Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech Się Stanie! [Łk 22,42]


VII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W Kręgu Poezji i Prozy Lagrowej Więźniarek Obozu KL Ravensbrück” (778100651)

Rozpoczęcie: 18 stycznia 2021 o 18:00.
Zakończenie: 21 marca 2021 o 18:00.
Lokalizacja: Polska.

Dla młodzieży


Opis wydarzenia


VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego ,,W Kręgu Poezji i Prozy Lagrowej Więźniarek KL Ravensbrück” skierowana jest do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Celem konkursu jest oddanie hołdu Ofiarom Zamordowanym w niemieckim, nazistowskim KL Ravensbrück oraz Ocalałym, byłym Więźniarkom obozu. Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w konkursie, będą mieli za zadanie przygotować oraz nagrać dwa filmy: jeden z recytacji wiersza, a drugi z prezentacji prozy. Komisje konkursowe w etapie półfinałowym wyłonią finalistów. 

Karta Zgłoszeniowa

Ogłoszenie wyników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej oraz poprzez media społecznościowe do 23 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji na stronie internetowej.

Plan wydarzenia


Filmy te należy przesłać do koordynatorów konkursu z właściwego sobie oddziału bądź delegatury IPN do 21 marca 2021 r. 

KOORDYNATOR OGÓLNOPOLSKI IPN: 

Ewelina Małachowska 32 207 07 14  ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

ORGANIZATORZY ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH:

1. OIPN Białystok 

Patrycja Leszczyńska 85 664 57 71 patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl

2. OIPN Gdańsk

 dr Barbara Męczykowska 58 668 49 08  barbara.meczykowska@ipn.gov.pl

3. OIPN Katowice

 Ewelina Małachowska 32 207 07 14  ewelina.malachowska@ipn.gov.pl

4. OIPN Kraków

 Roksana Szczypta-Szczęch 12 211 70 23  roksana.szczech@ipn.gov.pl

5. OIPN Lublin

 Katarzyna Syska 81 536 34 80

 katarzyna.syska@ipn.gov.pl

6. OIPN Łódź

Magdalena Zapolska-Downar 42 616 27 59  magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl

7. OIPN Poznań

  Izabella Kopczyńska 61 835 69 54  izabella.kopczynska@ipn.gov.pl

8. OIPN Rzeszów

 Katarzyna Hudzicka-Chochorowska 17 860 06 060  katarzyna.hudzicka-chochorowska@ipn.gov.pl

9. OIPN Szczecin

 dr Sebastian Kaniewski 91 31 29 413  sebastian.kaniewski@ipn.gov.pl

10. OIPN Warszawa

 Edyta Gula 22 860 70 47 

edyta.gula@ipn.gov.pl

11. OIPN Wrocław

 Marek Gadowicz 71 326 97 39 

marek.gadowicz@ipn.gov.pl

12. Delegatura w Bydgoszczy

 Joanna Krzemień - Wiejak 52 321 95 01  joanna.krzemien@ipn.gov.pl

13. Delegatura w Kielcach

 Edyta Krężołek 696 826 381

edyta.krezolek@ipn.gov.pl

14. Delegatura w Olsztynie  

Aleksandra Pawlak 691 238 811  aleksandra.pawlak@ipn.gov.pl

Regulamin wydarzenia


RegulaminPolskaPolska jst to państwo w Europie Środkowej położone między Morzem Bałtyckim na północy, a Sudetami i Karpatami na południu. Od północy Polska graniczy z Obwodem Kaliningradzkim – Rosją i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, od zachodu z Niemcami. 

Powierzchnia Polski wynosi 312 696 km². Zamieszkiwana przez 37 672 367 ludzi. Polska podzielona jest na 16 województw. Jej największym miastem i jednocześnie stolicą jest Warszawa. Inne metropolie to Rzeszów, Lublin, Kielce, Kraków, Katowice, Opole, Łódź, Poznań, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn, Białystok

Informacje szczegółowe

  • Adres: Polska

Mapa

Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ( 778100583 )


Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu został powołany 19 stycznia 1999 r. na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.

Do zadań Instytutu należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, w tym zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości, popełnionych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Inne ważne zadania Instytutu, to prowadzenie badań naukowych oraz działalność w zakresie edukacji publicznej. Ustawowym zadaniem IPN jest również poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Ponadto IPN ma za zadanie prowadzenie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc i postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i zagranicą oraz miejsc walki i męczeństwa innych narodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Ustawa o IPN przewiduje udostępnianie dokumentów zgromadzonych w archiwach służb specjalnych PRL osobom, o których organy bezpieczeństwa państwa zbierały informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny.  

Źródło

Informacje szczegółowe

  • Telefon: +48 22 5818778, +48 22 5818777
  • E-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl
  • WWW: https://ipn.gov.pl/

Kontakt z Organizatorem

  • Telefon: +48 22 5818778, +48 22 5818777
  • E-mail: sekretariat.ipn@ipn.gov.pl

Wyświetleń: 8