twórczości współczesnej czerpiącej inspiracje z folkloru, a także działania upowszechnieniowe i edukacyjne w tym zakresie.

Historia

Droga do dzisiejszej wielkości Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” rozpoczęła się 1 lipca 1953 roku. Stanisław Hadyna wraz z Elwirą Kamińską stworzyli solidne podstawy współczesnego kunsztu artystycznego „Śląska”. Biorąc pod uwagę dzisiejsze bogactwo repertuaru, niezliczone nagrody i ponad 120 koncertów wykonywanych corocznie – widać wyraźnie jak bardzo Zespół pracował nad kontynuacją wieloletniego dążenia do perfekcji i najwyższej maestrii. Te dwa pojęcia były zawsze hasłem przewodnim kilku pokoleń wspaniałych pedagogów i tysięcy młodych ludzi, dla których „Śląsk” był pasją i sposobem na życie. Dzięki nim miano ambasadora polskiej kultury oraz propagatora jej ludowego wymiaru jest w pełni zasłużone. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” jest zespołem artystycznym o ogromnych możliwościach wykonawczych, występującym nie tylko na wielkich światowych scenach, lecz także w miejscowościach na co dzień pozbawionych dostępu do wartościowych propozycji kulturalnych. Nadrzędną ideą działania Zespołu jest ukazywanie bogactwa źródeł kultury śląskiej na tle spuścizny innych regionów kraju.

Ponad stuosobowy skład artystyczny obejmuje chór, balet i orkiestrę. Współpraca z autorytetami w dziedzinie kulturoznawstwa – to potencjał gwarantujący realizację widowisk na najwyższym poziomie artystycznym. Poziom artystyczny Zespołu przyniósł mu uznanie na całym świecie, liczne nagrody i dyplomy honorowe. „Śląsk” odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach. Zespół dał ponad 7 tysięcy koncertów dla ponad 25 milionów widzów.

Obecnie w repertuarze Zespołu znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych – od wielkich widowisk przynoszących barwną i dynamiczną panoramę folkloru wszystkich regionów kraju, poprzez wielce efektowne koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki klasycznej i sakralnej. W swoim dorobku Zespół ma także 12 płyt wydanych w Złotej Kolekcji „Śląska”– wydawnictwa będącego doskonałą kolekcją narodowej muzyki i pieśni. Pięć z nich posiadają status Złotej, jedna Platynowej Płyty.

Zespół jest prężnie działającą instytucją kultury. Dynamika aktywności artystycznej daje obraz instytucji dążącej do nowoczesności w działaniu. Korzystając z dobrodziejstw nowoczesnego marketingu, Zespół porusza się w sferze tradycji kultury regionalnej i narodowej dając wyraz doskonałej adaptacji do wymogów współczesnego rynku muzycznego.

Od 2005 roku działa Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, które w ramach programowej działalności edukacyjnej Zespołu, doskonali wiedzę dzieci, młodzieży i nauczycieli o bogactwach artystycznych Regionu. Samodzielny dział Zespołu „Śląsk” – Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej – zajmuje się promocją dorobku Zespołu poprzez działania edukacyjne i stwarzanie warunków żywego kontaktu z regionalnym dorobkiem kulturowym. Działalność Centrum ciągle się rozwija. Liczne konferencje, spotkania integracyjne firm, szkolenia, koncerty edukacyjne, warsztaty wokalno – taneczne dla szkół, wycieczki, Letnia Szkoła Artystyczna (nauka tańców narodowych i ludowych, tańca współczesnego oraz warsztaty wokalne), Przegląd Piosenki Dziecięcej im. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”, Międzynarodowy Konkurs Muzyki i Pieśni im. Stanisława Hadyny – to tylko niektóre z działań. Rozwinęła się działalność wydawnicza. Systematycznie, pod egidą „Śląska”, pojawiają się wydawnictwa książkowe dokumentujące działalność Zespołu oraz książki sławiące bogactwo kultury narodowej, z jej ludowymi korzeniami.

Zespół „Śląsk” zyskał możliwości pełnego wykorzystania swojego potencjału merytorycznego i rozwija całą paletę działań edukacyjnych. Wciąż poszerza i doskonali bogatą działalność programową.

17 maja 2017 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Zarządem Województwa Śląskiego o współprowadzeniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Za swoją działalność Zespół „Śląsk” był wielokrotnie nagradzany. Wśród najważniejszych nagród i wyróżnień są:

– Platynowa Płyta za album „Karolinka” (2008)

– Nominacja do nagrody Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – TOTUS 2008 w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”

– Złota odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2008)

– Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji „Ambasador Spraw Polskich” (2009)

– „Skrzydła Merkurego” – za promocję kultury polskiej i międzynarodowej na świecie (2009)

– Nagroda im. Stanisława Ligonia (2009)

– Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu (2009)

– „Lux ex Silesia”– nagroda Metropolity Katowickiego, arcybiskupa Damiana Zimonia (2009)

– Nagroda Główna w III edycji ogólnopolskiego konkursu Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich w kategorii ZABYTEK za projekt Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej (2010)

– Marka Śląskie 2010 w kategorii Kultura (2010)

– Tytuł Ambasador Śląska w kategorii Kultura przyznany przez Polska Dziennik Zachodni (2010)

– Certyfikat członkostwa Śląskiej Organizacji Turystycznej od 2010 roku

– Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia „za twórczy wkład w rozwój kultury polskiej” (2013)

– „TOTUS Specjalny 2013” – Katolicki Nobel – Nagroda Fundacji Rady Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia” za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury w roku 60. rocznicy działalności artystycznej, a w szczególności za propagowanie osoby i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II (2013)

– Certyfikat „Euro-Partner” dla najlepszej instytucji kultury w Polsce (2013)

– Godło Honorowe „TERAZ POLSKA” (2014)

– I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Otwartym MODERNIZACJA ROKU 2014 (2015)

– Tytuł Modernizacja Roku 2014 (2015)

– Order Świętego Stanisława – I klasa (2015)

– Nagroda Europejskiego Klubu Biznesu Polska „Bene Meritus” – Dobrze Zasłużony (2015)

– Odznaka Zasłużony dla Politechniki Śląskiej (2015)

– Honorowy Ślązak Roku 2015 (2015)

– Jurajski Produkt Roku 2015 (2016)

– Medal Mater Verbi Tygodnika Katolickiego „Niedziela” (2016)

– Tytuł „Mecenas Kreatywnej Edukacji Regionalnej” przyznany przez Zarząd Związku Górnośląskiego (2016)

– Nagroda w kategorii „PARTNER” z okazji 25 – lecia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi (2016)

– Złote Logo Polska przyznane przez Polską Organizację Turystyczną (2016)

– Statuetka „Sukces Śląska Roku 2017” (2017)

– Tytuł „Optymistyczna Firma Roku 2017” (2017)

– Nagroda „Śląski Szmaragd” (2017)

– Statuetka „Super Sukces Roku 2018” (2018)

– Statuetka okolicznościowa z okazji 100 – lecia ZASP dla Zespołu „Śląsk” z okazji 65 – lecia (2018)

– Wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany” (2018)

– Terpsychora – nagroda Sekcji Tańca i Baletu Związku Artystów Scen Polskich (2018)

Klasa wykonawcza „Śląska” zyskuje uznanie innych narodów, jest także wspaniałym spoiwem kraju z Polonią rozsianą po wszystkich zakątkach świata. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny to jedna z najlepiej rozpoznawanych polskich marek artystycznych.

Tekst i foto: strona i fanpage zespołu.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 142