Maryja - nasza najskuteczniejsza ochrona!
Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski Bóg Ojciec Sędzia Sprawiedliwy, Pan Jezus Miłosierny, Matka Boża Królowa Polski

...nie moja, lecz Twoja Wola niech się Stanie! [Łk 22,42]


Wieczory z Kardynałem Prymasem Wyszyńskim. ABC Wyszyńskiego (777895882)

Rozpoczęcie: 1 czerwca 2020 o 18:00.

Dla wszystkich Dla kobiet Dla mężczyzn Dla kapłanów Dla prezbiterów i diakonów


Opis wydarzenia


Białostockie ślady Prymasa Tysiąclecia

,,Wierni Archidiecezji Białostockiej są zaproszeni, aby dobrze przygotować się do czerwcowej beatyfikacji Kardynała Prymasa Wyszyńskiego, który został nazwany Prymasem Tysiąclecia. I chociaż wiek XX dobiegł końca to jednak dobrze byłoby powrócić do duchowego dziedzictwa, które pozostawił Kardynał. Te wieczory mają być pomocą dłuższego procesu przygotowania do Beatyfikacji…”

(Dokłada data i godzina tego wydarzenia u Organizatora)

Plan wydarzenia


Wystawa: Prace uczniów Szkoły Podstawowej nr 49 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Weronika Kaczorowska i prelegent ze Szkoły Podstawowej nr 49 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 


Centrum Wystawienniczo – Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej


Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne Archidiecezji Białostockiej jest nowoczesnym obiektem wyposażonym w infrastrukturę wystawienniczą oraz kompleksowo wyposażone sale konferencyjne i szkoleniowe. Funkcjonalność i zasoby Centrum umożliwiają sprawne, profesjonalne przeprowadzenie różnego rodzaju wydarzeń, również takich, które stawiają wysokie, specyficzne wymagania.

Atrakcyjna, unikalna lokalizacja zapewnia niespotykany komfort – położenie obiektu w ścisłym centrum Białegostoku umożliwia łatwy dojazd, jednocześnie zapewniając ciszę, spokój, kameralną atmosferę i piękny widok na ogród. Możliwość skorzystania z parkingu, z zaplecza cateringowego, wind, systemu mobilnych trybun, możliwości tłumaczeń symultanicznych, oraz nowoczesnego, komfortowego wyposażenia Centrum umożliwia sprawną organizację różnorodnych wydarzeń. Profesjonalna, kompleksowa, pomocna i miła obsługa gwarantuje najwyższą jakość i komfort użytkowania. 

W przyziemiu budynku Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego zlokalizowane jest Centrum Informacji Turystycznej prowadzone przez Biuro Promocji Miasta Białegostoku. Współpraca obu instytucji daje możliwości zwiększania intensywności działań zmierzających do stałej poprawy jakości obsługi turystów i pielgrzymów odwiedzających Białystok. 

Celem strategicznym funkcjonowania Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego w Białymstoku jest zagospodarowanie obecnego ruchu turystyczno-pielgrzymkowego oraz aktywne kreowanie jego wzrostu. Działalność Centrum przyczynia się do zwiększenia wykorzystania walorów kulturalno-religijnych Białegostoku i województwa podlaskiego.

Grupę docelową użytkowników Centrum stanowią turyści, pielgrzymi i księża, którzy odwiedzą Podlasie z pragnieniem poznania od źródeł przesłania Miłosierdzia Bożego oraz innych duchowych walorów turystycznych regionu. 

Za korzystanie z usług obiektu nie są pobierane opłaty.

Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne w Białymstoku powstało w ramach realizacji projektu „Budowa Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 3. Rozwój turystyki i kultury, działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Beneficjentem projektu jest Archidiecezja Białostocka.

Informacje szczegółowe

  • Adres: Białystok, ul. Kościelna 1A, 15-087, woj. podlaskie
  • Telefon: +48 85665 24 95
  • E-mail: cwk@archibial.pl
  • WWW: https://cwk.archibial.pl/

Mapa

Archidiecezja Białostocka


Jedna z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w Polskim Kościele katolickim wydzielona z części archidiecezji wileńskiej, pozostałej w granicach Polski, ustanowiona diecezją 5 czerwca 1991 podczas wizyty papieża Jana Pawła II w Białymstoku, ustanowiona archidiecezją 25 marca 1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Poloniae populus. Obecnie archidiecezja liczy 13 dekanatów, 112 parafii i 1 rektorat. Na jej terenie mieszka ponad 510 000 mieszkańców, w tym około 451 000 katolików, resztę stanowią przedstawiciele innych wyznań i osoby bezwyznaniowe.

Informacje szczegółowe

Wyświetleń: 13